Un sfert de oră de bicicletă pe zi poate creşte durata de viaţă cu până la 7 ani

bicicleta

Alina Cazanacli, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a participat joi, 8 octombrie a.c., la Luxemburg, la reuniunea informală a miniştrilor de transport din Uniunea Europeană (UE).

Reuniunea, organizată de Consiliul UE, a avut ca temă îmbunătățirea mobilității urbane prin susținerea ciclismului ca metodă de transport urban de persoane și bunuri şi a fost găzduită de Francois Bausch, ministrul luxemburghez al Transporturilor. Evenimentul face parte din seria celor organizate de către Luxemburg în perioada în care deține președinția Consiliului UE. Este vorba despre o primă întâlnire pe care Consiliul de miniştri a dedicat-o politicii în domeniul utilizării bicicletei ca mijloc de transport. Miniştrii şi secretarii de stat participanţi au adoptat, cu această ocazie, declaraţia cu tema „Bicicleta ca mijloc ecologic de transport„.

Și în România domeniul mobilității urbane se bucură de o atenție sporită. În acest sens, în acord cu atribuțiile în dezvoltarea teritorială și urbană, în cadrul MDRAP au fost întreprinse activități de promovare și implementare a mobilității urbane – în cadrul căreia transportul cu bicicleta joacă un rol foarte important. Astfel, prin modificările aduse în anul 2013 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost inserate prevederi cu privire la planurile de mobilitate urbană  ce au devenit obligatorii pentru  localitățile de rang 0,1 și 2 din România.

Totodată, cu sprijin tehnic de la Jaspers și BERD, se află în elaborare planurile de mobilitate urbană pentru aglomerația  București-Ilfov și pentru cei 7 poli de creștere – Craiova, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Brașov și Iași. Aceste planuri sunt finanțate cu fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, gestionat de către MDRAP.

De asemenea, prin POR 2014-2020 sunt susținute investiții în domeniul mobilității urbane – inclusiv construirea de piste de biciclete – prin Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, investiții dependente de existența planurilor de mobilitate urbană durabilă.

În vederea asigurării unei abordări coerente și în vederea asigurării cerințelor de calitate, conceptul este introdus în legislaţia în domeniu:normele de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (aflate în lucru), vor include un capitol dedicat planurilor de mobilitate urbană. Vor fi stabilite principiile de elaborare, etapele procesului de elaborare și structura planurilor de mobilitate urbană.

Participanţii au afirmat necesitatea de a îmbunătăţi politica UE în domeniu şi de a promova în rândul europenilor beneficiile sociale, economice, de sănătate şi de mediu ale utilizării bicicletei ca mijloc de transport. Înalţii oficialii au amintit datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, conform căreia fiecare 15 minute petrecute în plus pe bicicletă pe zi pot creşte durata de viaţă cu până la 7 ani.

Declaraţia cuprinde câteva recomandări concrete:

–      integrarea ciclismului în politica de transport multimodal;

–      încurajarea Comisiei Europene de a realiza o Strategie în domeniu, prin integrarea iniţiativelor existente – precum CIVITAS sau Smart Cities and Communities;

–      înfiinţarea unui organism, la nivelul Comisiei, cu rol în implementarea Strategiei şi în transferul efectiv al bunelor practici la nivelul statelor membre;

–      desemnarea unei organizaţii naţionale care să colecteze şi să promoveze exemplele de bună practică şi să coopereze cu celelalte organizaţii de profil din statele membre;

–      proiectele naţionale de infrastructură să ia în calcul dezvoltarea reţelelor ciclabile;

–      includerea ciclismului în proiectele de dezvoltare urbană locale şi regionale.

* * *

Mobilitatea urbană a devenit o prioritate pe agenda Uniunii Europene: direcția generală de transport din cadrul Comisiei Europene a devenit DG Mobility and Transport:

Începând cu anul 2014 a fost organizat, în cadrul CE, grupul de lucru pe mobilitate urbană, ce cuprinde experți din ministerele responsabile cu mobilitatea urbană din toate statele membre.

Tot începând cu anul 2014, CE organizează anual o conferință europeană pe mobilitate urbană. Ediția din 2015 s-a desfășurat în luna iunie la București, cu participarea MDRAP.