Obligații stabilite prin lege pentru persoanele care percep prestații de șomaj în Spania

Persoanele care percep prestații de șomaj trebuie să respecte o serie de obligații stabilite prin lege. Nerespectarea acestor obligații implică comiterea de infracțiuni care vor fi pedepsite în conformitate cu legile în vigoare.

Beneficiarii prestațiilor vor justifica Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă de stat și Serviciilor Publice Autonome de Ocupare a Forței de Muncă, atunci când sunt solicitate, acțiunile pe care le-au desfășurat în vederea căutării active a ocupării forței de muncă, întoarcerea lor pe piața muncii sau pentru a îmbunătăți șansele lor de ocupație. Această acreditare se efectuează în modul în care aceste organisme convin în cadrul cooperării reciproce. În cazul în care nu se justifică, se va considera că angajamentul de activitate nu este îndeplinit. În acest context, voi expune mai jos, răspunsurile la întrebările cele mai frecvente adresate biroului nostru.

 1. Locuiesc cu partenerul meu, chiar dacă nu suntem căsătoriți. Este considerată aceasta o uniune familiară pentru a avea dreptul la această subvenție?

În cazul în care unitatea familiară este formată din partenerul de fapt și de către copiii acestora sub 26 de ani sau peste 26 de ani cu dizabilități, acestea vor fi considerate responsabilități familiale în cazul în care venitul întregii unități familiale, inclusiv cele ale partenerului de fapt, împărțit la numărul de membri care îl compun, nu depășește 75% din salariul minim interprofesional.

 1. Primesc o prestație de șomaj. Care sunt motivele pentru care se poate suspenda această prestație?

Prestația dumneavoastră va fi suspendată din oricare din următoarele motive:

 • În perioada care corespunde perioadei pedepsei atunci când comiteți infracțiuni minore sau grave;
 • În timpul perioadei de maternitate sau de paternitate;
 • În timp ce îndepliniți o pedeapsă care implică privarea de libertate, cu excepția cazului în care aveți responsabilități familiale și nu au nici un venit de familie care depășește salariul minim interprofesional;
 • În timp ce sunteți angajat la un loc de muncă cu o durată mai mică de douăsprezece luni;
 • La plecarea în străinătate pentru o perioadă de până la maxim 90 zile naturale, în timpul fiecărui an calendaristic, cu condiția de a fi comunicat anterior la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă și acest lucru vi se autorizează.

În aceste cazuri, prestația de șomaj este întreruptă. La finalizarea cauzei suspendării, puteți solicita reluarea, cu excepția cazului în care suspendarea este o consecință a unei sancțiuni. În astfel de cazuri, prestația se reia de către Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă, cu condiția ca, după perioada de suspendare, să fiți înscris sau înregistrat ca solicitant al unui loc de muncă, dacă nu, reluarea prestației necesită prezentarea sa prealabilă la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă justificând această inscripție.

 1. Am plecat de la locul de muncă în mod voluntar, cât timp trebuie să lucrez pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj? 

Sistemul de prestații de șomaj protejează oamenii care doresc și pot munci, dar nu au locuri de muncă. Dacă încetarea contractului de muncă este voluntară, nu veți fi într-o situație legală de șomaj și, în consecință, nu îndepliniți una dintre cerințele de acces la protecția șomajului.

Dacă lucrați într-o nouă companie și nu depășiți perioada de probă din decizia angajatorului, și au trecut mai mult de trei luni de când ați încetat în mod voluntar contractul de muncă anterior, nu veți avea dreptul la șomaj. Pe de altă parte, în cazul în care nu depășiți perioada de probă și au trecut peste trei luni de la încetarea voluntară a contractului, veți avea dreptul la ajutor de șomaj, cu condiția să îndepliniți restul cerințelor prevăzute de lege.

Cu toate acestea, se realizează o analiză specifică a fiecărui caz care se efectuează de obicei pentru a stabili dacă există indicii care să stabilească în mod întemeiat prezumția de fraudă de drept în cadrul ultimei angajări, în cazul în care intenția este de a accede la șomaj de formă nejustificată.

 1. Am 52 ani și primesc subvenția extraordinară de șomaj. Pot beneficia de subvenția care se acordă persoanelor cu vârsta de peste 52 ani?

Veți putea accesa subvenția care se acordă persoanelor cu vârsta de peste 52 de ani dacă justificați contribuțiile necesare pentru acest lucru, cu condiția să fi primit anterior o altă subvenție, alta decât subvenția extraordinară de șomaj și că, de atunci, ați menținut înscrierea ca solicitant al ocupării forței de muncă de mod neîntrerupt sau cu întreruperi mai mici de 90 zile calendaristice sau care se datorează realizării vreunei activități.

 1. Am 54 de ani și în urmă cu aproape un an am încheiat subvenția de șomaj și de atunci nu am mai lucrat. Am dreptul la subvenția care se acordă persoanelor cu vârsta de peste 52 ani?

Dacă aveți 54 de ani și în urmă cu aproape un an ați finalizat subvenția de șomaj pentru că ați epuizat beneficiul contributiv și nu ați mai lucrat de atunci, puteți avea dreptul la subvenția pentru care se acordă persoanelor peste 52 ani, dacă îndepliniți cerințele necesare pentru acest lucru iar venitul lunar de care beneficiați nu depășește 75% din salariul minim interprofesional, excluzând partea proporțională a remunerării extraordinare, cu condiția ca, din momentul în care ați beneficiat de subvenția anterioară ați fost înscris ca solicitant al ocupării forței de muncă în mod neîntrerupt sau cu întreruperi de mai puțin de 90 de zile calendaristice sau astfel de întreruperi se datorează realizării vreunei activități.

 1. Primesc subvenția de șomaj, pot beneficia de ea mai mulți membri ai unității mele familiale?

Dacă primiți subvenția de șomaj, este posibil să beneficieze de ea și alți membri ai unității familiale, cu condiția îndeplinirii cerințelor cerute.

 1. Perioada concediului pentru îngrijirea fiului/fiicei mele cotizează pentru șomaj?

Perioada concediului pentru îngrijirea fiului/fiicei nu se ia în calcul pentru șomaj. Cu toate acestea, atunci când se solicită o indemnizație de șomaj la începutul perioadei de șase ani care intervine situației de șomaj legală, care este luată în considerare pentru calcularea zilelor cotizate, aceasta retrocedă atât timp cât durează perioada concediului de îngrijire a copilului.

Situația concediului pentru îngrijirea copilului, inferioară a trei ani, pentru a participa la îngrijirea fiecărui copil, este considerată o situație similară activității.

 1. Pot să primesc șomajul dacă mi se reduce programul de lucru?

Veți avea dreptul la șomaj oricând, prin decizia angajatorului sau prin procedură judiciară într-o procedură de faliment, atunci când vă este redusă ziua obișnuită de lucru. Nu veți avea dreptul la șomaj în cazul în care reducerea zilei de lucru este definitivă sau durează întreaga perioadă a contractului de muncă. Dacă vi se reduce ziua de lucru și sunteți de acord, nu veți putea percepe prestația de șomaj, deoarece reducerea zilei este acceptată de dumneavoastră ca o modificare a condițiilor de lucru ale contractului de muncă.

 1. Primesc prestația de șomaj. Ce se întâmplă dacă refuz o ofertă sau un curs de pregătire justificând, de exemplu, că studiez sau că trebuie să am grijă de copilul meu minor?

Dacă sunteți beneficiar al prestațiilor economice, aveți, printre altele, obligația de a căuta în mod activ un loc de muncă și de a respecta cerințele angajamentului de activitate la care toți beneficiarii se obligă la solicitarea acestor prestații. Angajamentul menționat mai sus include acceptarea plasării corespunzătoare și participarea la acțiunile care sporesc ocupația lor (formarea profesională printre altele).

Respingerea unei oferte de muncă adecvate sau a unui curs de formare profesională, fără o cauză justificată, este catalogată ca fiind o încălcare gravă a beneficiarilor și a solicitanților acestor prestații și se sancționează cu pierderea dreptului pe o perioadă de trei luni dacă este la prima abatere, dacă recidivează, șase luni și se sancționează cu extincția acestei prestații dacă este la a treia abatere.

Fără a aduce atingere obligației de a acredita căutarea activă a  unui loc de muncă, participarea la acțiunile de îmbunătățire a ocupației care corespund profesiei sale obișnuite sau aptitudinilor sale stabilite în angajamentul de activitate, va fi voluntar pentru beneficiarii prestațiilor contributive în primele treizeci de zile de la primirea acestor prestații, iar neparticiparea la acestea nu va implica efecte de sancționare. A studia sau a avea copii minori nu este un motiv de refuz al ofertelor de muncă sau al cursurilor de formare.

Dacă sunteți beneficiar al prestațiilor economice, este momentul adecvat pentru recunoașterea studiilor efectuate în România, în vederea obținerii unui post de muncă în conformitate cu pregătirea dumneavoastră.

Autor: Alina Manuela Sasu
Avocat român în Spania
Zaragoza, Provincia Aragon
Telefon: +34 606 012 096
E-mail: alinasasu@icam.es
https://infoextranjeriazaragoza.es/rom-alte.html