Elveția limitează numărul permiselor de ședere pentru muncitorii români și bulgari

Ieri, 10 mai 2017, Consiliului federal elveţian a decis să activeze clauza de salvgardare prevăzută în Protocolul II al Acordului UE-Elveţia privind Libera Circulație a Persoanelor şi să limiteze la 996 numărul de noi permise de ședere de tip ‘B’ (durată de ședere între 1 și 5 ani), care vor fi eliberate pentru muncitorii români și bulgari în următoarele 12 luni.

Îmi exprim regretul cu privire la această decizie a autorităţilor elveţiene şi, totodată, speranţa că aplicarea acestei măsuri restrictive pe piaţa muncii va fi limitată la anul 2017, cu atât mai mult cu cât numărul cetăţenilor români care au solicitat, pe parcursul perioadei recente, acest tip de permise de muncă este relativ redus.

Românii sunt cetăţeni europeni cu drepturi depline, atât în ceea ce priveşte dreptul la muncă, cât şi în ceea ce priveşte libera circulaţie. Totodată, comunitatea românească din Elveţia este formată din oameni muncitori şi cinstiţi, cu un nivel înalt de pregătire profesională, care contribuie în mod remarcabil la viaţa economică, socială şi culturală a ţării în care trăiesc.

Ţinând cont de parteneriatul strâns dintre Elveţia şi Uniunea Europeană, sper că deciziile viitoare ale autorităţilor elveţiene în această privinţă să se întemeieze pe excelenţa noastră relaţie bilaterală şi să aibă în vedere respectarea prevederilor esenţiale ale Acordului pentru Libera Circulație a Persoanelor, în privinţa liberei circulaţii a forţei de muncă din România.

 Angel Tîlvăr – Deputat PSD de Vrancea