Arizona: Convenţia Bisericilor Penticostale din America de Nord

76

18 [640x480]

12 [640x480]

4 [640x480]

2 [640x480]

Convenţia Română Penticostală din America de Nord a avut loc în perioada 30 august – 2 septembrie 2013, la biserica Happy Valley din Phoenix, Arizona, condusă de pastorul Cornel Avram ( www.happyvalley.cc ). Ultima dată când convenţia a fost ţinută în Statul Marelui Canion a fost în anul 2006. Evenimentul, catalogat de unii ca fiind cea mai mare întrunire anuală a românilor din diaspora, a avut loc constant în ultimii 45 de ani, în weekend-ul de „Labor Day” (Ziua Muncii). În fiecare an, Convenţia are o temă pe marginea căreia pastorii îşi axează subiectele predicilor.  Anul acesta, tema întrunirii a fost „Descoperă pasiunea slujirii”. Români din SUA, Canada şi România s-au adunat pentru trei zile în cadrul Convenţiei, într-un număr de aproximativ 4000 de persoane. Credo TV, un post creştin de televiziune în limba română, relativ nou, a fost responsabil cu filmările şi transmiterea online a programelor în direct. Programele Convenţiei au fost difuzate pe situl ( www.credo.tv ), iar Convenţia a fost reprodusă pe DVD-uri, disponibile pentru toţi cei care au dorit sau intenţionează să urmărească aceste programe ulterior. Vineri seara, programul Convenţiei a fost deschis cu „Laudă şi închinare”, fiind intonate câteva imnuri creştine româneşti. A urmat corul bărbătesc de la biserica Happy Valley şi alte câteva formaţii locale, după care  a luat cuvântul pastorul Vasile Cînpean de la biserica „Filadelfia” din Portland, Oregon ( www.philadelphiaro.com ). Am surprins câteva puncte din mesajul său despre Moise, intitulat „Slujitorul credincios”: 1) „Avem nevoie să-L cunoaştem pe Dumnezeu la fel cum L-a cunoscut şi Moise. De asemenea, noi trebuie să avem o pasiune arzătoare să-l slujim pe El, chiar şi atunci când slujirea devine dificilă”. 2) Avem nevoie să cunoaştem oamenii lui Dumnezeu şi să mergem acolo unde sunt aceştia. În cazul nostru, noi trebuie să slujim, să învăţăm de la alţi creştini”. 3) „Trebuie să cunoaştem planurile lui Dumnezeu şi să le urmăm. Suntem binecuvântaţi să fim copiii lui Dumnezeu, prin urmare, noi trebuie să influenţăm lumea şi să răspândim Evanghelia”.

A urmat apoi pastorul Florin Cîmpean de la biserica „Filadelfia” din Chicago, Illinois   (http://www.philarom.com ) al cărui mesaj a fost în esenţă următorul:  „Noi trebuie să fim pasionaţi să-L slujim pe Dumnezeu, deoarece Cuvântul Său este suprem. Nici o altă carte nu se compară cu Biblia. Această carte atinge fiecare subiect, de la poezie la moralitate, economie şi profeţie. Ar trebui să ne simţim entuziasmaţi când citim Cuvântul lui Dumnezeu, datorită suficienţei sale pentru zidire, vindecare şi salvarea oamenilor. Numai Cuvântul lui Dumnezeu schimbă inimile”.

Programul de sâmbătă seara a fost deschis cu câteva melodii de laudă şi închinare, urmate de cântări de worship în limba engleză. Cu totul deosebit a fost grupul de copii „Licuricii” de la „First Romanian Pentecostal Church” din Seattle, Washington. Primul mesaj de sâmbătă seara a fost susţinut de către pastorul Marian Condrat, care slujeşte la biserica „Elim” din Tacoma, Washington ( http://elimtacoma.com ).

Redau aici câteva puncte din mesajul său, bazat pe exemplul Tabitei din Biblie: 1) „Dumnezeu face lucruri mari cu oameni mici şi lucruri mari cu ceea ce pare a fi nimic”. 2) „Adevăraţii slujitori ai lui Cristos găsesc prilejul să facă tot ce pot în loc să încerce să găsească scuze pentru că nu vor face ceva”. 3) „Un slujitor adevărat spune puţin, dar face mult şi ştie să slujească cu o inimă curată şi plină de dragoste. Ei trebuie să slujească oamenii, nu doar albi sau negri, ori republicani. Ei îi slujesc pe toţi oamenii, pentru că Cristos i-a slujit pe toţi oamenii”.

După mesaj au urmat mai multe cântece de închinare şi rugăciune.  Ultimul predicator a fost pastorul Leonard Semenea, de la biserica „First Romanian Pentecostal Church” din Seattle ( http://www.frpcs.org ) care a ţinut un mesaj în limba engleză, ceea ce a fost un prilej de bucurie pentru noi, adolescenţii. Leonard Semenea a folosit exemplul lui Pavel, cel care a scris cea mai mare parte din Noul Testament.

Ce înseamnă să fim separaţi (puşi de-o parte) pentru Evanghelia lui Dumnezeu? În primul rând, noi trebuie să ştim că am fost creaţi de propriile mâini ale lui Dumnezeu şi după imaginea Sa proprie. În al doilea rând, noi suntem oameni căzuţi, chiar şi după ce am fost mântuiţi. Pentru faptul că suntem mântuiţi, nu înseamnă că nu vom mai greşi, dar îl avem pe Cristos acolo, să ne pună înapoi pe calea cea dreaptă. În al treilea rând, noi trebuie să renunţăm la tot ceea ce este neplăcut, să I le încredinţăm lui Cristos, care ne scapă de ele. Odată ce suntem salvaţi, noi suntem transformaţi şi trebuie să ne trăim viaţa în mod diferit de lumea din jurul nostru. De asemenea, noi suntem fiinţe eterne. Noi avem şansa ori să călcăm pe urmele lui Cristos şi să-L trăim în sfinţenia Sa, ori să alegem să trăim viaţa aşa cum dorim şi să-l urmăm pe diavol. La ultimul punct, pastorul Semenea a subliniat faptul că Domnul Cristos a murit pentru păcătoşii care se pocăiesc, nu pentru cei care trăiesc aşa cum vor şi îl refuză, îi resping mila Sa. Doar cei ce-L urmează beneficiază de salvare şi binecuvântare.

Programul de duminică dimineaţa a fost deschis cu melodii de worship interpretate de către un grup de la biserica din Stanton, California. Primul mesaj, cu tema „Ce este dragostea? Dragostea este Cristos”, a fost transmis de către pastorul Lazar Gog de la biserica Emanuel din Anaheim, California ( www.emanuelchurch.com ). Ce înseamnă să-L iubeşti pe Cristos? Aceasta înseamnă să umblăm cu El şi în legile Lui, să-L slujim pe El cu gândurile, cuvintele şi acţiunile noastre şi aceasta mai înseamnă să ascultăm de Cristos atunci când ne disciplinează sau ne corectează. Noi trebuie să avem caracterul lui Cristos când slujim cu dragoste. Ce înseamnă să slujim cu dragoste? Bineînţeles, aceasta nu înseamnă manipulare, dulcegării sau predicarea unor mesaje populiste. Aceasta înseamnă predicarea adevărului şi prezentarea lui Cristos indiferent cât de greu este acest lucru.

După Lazar Gog, a luat cuvântul Nelu Moldovan, de la biserica Speranţa din Oradea, România ( www.sperantaoradea.ro ).  Dansul s-a axat pe Iisus Cristos şi pe credincioşia pe care Domnul a arătat-o Celui ce L-a trimis. „Isus a ales să facă lucrurile pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă, în contrast cu ceea ce i-a spus societatea din jurul Lui să facă.” Viaţa lui Isus a fost programată şi condusă de către Dumnezeu încă de la început. Cristos l-a slujit pe Dumnezeu cu credincioşie prin rugăciune, acţiuni, gânduri şi cuvinte. Noi trebuie să privim lumea prin ochii lui Cristos, să ne rugăm şi să împărtăşim Evanghelia în dragoste, astfel încât să putem urma planurile Lui şi să trăim veşnicia cu El.

Duminica seara s-au cântat mai multe cântări şi s-au făcut mai multe rugăciuni. Pastorul Alin Bob de la biserica „Emanuel” din Sacramento, California, a împărtăşit primul mesaj ( www.emanuel-church.com ). Mesajul său, bine argumentat, a fost bazat pe Cristos şi pe modul în care El a fost sacrificiul suprem şi cel mai bun exemplu de slujitor. Alin Bob a făcut o paralelă între Vechiul şi Noul Testament. Templul nostru de astăzi este Cerul, unde Cristos este marele preot. De asemenea, marele nostru preot a fost şi sacrificiul final, al cărui sânge a acoperit toate păcatele omenirii din toate timpurile. Isus s-a supus planului lui Dumnezeu şi a urmat instrucţiunile pe care le-a primit de la Tatăl. El a ştiut că a venit nu să I se slujească, ci să slujească. Cristos ne-a trimis Duhul Sfânt, care este mângâietorul nostru. Dacă noi ne mărturisim păcatele, El, Cristos, ne iartă de orice păcat şi ne ajută să umblăm cu El. Noi trebuie să fim bucuroşi în Cristos care ne-a răscumpărat şi ne ţine în harul Său, ca mare preot.

După mesajul bine structurat a lui Alin Bob au urmat mai multe cântece creştine, iar, în final, pastorul Cristian Ionescu, de la biserica Elim din Chicago, Illinois ( www.elimro.com ), a ţinut ultima predică, bazată pe lucrarea Duhului Sfânt.Una dintre atribuţiile Duhului Sfânt este să ne corecteze şi să ne îndrume paşii pe calea pe care umblăm împreună cu Cristos. Duhul Sfânt ne transformă caracterul, îl face mai asemănător cu a lui Cristos, în fiecare zi. Lucrurile lumeşti vor trece, împreună cu mândria şi aroganţa noastră, care nu pot să se ridice la înălţimea legilor juste a lui Dumnezeu şi Împărăţia neclintită a lui Dumnezeu va domni pentru vecie.

Convenţia de anul acesta a fost un nou prilej de bucurie şi părtăşie creştină pentru toţi cei care au luat parte la eveniment. Luni, după cum se obişnuieşte după fiecare convenţie, a avut loc o ieşire de relaxare la un parc (Historic Saguaro Park). Acolo ne-am revăzut cu prieteni vechi, în timp ce am servit diferite delicatese pregătite de către membrii bisericii Happy Valley. În timp ce tinerii s-au antrenat în activităţi sportive, pentru adulţi a fost un prilej de conversaţii şi de a depăna amintiri cu prietenii pe care au ocazia să-i întâlnească mai rar. Desigur, unul din subiectele cele mai discutate a fost şi programul Convenţiei de anul acesta. Personal, consider că toate mesajele au fost bune şi revigorante. Unul din ele a fost însă mai special. Nu ştiu dacă mi-a plăcut în mod deosebit acest mesaj, deoarece sunt născută în SUA şi am apreciat predica deoarece a fost în limba engleză, sau pentru că tema acestui mesaj a pus bazele subiectului Convenţiei. Mesajul lui Leoand Semenea ne-a reamintit că toţi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu pentru un plan grandios. De asemenea, mesajul ne-a reamintit cine suntem şi ce Dumnezeu măreţ slujim. Nu poţi să ai pasiune dacă nu ştii pe cine slujeşti şi nu poţi fi entuziasmat să faci opusul a ceea ce face lumea, dacă nu realizezi că Domnul care te-a creat merge cu tine în fiecare zi şi te face mesagerul Său pe Pământ.

În final, aş dori să exprim şi câteva opinii despre Convenţia de anul acesta. În primul rând, organizarea şi modul de desfăşurare a serviciilor, cât şi măsurile de precauţie pe care biserica Happy Valley le-a luat în parcare au fost impecabile. Traficul a fost bine coordonat, au fost evitate posibilele blocaje, cât şi eventuale accidente. Muzica a fost la înălţime. Toate grupurile locale şi din alte state au cântat superb. Predicile au fost de asemenea bine pregătite. S-a putut observa că fiecare pastor şi-a alocat un timp mai extins în prealabil, dat fiind faptul că toate mesajele au fost coerente şi la subiect. Predicile principale au fost susţinute anul acesta de către pastorii Leonard Semenea şi Lazăr Gog.  După ce au fost prezentate mesajele de bază, ceilalţi pastori au dezvoltat subiectul slujirii oferind exemple practice din Scriptură.

În consecinţă, Convenţia de anul acesta, din Arizona, a fost un succes. Prin muzicieni consacraţi şi predicatori inspiraţi ne-a fost într-adevăr revigorată pasiunea pentru slujire. Anul viitor, în aceeaşi perioadă a anului, Convenţia Bisericilor Penticostale din SUA şi Canada va fi găzduită de către biserica „Filadelfia” din Portland, Oregon. Cu toată sinceritatea, pot să spun că abia aştept să vină Convenţia de anul viitor.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi ¡

Alina Sopt

www.agapearizona.com