Tradiții românești – „Nunta Zamfirei” la Madrid

 

costum_bistrita

Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi religia. Când acestea sunt pe cale de dispariţie putem vorbi de un proces ireversibil de degradare a naţiunii şi chiar de dispariţie a acesteia.

Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare sunt mult mai prietenoase, când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai trainic şi mai valoros.

Oriunde, în Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt graiul, portul şi obiceiurile, pentru că tradiţia înseamnă o sumă de valori, o experienţă comunitară, în mijlocul căreia ne naştem şi de la care plecăm, chiar atunci când inovăm.

De aceea, se cuvine să abordăm cu toată seriozitatea problema păstrării valorilor identitare, mai ales în această perioadă de tranziţie, când în societatea tradiţională românească se simte tot mai mult mişcarea către lumea tehnologică şi pierderea, cu timpul, a patrimoniului viu.

Păstrători de tradiții și obiceiuri românești

Sâmbătă, 7 mai 2016, începând cu orele 18:30, în incinta Ateneului din Madrid va avea loc un spectacol muzical coregrafic intitulat „Nunta Zamfirei”, dedicat poetului George Coșbuc cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa. Evenimentul este organizat de către Asociația „România”, în colaborare cu „Federația Asociațiilor de Români” din Spania, Ateneul Madrid și Asociația „Salva”, sponsor principal fiind Direcția generală pentru servicii sociale și integrare socială din  Comunitatea Madrid.

Organizatorii intenționează să realizeze un spectacol bazat pe tradiții și obiceiuri străvechi, plecând de la datinile, credinţele şi poveştile populare conservate în formele de viaţă spirituală românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea și redate de către poetul George Coșbuc în celebra baladă Nunta Zamfirei.

Construită pe reprezentarea ceremonialului nupţial, Nunta Zamfirei este un elogiu adus bucuriilor vieţii, prin prezentarea unui moment de maximă afirmare a ei: întemeierea, bazată pe dragoste, a familiei. Optimismul, sentimentul comuniunii cu ceilalţi semeni, înţelegerea rosturilor căsătoriei, sunt coordonatele acestei poezii încărcate de dinamism şi robusteţe.

Nunta Zamfirei înfăţişează, în primul rând, o nuntă ţărănească, desfăşurată după un ceremonial strict, respectat cu sfinţenie, şi această nuntă constituie substratul esenţial de realitate pe care se construieşte balada. Momentele acţiunii se succed conform tipicului nunţii ţărăneşti, aşa cum Coşbuc însuşi a înregistrat-o prin contact nemijlocit cu manifestările de ceremonial din Transilvania.

Sunt marcate momentele în care se încheagă efervescentul şi tradiţionalul spectacol al nunţii ţărăneşti: sosirea alaiului mirelui, întâlnirea lui cu alaiul miresei, ieşirea miresei din casă, plecarea spre locul cununiei, hora invitaților în timpul desfăşurării cununiei, ospăţul şi urările adresate noii familii.

În felul în care poetul construieşte nunta se simte viziunea unui plăsmuitor de basme. Ceea ce aparţine basmului în structura baladei este, în special, dimensiunea nunţii şi figuraţia. Portretul Zamfirei este unic prin frumuseţe, ea aparţinând fiinţelor din basme sau din prelucrări folclorice.

Protagoniștii spectacolului de la Madrid sunt români rezidenți în Spania, dansatori și cântăreți cunoscuți în comunitățile românești din Regatul Spaniol: Ansamblul Someșul, Gabriela Țone, Ana Mitrică Gramma, Rodica Bălanca, Aurel Cojocariu, Ionuț Vlad, Ionela Bolbos, Bogdan Nistor, Elena și Macedon Botârlă, Lila și Dănuț Anghel, Floarea Tănase, Ana Maria Pop, Nicu Ardelean, Viorel Pop etc.

Coordonatorii evenimentului și cei care au pus în scenă aspectele tradiționale din Nunta Zamfirei (una dintre dovezile de virtuozitate artistică a poetului George Coşbuc) sunt: Ica Tomi, Vasile Tomi și Miguel Fonda.

AFIS NUNTA ZAMFIREI ES final [800x600]

FOTO: Afiș transmis redacției OR de către organizatori

În acest context, organizatorii vă invită să participați la „Nunta Zamfirei la Madrid”, sâmbătă, 7 mai 2016, începând cu orele 18:30, în incinta Ateneului, situat în Calle del Prado 21, 28014 Madrid, linia de metrou: Banco de España. Intrarea este liberă!

Redacția OR