Solicitarea alocației de stat pentru copii în România

Legea nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993, republicată, privind alocația de stat pentru copii instituie alocaţia ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la18 ani, precum și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul, iar în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

Pot primi alocație din partea statului român copiii cetățenilor români precum și copiii care au doar un singur părinte român, dacă părintele are carte de identitate românească, iar copilul are certificat de naștere românesc. În cazul în care părinții s-au căsătorit în străinătate, pentru transcrierea certificatului de naștere străin al minorului, părinții trebuie în prealabil să transcrie certificatul de căsătorie străin.

Pentru a beneficia de alocația de stat, cererea de acordare a alocației împreună cu documentele necesare, trebuie depuse personal sau prin împuternicit la primăria de domiciliu din România. Cererea va fi însoțită de certificatul de naștere al copilului, cărțile de identitate ale părinților și certificate de luare în spațiu (empadronamiento) din Spania cu traducerea legalizată corespunzătoare, documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului față de reprezentantul legal (sentinţe judecătoreşti privind măsurile părintești, certificat de căsătorie, dacă este cazul), certificate de rezidență (NIE) și numere de Securitate Socială și extras de cont bancar pentru plata într-un cont bancar din România. Certificatele de negație privind prestațiile din Spania nu mai sunt necesare și nu se mai eliberează de către autoritățile din Spania.

Odată cu introducerea Venitului Minim Garantat (IMV) în Spania, prin Ordonanța de guvern 20/2020, a fost abrogată prestația pentru copil minor aflat în întreținere considerată ca fiind echivalentă alocației pentru copii acordată în România. De la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe nu se mai primesc noi solicitări de acordare a prestației, așadar, cetățenii români care au rezidența legală în Spania, pot solicita direct acordarea alocației pentru copil minor în România, fără a mai fi necesară prezentarea adeverinței care să acrediteze că nu primesc prestația echivalentă în Spania. Doar în cazul în care se solicită acordarea și retroactiv în România a alocației (perioade dinainte de 1 iunie 2020), trebuie să prezinte și adeverința de la Seguridad Social care să confirme că în perioada respectivă nu aveau dreptul să primească în Spania prestația pentru copil minor aflat în întreținere.

Alocaţia de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorități tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creştere şi educare. Așadar, în cazul familiilor separate, alocația poate fi solicitată de către părintele în grija căruia se află copilul. Dacă până în momentul despărțirii, ori pe parcursul divorțului, alocația se primea de către părintele în grija căruia nu se află minorul, celălalt părinte poate solicita suspendarea dreptului la alocație până la stabilirea măsurilor definitive de către instanța de tutelă ori până la realizarea demersurilor de schimbare a contului bancar în care se achitau sumele provenite din alocație.

Astfel cum am menționat anterior, alocaţia se poate acorda retroactiv, pentru o perioadă anterioară de un an, în cazul persoanelor care depun prima dată cerere de acordare sau pentru o perioadă de maxim trei ani în urmă pentru persoanele care au beneficiat anterior de prestaţie şi ulterior aceasta a fost suspendată (cu condiţia de a face dovada că în perioada respectivă copilul nu a avut dreptul de a beneficia de prestaţie în Spania pentru perioade anterioare datei de 01 iunie 2020).

Alocația de stat poate fi acordată și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional de zi, în baza cererii și a unei adeverințe eliberate de unitatea de învățământ spaniolă în care tânărul urmează studiile. În adeverință, trebuie să se menționeze că studiile urmate sunt cursuri de zi, unitatea de învățământ este acreditată conform legislației spaniole și elevul nu a repetat anul școlar din alte motive decât cele medicale.

Înainte de a solicita continuarea plății alocației după împlinirea vârstei de 18 ani, este necesar să deschideți un cont pe numele copilului major la o bancă din România și să prezentați la dosar o copie a extrasului de cont și a cărții de identitate a copilului. Se recomandă ca cererea să fie făcută cererea de continuare a plății alocației cu putin timp înainte ca minorul să împlinească vârsta de 18 ani, ca să nu înceteze automat plata și apoi să trebuiască făcută și cerere de repunere în plată. În cazul în care a fost sistată plata alocației, trebuie făcută cerere de acordare și a sumelor restante, de la data întreruperii plății.

În prezent, alocaţiile pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copiilor cu dizabilități) au valoarea de 600 de lei. Tot 600 de lei primesc şi părinţii copiilor cu dizabilități cu vârsta între trei și 18 ani. După vârsta de 2 ani, copiii au dreptul la alocaţie în valoare de 243 lei, până la împlinirea vârstei de 18 ani ori peste 18 ani pentru cei care urmează cursurile liceale sau profesionale. Din 2023, alocațiile vor crește cu rata inflației, adică o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiază de alocaţia standard de 243 de lei. O propunere legislativă de modificare a Legii 61/1993 privind alocația de stat pentru copii se află în dezbatere la Senat și propune printre altele, majorarea ajutorului de naștere copil și a alocației.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Nota redacției:

Ioana Brătuleanu este avocat specializat în Drept Intonațional Privat, colaborator voluntar în cadrul redacției Occidentul Românesc din 2015. Licențiată în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași, Ioana a urmat cursurile Masterului de Drept european din cadrul aceleași universități, perioadă în care a beneficiat și de o bursă de studiu la Universitatea din Insulele Baleare, Spania. În anul 2015 a urmat cursurile Masterului de Acces în Avocatură la Universitatea Complutense din Madrid, iar în anul 2017 a devenit membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid. În prezent își desfășoară activitatea de avocat pe teritoriul Spaniei și al României, având biroul în capitala Spaniei.