Cititorii întreabă, Consulatul român la Madrid răspunde

55

George Nicoară – Villaluenga del Rosario: Cum pot obţine certificatul de naştere românesc pentru fiul meu care s-a născut în Cádiz/Spania?

Răspuns:

Pentru obţinerea unui certificat de naştere românesc, aveţi nevoie de următoarele documente:

  • Certificatul de naştere spaniol eliberat de Registrul Civil, legalizat cu apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiţie;
  • Certificatele de naştere ale părinţilor;
  • Certificatul de căsătorie românesc (pentru cei care sunt căsătoriţi);
  • Sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • Certificat de deces (dacă este cazul);
  • Paşapoarte/cărţi de identitate ale părinţilor, valabile.

Documentele menţionate mai sus vor fi prezentate atât în original cât şi în fotocopii şi pot fi depuse de către un singur părinte. Certificatul spaniol va fi tradus în limba româna de un traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei din România. În cazul în care unul dintre părinţi este de o altă naţionalitate, va trebui să prezentaţi certificatul de naştere a acestuia legalizat cu apostila de la Haga în condiţiile în care ţara din care provine este ţară semnatară a Convenţiei de la Haga. În cazul în care unul dintre părinţi provine dintr-o ţară nesemnatară a Convenţiei de la Haga, este nevoie de certificatul său de neştere legalizat de MAE străin şi supralegalizat de MAE român. În cazul în care părinţii sunt căsătoriţi în Spania şi au certificat de căsătorie spaniol ei vor trebui în prealabil să transcrie acest certificat şi să obţină certificatul de căsătorie românesc.

Notă: Lipsa unuia dintre documentele de mai sus duce la respingerea dosarului.

Marcela Ficuț – Las Torres de Cotillas

De la agenţia de şomaj mi s-a cerut sa completez două formulare. E301 şi E302. Vă rog să mă lămuriţi pentru ce mi se cer aceste formulare şi de unde le pot obţine?

Răspuns:

Formularele E 301 şi E 302 sunt formulare europene standard ce fac parte din seria 300 (E301, E302, E303) şi sunt folosite de către instituţiile care se ocupă cu ajutoarele de şomaj din ţările membre UE. Pentru a obţine formularele menţionate (necesare pentru calculul prestaţiilor de şomaj), trebuie să vă adresaţi Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă din judeţul de domiciliu din România, aceasta fiind singura instituţie românească ce îl eliberează. Solicitarea formularului în România o pot face cei de la Agenţia de Şomaj spaniolă sau direct dvs., transmiţând o cerere prin poştă (la adresa agenţiei judeţene), fax (0040/213 039 855) sau email (adriana.pert@anofm.ro, adrianapert@yahoo.com). Numărul de telefon la care puteţi apela pentru mai multe informaţii este: 0040/213 039 856

Alexandru Gurău – Madrid

Sunt cetăţean român căsătorit cu o braziliancă. Avem împreună un băiețel de 2 ani. Putem obţine un certificat de naştere pentru acesta?

Răspuns:

Certificatul de naștere românesc al minorului se poate obține de la consulatul român, prezentând următoarele acte: certificatul de naștere spaniol legalizat cu Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiție al provinciei în care s-a născut copilul, certificatele de naștere ale părinților, certificatul românesc de căsătorie/sentința românescă de divorț definitivă și irevocabila (dacă este cazul), cărțile de identitate/pașapoartele valabile ale părinților. Dosarul poate fi depus de un singur părinte și nu este necesară programarea prealabilă. Pentru traducerea certificatului de naștere spaniol, puteți apela la un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România, a cărui semnătură și sigiliu se legalizează la consulat. În acest sens, vă rugăm să vă adresați consulatului (personal sau email/fax), pentru a solicita lista traducătorilor autorizați. Taxa consulară standard pentru obținerea certificatului românesc de naștere este de 110 euro (în regim de urgență, dacă părinții sunt români, iar minorul nu a împlinit 6 luni) sau 155 de euro (în regim de urgență, dacă părinții sunt români, iar minorul a împlinit 6 luni). Dacă un parinte este cetățean străin, în cazul de față, cetățean ecuadorian, se adaugă suma de 60 de euro, iar părintele respectiv trebuie să prezinte certificatul său de naștere legalizat cu Apostila de la Haga. Certificatul se traduce în limba română și se legalizează (de unde rezultă taxa suplimentară de 60 de euro). Dacă unul dintre părinți a mai fost căsătorit, se prezintă și sentința de divorț/certificatul de deces, iar în cazul celor în limba spaniolă, acestea trebuie traduse și legalizate. Informații cu privire la toate serviciile consulare se regăsesc la pagina web: www.madrid.mae.ro (rubrica servicii consulare).