Plata asigurării de sănătate conform Codului Fiscal ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016

anaf

Clarificări privind prevederile referitoare la plata unei asigurări de sănătate în România conform Codului Fiscal ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016

Având în vedere numeroasele solicitări recepționate de Ambasadă de la cetățeni români rezidenți în Spania, prin care se cer diverse clarificări asupra modalităţii de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, dorim să facem cunoscute următoarele informații privind obligativitatea plății unei asigurări de sănătate în România, puse la dispoziție de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

– în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și potrivit art. 153 alin. (1) din Codul Fiscal, cetățenii români cu domiciliu în România care au reședința legală pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene și dețin în acel stat o asigurare care produce efecte pe teritoriul României nu au obligativitatea de a plăti contribuții la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

– conform articolului 11 din Regulamentul (CE) 883/2004, cetățenii care au reședința legală pe teritoriul unui stat sunt obligați să se asigure la sistemul de sănătate al statului respectiv;

– cetățenii cu domiciliul în România care se află pe teritoriul altui stat dar care nu au reședința legală în acel stat, sunt obligați să se asigure în România ca persoane fără venituri în România (Legea nr.95/2006 republicată) și să achite lunar suma stabilită de ANAF în funcție de valoarea salariului minim brut pe economie.

În concluzie, persoanele care dețin o asigurare în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.