Spania: Precizări în legătură cu noile prevederi legislative legate de reforma în domeniul sănătăţii

1. Cine beneficiază de asistență medicală?

În legătură cu modificările legislative privind acordarea asistenței medicale, Ambasada României la Madrid vă informează că, de la 1 septembrie 2012, următoarele categorii de cetăţeni comunitari, inclusiv cetăţeni români, pot beneficia de asistență medicală în sistemul de sănătate public spaniol:

  • Persoanele înscrise la Sistemul de Securitate Socială spaniol (cotizanți – angajați sau lucrători pe cont propriu, pensionari);
  • Șomerii care primesc ajutor de șomaj contributiv;
  • Șomerii care au terminat ajutorul de șomaj și primesc în continuare alte ajutoare (exp. subsidio por desempleo);
  • Șomerii înscrişi în căutarea unui loc de muncă la Serviciul Statal de Ocupare spaniol (demandantes de empleo), chiar dacă nu mai primesc prestaţii, dacă au fost cotizanţi la Sistemul de Securitate Socială spaniol;
  • Persoanele care au permis de rezidență legală, chiar dacă nu contribuie la sistemul de securitate socială, dacă dovedesc, prin prezentarea unei Declaraţii de Impozit privind Venitul Anual ca Persoană Fizică, faptul că nu au venituri anuale de peste 100.000 de euro (beneficii din muncă, din capital, activităţi economice sau câştiguri patrimoniale);
  • Membrii de familie aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate la sistemul public de sănătate (soţ/soţie, consortul/consoarta acreditaţi legal, fost soţ sau consort aflat în responsabilitatea asiguratului, urmaşii aflaţi în întreţinerea acestuia cu o vârsta inferioară celei de 26 ani sau care au un handicap egal sau superior a 65%, soră/frate care convieţuiesc şi depind economic de asigurat).

Important: Beneficiarii oricărui tip de pensie din România care au rezidenţa în Spania şi studenţii, pe perioada studiilor în Spania, pot solicita din România formularul S1, în baza căruia pot primi asistenţă sanitară în Spania.

Regimul de asistenţă medicală al persoanelor titulare sau beneficiare de regimuri speciale ale Securităţii Sociale îşi menţine statutul juridic specific (Sistemul de Asigurări General al Funcţionarilor Civili ai Statului, Sistemul de Asigurări General Judiciar şi Sistemul Social al Forţelor Armate). După recunoaşterea calităţii de asigurat sau de beneficiar de asistenţă sanitară, asistenţa medicală va fi acordată de către administraţiile medicale competente, pe baza prezentării cardului individual de sănătate.

Precizare: Comunitățile Autonome vor aplica diferențiat noile reglementări.

2. Care sunt condiţiile în care persoanele care nu sunt asigurate pot beneficia de asistenţă medicală?

Acele persoane care nu au condiţia de asigurat sau de beneficiar de asistenţă sanitară vor putea obţine prestaţia de asistenţă medicală prin plata unei contra-prestaţii corespondente sau a unei cote derivate, prin înscrierea la o convenţie specială. De asemenea, în anumite cazuri, facturile se vor remite, pentru plată, statelor de origine.

3. Cazurile speciale în care se acordă asistenţă medicală (excepţii):

Străinii neînregistraţi sau autorizaţi ca şi rezidenţi în Spania, vor primi asistenţă medicală gratuită în următoarele situaţii:

  • Urgenţă pentru boli grave sau accidente, oricare ar fi cauza lor;
  • Asistenţă în perioada pre-natală, natală şi post-natală;
  • Persoane cu vârstă de până la 18 ani.

FOARTE IMPORTANT

În cazul în care considerați că nu vi se acordă asistența sanitară în conformitate cu legislația în vigoare, vă sugerăm să utilizaţi mijloacele legale puse la dispoziţie pentru solicitarea de detalii suplimentare sau depunerea unei reclamaţii, respectiv să vă adresaţi Birourilor spaniole de Securitate Socială din raza domiciliului dumneavoastră.

Totodată, puteţi contacta Ambasada României la Madrid la telefon: 913 501 881, la adresa de e-mail: comunicacion.publica@embajadaderumania.es sau pe Facebook: http://www.facebook.com/ambasada.madrid