Românii din diaspora vor beneficia de „Manualul de tradiții și obiceiuri”, „Manualul de geografia României”

ieh [640x480]

Directorul general al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Zvetlana Preoteasa, și prof. univ.dr. Nicolae Ilinca, expert în cadrul departamentului Cercetare Științifică IEH, au prezentat, în premieră, în fața reprezentanților mediului asociativ românesc, aflați la „Diaspora Estival”, program organizat de către MAE – DPRRP la Eforie Nord, proiectul „Manuale IEH”, respectiv „Manualul de tradiții și obiceiuri” (Norme nescrise, transmise oral peste timp, care definesc şi caracterizează poporul roman, devenite sistem de apartenenţă la un grup, modalitate de securitate şi individualizare. Influenţate de credinţele religioase, de activităţile zilnice, de evoluţia spirituală şi materială, de legăturile care se stabilesc între vecini, de raporturile dintre învingători şi învinşi, tradițiile reflectă nivelul cultural într-o anumită perioadă istorică) și „Manualul de geografia României” (principii și criterii privind conținutul, structura manualului, axată pe competențele de învățare specifice vârstei de 9 – 18 ani: accesibilitatea textului, adecvarea științifică, eficiența instrucțională, determinate de nevoia de învățare a limbii române prin geografie, pentru care sunt expuse în manual jocuri didactice, hărți și imagini, elemente de evaluare și autoevaluare, termeni de specialitate și aplicații practice, și de comunicarea/relaționarea cu ajutorul elementelor sus-menționate).

De asemenea, au fost făcute referiri și la „Atlasul geografic privind românii de pretutindeni”, evidențiindu-se structura reprezentărilor grafice și cartografice, axată pe prezentarea în plan istoric și teritorial a caracteristicilor românilor de pretutindeni, inclusiv în sfera celor patru dialecte (daco-român, aromân, meglenoromân și istroromân), precum și modificările survenite în timp, rezultat direct al influențelor geopolitice (Imperiul Bizantin, Imperiul Otoman, procesele de slavizare) și ale mediului geografic montan din Peninsula Balcanică.

Expunerile referitoare la manualele IEH și la atlas au provocat interesul participanților, care și-au manifestat dorința de a intra în posesia acestora, necesare atât școlilor cu predare în limba română, cât și școlilor de weekend, unde este studiată limba română în afara graniţelor ţării.

Directorul general IEH, Zvetlana Preoteasa, le-a promis tuturor celor prezenți că manualele realizate de către IEH pentru românii de pretutindeni vor fi trimise în comunitățile românești în toamna acestui an.

Realizarea de manuale, ca urmare a cererilor venite din partea asociațiilor românești pentru o cât mai bună funcționare a școlilor de weekend în special, este unul dintre cele mai importante proiecte ale Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și are ca scop prezervarea și afirmarea identității etnice, lingvistice și culturale a românilor de pretutindeni.

Beneficiarii proiectului sunt elevii și profesorii din țările vecine, precum: Nordul Bucovinei și Ținutul Herța, Transcarpatia ( Maramureșul Istoric), Basarabia ( inclusiv Transnistria), Sudul Basarabiei (regiunea Odesa), Bazinul Bugului ( regiunile Kirovograd, Nicolaev, Herson), Valea Timocului și Voivodina ( Serbia), Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia, dar și din comunitățile românești din întreaga lume, unde există școli de weekend, în cadrul cărora este studiată limba română, și şcoli cu predare în limba română a culturii și civilizației românești.