27 mai 2012: Manifestație de amploare în Puerta del Sol/Madrid

PSD MADRID
C/ DE LOS HERMANOS MACHADO, Nº 3BIS, 28017, MADRID
Tel: 0034 – 91.377.52.46; 697.355.235 Fax: 0034 – 913775246
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
ORGANIZAȚIA PSD MADRID
MADRID, 30 APRILIE 2012
COMUNICAT DE PRESĂ PSD MADRID
PUNCT DE VEDERE ȘI ACȚIUNI ÎN CONTRA RESTRÂNGERII DREPTULUI LA REZIDENȚĂ A UNEI CATEGORII DE CETĂȚENI ROMÂNI
În data de 24 aprilie 2012, în baza Decretului Regal 16/2012 privind măsuri urgente pentru garantizarea sistemului național spaniol de sănătate prin care se aduc modificări în ceea ce privește accesul cetățenilor proveniți din state membre ale U.E. – printre care și români – la sistemul de asigurări sociale de sănătate precum și modificarea Decretului Regal 240/2007 din 16 februarie asupra intrării, liberei circulații și rezidenței în Spania de către cetățeni din statele Uniunii Europene, în special al art. 7, care în noua sa formulă prevede următoarele:
1. Cetățenii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din statele parte ale Acordului privind Spațiul Economic European au drept de ședere pe teritoriul spaniol pentru o perioadă de mai mult de trei luni, dacă:
a) sunt angajați sau lucrează pe cont propriu (că autonomi) în Spania,
b) dispun, pentru ei și membrii familiei, de venituri suficiente pentru a nu recurge la ajutoarele oferite de asistența socială spaniolă pe timpul perioadei lor de ședere, precum și de asigurare sanitară care să prevină riscurile de îmbolnăvire în Spania,
c) sunt înscrisi într-un centru public sau privat, acreditat sau finanțat de către autoritățile educaționale competente conform legislației în vigoare, cu scopul principal de a studia, inclusiv cursuri de formare profesională; dispun de asigurare de boală care acoperă toate riscurile în  Spania și garantează autoritățile naționale competente, printr-o declarație sau prin orice alt mijloc echivalent, la alegere, că dispun de venituri suficiente pentru ei și membrii familiilor lor, așa încât să nu trebuiască să recurgă la ajutorul oferit de asistența socială a statului spaniol pe tot timpul șederii lor;
d) sunt membri ai familiei ce însoțesc un cetățean al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat european parte al Acordului privind Spațiul Economic European, sau vin pentru a se reuni cu acesta, și îndeplinesc condițiile menționate la literele a), b), sau c).
PSD MADRID
C/ DE LOS HERMANOS MACHADO, Nº 3BIS, 28017, MADRID
Tel: 0034 – 91.377.52.46; 697.355.235 Fax: 0034 – 913775246
2. Dreptul de ședere prevăzut la alineatul 1 se extinde asupra membrilor familiei care nu provin dintr-un stat membru când însoțesc un cetățean al Uniunii Europene sau al unui alt stat parte a Acordului privind Spațiul Economic European, sau i se alăturează pe teritoriul spaniol, atâta  vreme cât respectivul cetățean îndeplinește condițiile menționate la literele a), b) sau c) ale alineatului 1.
3. Conform celor menționate la punctul A), alineatul 1, un cetățean al Uniunii Europene sau membru al unui stat parte a Acordului asupra Spațiului Economic European care nu mai este angajat sau nu mai lucrează că autonom își va menține drepturile ca lucrător sau autonom în  următoarele cazuri:
a) Dacă suferă de incapacitate temporară de muncă generată de boală sau accident;
b) Dacă, intrând în șomaj involuntar dovedit și înregistrat în mod corespunzător, în urma unui contract de muncă pe o durată de mai mult de un an, s-a înscris la serviciul competent pentru ocuparea forței de muncă în scopul de a găsi din nou un loc de muncă;
c) Dacă, intrând în șomaj involuntar dovedit și înregistrat în mod corespunzător, în urma încheierii unui contract de muncă pe o durată de mai puțin de un an, sau intrând în șomaj involuntar pe timpul primelor douăsprezece luni, s-a înscris la serviciul competent pentru ocuparea forței de muncă în scopul de a găsi din nou un loc de muncă; în acest caz, drepturile derivate din condiția sa de angajat se vor menține pe o perioadă ce nu poate fi inferioară șase luni.
d) Dacă urmează cursuri de pregătire profesională. Cu excepția cazului în care este în șomaj involuntar, menținerea drepturilor derivate din condiția de angajat presupune că pregătirea profesională să fie relaționata cu postul de muncă ocupat anterior.
4. În ciuda dispozițiilor din paragraful d) alineatul 1 și alineatul 2, numai soțul sau persoana menționată la punctul b) din articolul 2 și copiii aflați în întreținere au drept de ședere în calitate de membri ai familiei unui cetățean al Uniunii sau al unui alt stat european parte a Acordului privind Spațiul Economic European, care îndeplinește condițiile prevăzute la litera c) din punctul 1 de mai sus.
5. Cetățenii care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din alt Stat parte a Acordului asupra Spațiului Economic European vor fi obligăți să solicite, personal, la biroul ce se ocupă de cetățenii străini situat în regiunea în care vor să se stabilească sau să rămână pentru un timp, înscrierea în Registrul Central al Cetățenilor Străini. Cererea trebuie să fie depusă în termen de trei luni de la data de intrare în Spania, și se va emite imediat un certificat de înregistrare în care se menționează numele, naționalitatea și adresa persoanei respective, numărul cărții de identitate ca străin și data de înregistrare.
6. Împreună cu formularul de cerere, solicitantul va trebui să prezinte și pașaportul sau cartea de identitate națională în vigoare, precum și actele care să dovedească îndeplinirea celor menționate în acest articol de lege. În cazul în care pașaportul sau cartea națională de identitate au expirat, solicitantul trebuie să furnizeze copii ale acestora însoțite de cererea de renovare.
PSD MADRID
C/ DE LOS HERMANOS MACHADO, Nº 3BIS, 28017, MADRID
Tel: 0034 – 91.377.52.46; 697.355.235 Fax: 0034 – 913775246
7. În ceea ce privește veniturile suficiente, nu se poate stabili o sumă fixă, ci va trebui să se ia în considerare situația personală a cetățenilor unui stat membru al Uniunii Parte sau dintr-un alt stat european parte a Acordului privind Spațiul economic european. În orice caz, această sumă nu trebuie să depășească nivelul de venituri pentru care se acordă asistență social spaniolă sau cuantumul pensiei minime de Securitate Socială.
Astfel, în acest moment, din cei peste 800.000 de cetățeni români înregistrați în Spania la data prezentului comunicat peste 20% vor intră în ilegalitate și nu vor avea acces la asistență medicală și nici dreptul de a obține rezidență.
Până la data intrării în vigoare a decretului, rezidența putea fi obținută de către orice cetățean român sau dintr-un stat al Uniunii Europene fără a îndeplini condiții speciale ca cele enumerate mai sus. De asemenea, după trecerea primilor 5 ani de rezidență, cetățeanul provenit dintr-un stat al U.E. trebuia și putea fără probleme să solicite renovarea rezidenței în orice birou de străini de pe rază localității unde locuia.
În baza acestui Decret Regal 16/2012 măsurile urgente nu fac decât să încalce de o manieră brutală drepturile cetățenilor români rezidenți în Spania, care acum, în baza situației economice a acestui stat, se găsesc în situații de ilegalitate.
În principal, țintă sunt cetățenii români care vor intra în teritoriu spaniol cu intenția de a rămâne mai mult de 3 luni, însă se văd afectați inclusiv persoane care de mai bine de 10 ani sunt rezidenți în Spania și care, din motive obiective, nu mai au un loc de muncă și trebuie să-și renoveze acest certificat de rezident.
Pericolul acestei situații este imens având în vedere că mulți cetățeni români și-au cumpărat în Spania o locuința în rate, au diverse împrumuturi, obligații în general și care nu mai pot fi respectate creând o situație juridică fără precedent.
Nu trebuie uitate famiile care își școlarizează copii în acest stat și care acum nu le mai pot oferi asistență sanitară și nici măcar statutul legal de ședere pe teritoriul spaniol.
Sunt categorii de risc toți cetățenii români care dintr-un motiv sau altul își pierd locul de muncă fără a avea drept la șomaj sau la vreo prestație socială, precum și cei cărora aceste drepturi li se termină într-un timp mai lung sau mai scurt.
Suntem convinși că mulți dintre cetățenii noștrii vor trăi în curând adevărate drame, iar legea, cum nu conține excepții, se va aplica de o manieră amplă împotrivă drepturilor câștigate de către cetățenii români de-a lungul anilor prin muncă și contribuții la bugetul statului spaniol.
În acest sens, Organizația PSD Madrid, în baza discuțiilor cu Gruparea Social-Democrată Română din Madrid compusă din conducerile PSD Arganda del Rey, PSD Navas del Rey, PSD Alcorcon, PSD Coslada și PSD Alcala de Henares, cu spijinul grupărilor socialiste locale spaniole vor organiza o manifestație de amploare în data de 27 mai 2012, cu locația în Puerta del Sol de Madrid, la ora 11 pentru a exprima dezacordul cu măsurile adoptate de către politica discriminatorie și nedreaptă a Partidului Popular Spaniol.
PSD MADRID
C/ DE LOS HERMANOS MACHADO, Nº 3BIS, 28017, MADRID
Tel: 0034 – 91.377.52.46; 697.355.235 Fax: 0034 – 913775246
Invităm pe această cale pe toți cetățenii români, afectați sau nu de această lege nedreaptă, afiliați sau un politic, să se alăture nouă în încercarea de a schimba cursul acestor evenimente îndreptate împotriva imigranților români. Este totodată un semn de atragere a atenției guvernanților spanioli că societatea românească este una de principii și că vina situației economice spaniole de azi nu este a cetățenilor proveniți din diverse state ale U.E.
Lozinca folosită de catre PSD Madrid la acest eveniment este “comprometidos con los rumanos”.
De asemenea, în următoarea perioadă se vor iniția contacte cu asociațiile italiene, franceze și poloneze de pe raza Comunității de Madrid, aflate în aceeași situație de risc și excluziune socială.
MARIUS VILI SARBU
Președinte PSD Madrid
GABRIELA MIRON
Secretar Executiv PSD Madrid