Obținerea naționalității spaniole prin rezidență

În ultimii ani, din diverse motive, tot mai mulți români solicită obținerea naționalității spaniole. Este un proces normal. De cele mai multe ori copiii sunt cei care solicită părinților acest lucru. Ei sunt interesați să studieze o carieră militară sau să obțină o bursă de studii în străinătate.

Toți cei care doresc să obțină naționalitatea spaniolă, trebuie să realizeze două teste organizate de către Institutul Cervantes. Aceste teste sunt obligatorii, fără de care nu se pot depune actele pentru solicitarea naționalității spaniole prin rezidență. Înscrierea la aceste teste se poate face pe internet, alegând sesiunea, centrul și localitatea corespunzătoare.

Testul de cunoștințe constituționale și socio-culturale ale Spaniei, care evaluează cunoștințele Constituției, realitatea socială și culturală spaniolă, se organizează în zece sesiuni de examen anual. Examenul constă în 25 de întrebări. Un procent de 60% din întrebări vor fi legate de cunoașterea Constituției și a organizării administrative și teritoriale a Spaniei. Restul întrebărilor se vor referi la cultura, istoria și societatea spaniolă. Răspunsurile greșite nu se penalizează. Taxa de înscriere la acest test este de 85 euro.

Cel de al doilea test acreditează o cunoaștere de bază a limbii spaniole, fiind organizat în șapte sesiuni anuale. Taxa de înscriere este de 124 euro. Minorii cu vârsta sub 18 ani sau cu capacitatea judiciară modificată, sunt scutiți de prezentarea acestor certificate.

Pentru obținerea naționalității spaniole prin rezidență – această formă de dobândire a naționalității, este obligatoriu ca persoana interesată să dețină rezidența legală în Spania timp de zece ani consecutiv. Acest aspect nu implică interdicția absolută de a părăsi teritoriul Spaniei. Absența ocazională este admisă din motive justificate (vizite la rude, probleme de sănătate etc.). În practică, plecările punctuale sunt recomandate pentru fiecare an necesar pentru rezidența în Spania, de exemplu, plecările în luna august corespunzătoare vacanțelor de vară. Cel mai important lucru este să mențineți legătura cu Spania. În cazul absențelor mai mari de pe teritoriul spaniol, există posibilitatea ca naționalitatea spaniolă să vă fie refuzată și ulterior, după recurs, să fie acordată cu condiția ca justificarea acestor absențe să fie demonstrate și faptul că niciodată nu a fost pierdută legătura cu Spania (solicitantul are rude, a lucrat sau a studiat înainte, are proprietăți în Spania etc.).

Există cazuri în care perioada de ședere impusă pentru obținerea rezidenței poate fi redusă. Spre exemplu: un an pentru cel care s-a născut pe teritoriu spaniol; pentru cel care în momentul cererii este căsătorit/ă de cel puțin un an cu un cetățean spaniol și nu sunt divorțați sau separați legal; văduv/a unui cetățean spaniol, dacă în momentul morții soțului/soției, aceștia nu erau divorțați sau separați.

Cine poate solicita naționalitatea spaniolă:

– persoana interastă, cu condiția să aibă împlinită vârsta de 18 ani;

– cel care a împlinit vârsta de 14 ani, asistat de către reprezentantul său legal;

– reprezentantul legal al minorului de 14 ani;

– cel fără capacitate de exercițiu, în nume propriu, sau reprezentantul legal al acestuia.

Integrarea în societatea spaniolă nu se referă doar la aprobarea celor două teste obligatorii. Cel intersat de a obține naționalitatea spaniolă, trebuie să aibă o bună conduită civică și să demonstreze că s-a integrat cu bine în societatea spaniolă. Asta înseamnă că cel interesat, în timpul șederii în Spania a avut o conduită de necontestat, în conformitate cu normele de coexistență civică, nu numai că nu a încălcat interdicțiile impuse de sistemul juridic penal sau administrativ (nu are datorii la trezorerie sau securitatea socială, printre altele) dar a și îndeplinit atribuțiile civice în mod rezonabil.

Persoana interesată trebuie să demonstreze că este integrat și din punct de vedere profesional, adică dispune de un contract de muncă și nu are antecedente penale, atât înaintea depunerii cererii dar și în cursul obținerii naționalității. O persoană cu cazier judiciar care respectă cerința bunei conduite civice poate fi și o persoană care a comis o infracțiune minoră cu mult timp în urmă. În astfel de cazuri, există posibilitatea de anulare a antecedentelor penale. Ideal ar fi să se facă acest lucru înainte de depunerea cererii de obținere a naționalității spaniole prin rezidență. Cererea privind depunerea dosarului în vederea obținerii naționalității trebuie însoțită de plata taxei de 102 euro.

La costul oficial al procesului va trebui să adăugați costurile privind obținerea documentelor, legalizarea, traducerea documentelor de către un traducător autorizat, după caz, plus onorariul avocatului. Începând cu data de 1 iulie 2017, cererile privind obținerea naționalității prin rezidență se depun doar în formă digitală.

Legea prevede maximum un an pentru finalizarea procedurii pentru obținerea naționalității spaniole prin rezidență. Dacă în tot acest timp cererea dvs. nu a fost notificată și soluționată, părțile interesate pot introduce un recurs contencios-administrativ. Potrivit experienței personale, în condițiile în care Ministerul Justiței a fost dat în judecată, pentru a evita sențințele împotriva sa, preferă să acorde naționalitatea spaniolă prin rezidență la scurt timp după notificarea recursului, evitând astfel poziția nefavorabilă.

De la notificarea acordării naționalității, aveți la dispoziție 180 de zile pentru a depune jurământul și a vă înscrie în Registrul Civil de domiciliu. După înregistrarea obținerii naționalității spaniole, puteți solicita certificatul de naștere, documentul național de identitate și noul pașaport, bucurându-vă de aceleași drepturi ca un cetățean spaniol.

Un material realizat de către Avocat, Alina Manuela Sasu, pentru Occidentul Românesc.

Zaragoza, Provincia Aragon

Telefon: +34 606 012 096

E-mail: alinasasu@icam.es

https://infoextranjeriazaragoza.es/nacionalidad.html