Spania: Accidentele de trafic și procedura reclamației indemnizațiilor

IMG_0986-800x6001-525x553

Cetăţenii români rezidenţi în Spania şi nu numai, călătoresc cu autoturismele proprietate sau închiriate/împrumutate şi sunt parte din imensul trafic zilnic pe autostrăzile și drumurile naţionale sau comerciale spaniole, astfel că, uneori, din motive imputabile lor sau altor persoane se produc accidente de trafic în care sunt implicaţi proprii conducători auto sau pietoni. Articolul din acest număr face referire la astfel de cazuri pe care le putem numi total nefericite, în care un cetăţean român este implicat într-un accident auto cu sau fără victime, cu sau fără daune materiale.

În principiu, având în vedere că legislaţia spaniolă este destul de amplă şi completă în acest sens, există o vastă jurisprudenţă şi doctrină în domeniu, pentru a veni în sprijinul concetăţenilor noștri, parte într-un accident rutier, cu câteva sfaturi practice. În special ne vom referi la acele acţiuni care trebuie să le ia imediat ce s-a produs un accident rutier indiferent de amploarea acestuia, și anume:

 • Dacă se dispune de o cameră foto (indiferent că este cea dintr-un telefon mobil) faceţi fotografii autoturismului dumneavoastră avariat, autoturismului părţii contrare şi oricărui detaliu al accidentului, inclusiv al hainelor purtate;
 • Să aveţi la îndemână în permanență un carneţel pentru a nota în aceste cazuri datele personale ale celor care se aflau la locul accidentului, în cazul în care este necesar să îi citaţi ca şi martori;
 • Sunaţi la poliție (indiferent dacă vi se spune că acest lucru s-a făcut deja) pentru ca Guardia civil de Trafico să se prezinte pentru a face constatările accidentului;
 • Chiar dacă vă simţiţi bine pe moment, prezentaţi-vă la medic menţionând că sunteţi victima unui accident rutier şi descrieţi cu exactitate cele petrecute (indiferent de ora pentru examinare având în vedere că o durere neînsemnată poate să devină o veritabilă problemă în câteva ore sau zile);
 • În următoarele 7 zile (maximum) să contactați compania de asigurare în legătură cu accidentul produs;
 • PĂSTRAŢI toate documentele care au legătură cu accidentul (facturi, fișe sau orice document medical etc.)!
 • Încercați să reţineţi cu detalii toate amănuntele petrecute anterior şi ulterior accidentului pentru ca în cazul în care trebuie să mergeţi la judecată să poată fi descrise cu claritate şi fără contradicţii (dacă este cazul faceţi un scurt rezumat scris pentru a vă aduce aminte la momentul oportun);
 • Dacă aţi avut leziuni, termenul în care puteţi prezenta o plângere judecătoriei competente, este de 6 luni şi vă recomandăm să apelaţi la un avocat cu experienţă în astfel de cazuri;
 • ATENŢIE! Există posibilitatea ca să vi se facă o ofertă privind indemnizaţia pe parcursul procesului de către compania de asigurări. Nu acceptaţi sub nicio formă indemnizaţii fără să consultaţi un avocat şi nici să semnaţi documente privind încheieri de proceduri în acest sens;

În momentul în care aveţi nevoie de un sfat profesional în domeniu, apelaţi la un avocat care să facă parte dintr-un colegiu de avocaţi spanioli şi care trebuie să vă prezinte un număr de înscriere în colegiu, fiind singuri profesionişti care vă pot reprezenta intersele în instanţe. Nu ne vom opri aici să facem descrieri ale accidentelor de trafic în care nu există leziuni sau victime, procedura fiind foarte simplă şi cunoscută de către toţi cei asiguraţi – se întocmeşte un proces-verbal de daune ale autoturismului (parte de seguros) care ulterior se prezintă companiei de asigurări pentru a repara autoturismul, în funcţie de tipul de asigurare, ci vom face referire la accidentele de circulaţie care au ca şi consecinţe pe lângă daunele materiale aduse autoturismului şi cele de leziuni. Şi aceasta pentru că în accidentele menţionate, calea de acţiune pentru repararea prejudiciilor aduse se pot face pe cale penală şi civilă.

În momentul în care se prezintă de către cel prejudiciat o plângere penală referitor la un accident în care s-au produs leziuni, instanţa va întocmi şi pregăti un “juicio de faltas” despre care am vorbit deja în numerele trecute ale ziarului Occidentul Românesc. Avantajul acestui tip de proces este că, pe lângă realizarea prejudiciului material (reparaţia autoturismului), cel care are leziuni poate solicita şi despăgubiri pentru acestea. În cazul în care se dorește a se reclama prin latura penală, aşa cum am menţionat deja, termenul de a prezenta plângerea de daune este de 6 luni. Dacă se depășește acest termen, nu mai rămâne decât plângerea civilă de daune care trebuie efectuată în timp de un an de la momentul producerii accidentului.

CUM SE PREZINTĂ O PLÂNGERE ÎN PROCEDURA PENALĂ

În termen de 6 luni de la momentul producerii accidentului trebuie prezentată plângerea penală la juzgado de Instrucción competent, în funcție de zona unde a avut loc accidentul şi care trebuie să fie semnată de către un avocat. Pentru a putea fi prezentată aceasta trebuie să fie însoţită de fişa medicală de urgenţă din ziua accidentului, procesul – verbal privind accidentul completat de către cei implicaţi în accident şi informarea făcută de către Guardia Civil de Trafico prezent la locul accidentului.

După ce se depune plângerea, aceasta este înregistrată la judecătoria de instrucţie şi i se va acorda un număr de dosar şi, în scurtă vreme, se va fixa o zi în care persoana care prezintă leziuni va fi examinată de către medicul expert în accidente de trafic – medico forense. În ziua în care persoana implicată în accident este citată pentru a fi examinat de medic, este indicat să aveţi cu dumneavoastră toate documentele medicale posible (inclusiv reţete) relative cu leziunile suferite în original şi copie pentru că medicul va opri copia acestor documente pentru analiză şi în baza criteriilor sale va întocmi un raport medical.

Acest raport se numeşte INFORME DE SANIDAD şi aici pot fi regăsite zilele în care persoana accidentată nu a fost aptă să muncească etc. precum şi mențiunea dacă au rămas sechele sau nu în urmă accidentului. Astfel veţi găsi în acest document:

 • Zilele în care dumneavoastră aţi fost în postura de a nu putea realiza lucrurile pe care le făceaţi în mod normal (días impeditivos)
 • Zilele în care urmaţi un tratament medical de vindecare dar care nu vă reține a desfăşura activităţile zilnice (días no impeditivos)
 • Sechelele care au apărut în urma accidentului sau leziuni permanente care rămân și după vindecare (de exemplu o cicatrice)
 • În cazul în care medicul specialist constată că leziunile nu s-au vindecat la data la care ați fost citat, vi se va trimite o nouă dată pentru concluziile finale asupra leziunilor pe care le-aţi suferit.

În baza acestui raport al medicului expert şi în baza Baremului stabilit prin decretul lege anual privind indemnizaţiile pentru leziuni, se va calcula suma indemnizaţiei pe care o ve-ți primi pentru leziunile suferite.

PREZENTAREA PLÂNGERII PE CALE CIVILĂ

Aşa cum am menţionat, termenul de a prezenta plângerea este de 12 luni la judecătoria civilă competentă, în funcţie de locul unde s-a întâmplat accidentul şi trebuie să fie semnată de către AVOCAT şi PROCURADOR.

Împreună cu plângerea civilă trebuie să prezentaţi de asemenea o serie de documente importante precum:

 • Împuternicire notarială pentru Procurador şi pentru avocatul care vă reprezintă interesele.
 • Taxă privind proprietatea autoturismului care a cauzat accidentul (de la Jefatura provincial de Trafico şi prin care se identifică proprietarul autoturismului care a provocat accidentul)
 • Certificat emis de către Fişierul Informativ de Autoturisme Asigurate cu scopul de a confirma companía de asigurări a autoturismului care a cauzat accidentul;
 • Raportul expertului privind daunele cauzate autoturismului;
 • Factura în original de reparare a autoturismului (sau un deviz de reparaţie în cazul în care nu s-a reparat)
 • Orice document original care poate fi de interes în clarificarea faptelor petrecute.

Sperăm ca acest material să răspundă întrebărilor și solicitărilor concetățenilor noștri care au sunat sau au scris biroului nostru sau redacției Occidentul Românesc: Andrea Elena Cristian din Elche, Angelica Marin din Ciudad Real, Gheorghiță Ologu, Marian Lupu din Barcelona, Constantin Topan din Coslada, Petrică Ion Cercel din Roma, precum şi cititorilor care se regăsesc în astfel de situații.

Avocat Marius Sârbu – Madrid