Avocat Alina Sasu: Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine în România

202

Dreptul Comunitar a insituit o serie de reglementări care să faciliteze accesul cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene la o justiție unitară, stabilind normele privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești față de copiii comuni, în vederea garantării egalității tuturor copiilor.

Conform dispozițiilor Codului de Procedură Civilă, hotărârile judecătorești străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetățenilor statului unde au fost pronunțate sau dacă, fiind pronunțate într-un stat terț, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetățenie al fiecărei părți; în lipsă de recunoaștere, au fost pronunțate în baza legii determinate ca aplicabilă, conform dreptului internațional privat român, nu sunt contrare ordinii publice de drept internațional privat român și a fost respectat dreptul la apărare.

Pentru a beneficia în România de autoritatea lucrului judecat, hotărârile străine pot fi recunoscute dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

– hotărârea este definitivă;

– instanța care a pronunțat-o a avut competența să judece procesul;

– există reciprocitate în ceea ce privește efectele hotărârilor străine între România și statul instanței care a pronunțat hotărârea.

Prin hotărâre judecătorească străină se înțelege orice hotărâre de divorț, de separare de drept sau de anulare a unei căsătorii, precum și orice hotărâre judecătorească privind răspunderea părintească pronunțată de o instanță judecătorească a unui stat membru, oricare ar fi denumirea hotărârii, aici incluzând inclusiv termenii „decizie”, „sentință” sau „ordonanță”.

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate într-un stat membru ar trebui să se bazeze pe principiul încrederii reciproce, motivele de refuz al recunoașterii ar trebui reduse la minimul necesar.

Există și cazuri în care o hotărâre judecătorească pronunțată, de exemplu, în materia de divorț, nu se recunoaște atunci când aceasta contravine în mod evident ordinii publice a statului membru în care se solicită aceasta, sau dacă pârâtul nu a fost înștiințat în timp util pentru a-și putea pregăti apărarea, sau acea hotărâre este incompatibilă cu o altă hotărâre pronunțată într-o altă acțiune între aceleași părți.

În ceea ce privește refuzul recunoașterii hotărârilor judecătorești în materia răspunderii părintești, pe lângă motivele mai sus menționate, aș mai adăuga doar cazul în care, cu excepția procedurilor urgente, aceasta a fost pronunțată fără să-i fi dat copilului posibilitatea de a fi ascultat.

Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru cu privire la exercitarea răspunderii părintești, se execută la cererea oricărei dintre părți. Astfel, orice hotărâre pronunțată de instanța judecătorească din Spania și declarată executorie, se execută în România în aceleași condiții ca și în cazul în care aceasta ar fi fost pronunțată de instanța română.

„Am divorțat în Spania și vreau să mă recăsătoresc, dar un pot…” și aici apar problemele; prezentând hotărărea judecătorească dictată în Spania în original, nu dovedim statutul civil actual; sau „Am obținut custodia exclusivă, vreau să renovez pașaportul copiilor și nu pot. De ce nu pot din moment ce am o custodie exclusivă a copiilor, conform sentinței din Spania?!”

Important! Nu ne vom putea recăsătorii și nu vom putea renova pașaportul copiilor până când nu vom recunoaște hotărările respective în România.

Este foarte important și necesar să recunoaștem în România sentințele de divorț dictate în Spania, conform procedurilor legale prevăzute, dacă dorim ca acestea să producă efecte asupra noului statut civil la care s-a ajuns în urma divorțului.

Dacă doriți obținerea recunoașterii unei hotărâri judecătorești străine, cererea trebuie depusă la instanța sau autoritatea competentă, împreună cu documentele necesare.

Actele vor fi însoțite de traduceri autorizate legalizate și vor fi apostilate. În cazul neprezentării unora dintre documente, instanța poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente echivalente.

Pentru mai multe detalii acesați pagina www.infoextranjeriazaragoza.es

Un material realizat de: Avocat Alina Manuela Sasu

Zaragoza, Provincia Aragon

Telefon: 0034 / 606 012 096

E-mail: alinasasu@icam.es

www.infoextranjeriazaragoza.es