ARCA a reunit la București reprezentanți din 8 țări pentru susținerea de cursuri eficiente pentru adulţi cu probleme de analfabetism

ARCA

Asociaţia pentru Resurse Comunitare şi Autodezvoltare – ARCA a desfăşurat în perioada 17–24 august 2014, la Bucureşti, atelierul Formarea formatorilor – Susţinerea de cursuri eficiente pentru adulţi cu probleme de analfabetism (funcţional), folosind teorii şi tehnologii moderne, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii” – componenta „Ateliere Grundtvig”, referinţa GRU-13-GRAT- 15 B (3 martie – 31 august 2014).

În contextul dezvoltării rapide a tehnologiilor şi creşterii numărului persoanelor care nu dispun de competenţele cheie, analfabetismul este o problemă socială cu impact asupra calităţii vieţii. În Europa, cifrele arată o situaţie şi o tendinţă alarmante. „Pentru unul dintre cinci tineri europeni, lumea este greu de citit”, spune raportul Comisiei Europene. Studiile experţilor vorbesc despre cauze şi soluţii, pornind de la ceea ce politicienii şi guvernele ar trebui să facă.

La nivelul organizaţiilor şi al societăţii civile, soluţia cea mai importantă este aceea de a avea formatori şi profesori bine pregătiţi, care să folosească metode, mijloace şi conţinuturi moderne. Prezentul proiect reuneşte 14 participanţi din 8 ţări eligibile în program (Belgia, Cipru, Grecia, Marea Britanie, România, Slovacia, Spania, Turcia), profesionişti, formatori şi profesori care activează în domeniul educaţiei adulţilor. Ei îşi vor dezvolta şi îmbunătăţi cunoştinţele, abilităţile şi motivaţia, în cadrul unei experienţe de învăţare multinaţionale, de mare diversitate culturală.

Atelierul a realizat curricula şi planuri de lecţii, acesta fiind punctul de plecare pentru proiecte finanţate prin Programul Erasmus+, componenta pentru educaţia adulţilor. Participanţii vor fi încurajaţi să-şi împărtăşească experienţele în cadrul activităţilor informale de predare şi învăţare, menite să-i inspire, să le îmbogăţească metodele prin folosirea teoriilor moderne şi a mijloacelor multimedia de ultimă oră.

Membrii echipei de proiect şi formatorii vor depune toate eforturile pentru realizarea şi depăşirea obiectivelor proiectului, pentru a fi gazde perfecte, pentru a crea un eveniment memorabil în viaţa profesională şi personală a colegilor veniţi din opt ţări.

Informaţii referitoare la lista participanţilor şi echipa de proiect se regăsesc pe site-ul organizaţiei gazdă: www.arca-edu.eu.