Consultare publică privind recunoașterea diplomelor și titlurilor academice obținute în străinătate

46

online-education

Ministerul Educaţiei propune simplificarea (şi descentralizarea direct către universităţi) procedurilor de recunoaştere a diplomelor şi titlurilor academice obţinute în străinătate şi pune în consultare publică trei proiecte de metodologii în acest sens.

Astfel, instituţiile de învăţământ superior vor putea aproba, prin metodologii proprii, criteriile de recunoaştere pentru fiecare dintre următoarele:

În prezent, aceste proceduri sunt asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Propunerile şi sugestiile dvs. pe această temă pot fi trimise la adresa de e-mail: dezbateripublice@edu.gov.ro în perioada 10-21 noiembrie 2016.

Mai multe detalii aici: https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectele-metodologiilor-privind-recunoa%C8%99terea-automat%C4%83-de-c%C4%83tre-universit%C4%83%C8%9Bile

România se dezvoltă prin cetăţeni implicaţi!