Occidentul Românesc la aniversare – 5 ani de activitate

5ani

Occidentul Românesc – Un etalon cultural-lingvistic

 „Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă oamenii fericiți.”-Blaise Pascal

Odată cu sosirea primăverii Occidentul Românesc intră cu aceeași eleganță și profesionalism în Anul 5 de existență. Revista cuprinde reportaje cu români de succes, informații practice și utile, consultanţă juridică, sfatul psihologului și a medicului terapeut, tradiţii și obiceiuri româneşti, informaţii de interes ale autorităţilor spaniole și române din Peninsula Iberică, ştiri din România și nu numai. Occidentul Românesc atrage cititorii prin conținutul său editorial de cea mai bună calitate pregătit de o echipă de profesioniști, dar și prin subiectele de cultură care bucură sufletele și constituie un exercițiu folositor al minții.

În această revistă m-am regăsit alături de alți oameni cu aceeași dorință de a face o lume mai bună și mai curată. Echipa redacțională a avut rolul de a atrage ca un magnet „pilitura de fier” pe care o constituim noi, acei doritori de a vorbi fiecare în felul său dar cu aceeași dragoste de adevăr și frumusețe, de respingere a „griului”, ba chiar a „negrului” din viața cotidiană. Mărturisesc că m-a atras magnetismul talentatei, sensibilei, dar, totodată și puternicei ființe: Kasandra Kalmann Năsăudean.

Occidentul Românesc se alătură celorlalte publicații de succes existente în lume care alcătuiesc, întregesc viața culturală atât de necesară a fi absorbită de sufletul omului. Trebuie să înțelegem că există oameni obișnuiți cu lectura, oameni care așteaptă cu interes și dragoste apariția fiecărui număr de revistă, oameni care înțeleg rostul unei lecturi făcută cu răbdare și profunzime, cu timp de înțelegere și meditație, în scopul îmbogățirii lor spirituale. Revista se adresează unor categorii largi de cititori, de iubitori ai cuvintelor frumoase ale limbii române.

Mergând cu gândul în spre trecut, putem aminti un eveniment de mare importanță în evoluția literaturii române, din perioada pașoptistă (1830-1860) și anume anul 1840, când a apărut în țara noastră, la Iași, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu – îndrumător al fenomenului cultural-literar -, revista Dacia literară, cu rol important în jalonarea direcțiilor viitoare de dezvoltare a literaturii noastre, din care au apărut, la Iași spuneam, numai trei numere, dar în care se publicau opere ale celor mai valoroși scriitori ai vremii (de exemplu: C. Negruzzi, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu). Ideile revistei au fost preluate ulterior de alte publicații, printre cele mai importante fiind Propășirea și România literară. Mihail Kogălniceanu își propunea să facă din Dacia literară o oglindă în care să se poată vedea „scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, bănățeni, bucovineni, fiecare cu ideile sale, cu limba sa, cu chipul său”, astfel, revista a jucat un rol important în realizarea unității naționale a românilor pe plan cultural.

Toate publicațiile ce apar astăzi, au și trebuie să aibă în vedere un rol perceput la acea vreme ca unul dintre punctele unui program, și anume: afirmarea idealului de realizare a unității limbii și a literaturii române în plan național. Condițiile vremurilor noastre cer însă mai mult, afirmarea pe plan internațional, având în vedere comunitățile de români existente în toată lumea.

Cea mai importantă parte a acelui articol a fost modul în care Kogălniceanu propunea scriitorilor ca surse de inspirație ale operelor: prezentarea trecutului glorios al poporului, tema naturii, bogăția credințelor, practicilor și operelor folclorice. Să luăm aminte! Și astăzi, la ceas aniversar, comorile cultural-spirituale ale poporului nostru, dorința de dialog și armonie între oameni nu trebuie uitate. Ele constituie optica redactorilor publicației Occidentul Românesc.

Mulțumesc și pe această cale colectivului redacțional pentru existența acestei reviste și pentru primirea articolelor mele în paginile ei prețioase!

Să aveți ani buni, cu sănătate și pace, cu colaboratori prieteni devotați și talentați așa cum îi aveți acum, și printre care îndrăznesc să spun cu prea puțină modestie, mă număr!

Să păstoriți mulți ani de aici înainte această revistă căreia îi dăruiți atâta dragoste, stimată doamnă Kasandra Kalmann Năsăudean! Apreciez truda jertfelnică pe care o depuneți împreună cu întreg colectivul redacțional, puterea și talentul, dăruirea pentru propășirea culturii române. Și, sunt convinsă că veți poseda cu adevărat „ceea ce veți dărui”, după spusele filozofului roman Seneca. LA MULTI ANI!

Vavila Popovici – Carolina de Nord / USA

Articol publicat în ediția tipărită Occidentul Românesc / martie 2015