Se înființează centre comunitare românești în străinătate

În preambulul zilei de 28 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță adoptarea proiectului de modificare a legii privind înființarea centrelor comunitare.

Procedura concretă privind înființarea centrelor comunitare românești în străinătate a fost stabilită joi, 25 mai a.c., în ședința de guvern, printr-un proiect de modificare a legii 86/2016, potrivit unui comunicat MRP.

Procedura de înființare a centrelor va fi inițiată ca urmare a solicitării adresate misiunilor diplomatice din statele de reședință sau Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, semnată de cel puțin o treime dintr-un minimum de 5.000 de cetățeni înregistrați la misiunile diplomatice și, după caz, la oficiile consulare are României din statul respectiv. Modelul cererii a fost propus în proiectul de lege.

Ulterior, înființarea centrelor va reveni Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe baza acordurilor internaționale încheiate în acest sens cu fiecare stat în care se intenționează înființarea unui centru comunitar.

MRP și MAE propun zonele și numărul de centre comunitare care pot fi înființate în funcție de următorii factori:

  • distanța mare față de misiuni diplomatice, oficii consulare, ori institute culturale românești care îngreunează accesul comunității la o prezență instituțională românească;
  • numărul de cetățeni români din regiunea în care va funcționa centrul comunitar românesc.

Atribuțiile și, dacă este cazul, personalitatea juridică a centrelor comunitare vor fi reglementate prin tratatele internaționale în baza cărora statele de reședință își dau acordul pentru înființarea centrelor.

Înființarea și desființarea centrelor comunitare românești în străinătate, structura organizatorică, regimul de finanțare și numărul de posturi vor fi aprobate prin hotărâre de guvern. Statul român va pune la dispoziția fiecărui centru comunitar un sediu în care să-și desfășoare activitatea.

Centrele comunitare au drept scop asigurarea coeziunii comunităților de români din afara granițelor țării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte și programe cu caracter cultural, educativ, artistic în scopul promovării realităților istorice, a tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor naționale și a identității lingvistice. Centrele comunitare românești pot avea rol de facilitare a cooperării sectoriale dintre România și statele de reședință, cu participarea membrilor comunității românești din statele respective.

Centrele comunitare vor beneficia de sprijin financiar sau material pentru desfășurarea acțiunilor, pentru achiziționarea și distribuirea de manuale, cărți de specialitate, cărți de lectură, pentru desfășurarea unor cursuri educaționale în limba română, organizarea de evenimente cu caracter artistic, religios, sportiv, etc.

Centrele comunitare românești vor fi finanțate din bugetul MRP, donații, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

Statul de funcții, încadrarea posturilor în structura organizatorică și regulamentul de organizare intern va fi aprobat prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

Directorul centrului provine din rândul MRP, iar restul personalului poate fi contractat de pe plan local, din rândul comunității românești, cu respectarea legislației statului de reședință.