Noi acte de identitate e la 1 aprilie 2014, în România

actualitatea-carte-de-identitate-electronica-lugoj-2
Având în vedere că legislaţia în materie trebuie armonizată, Ministerul Afacerilor Interne propune modificarea mai multor acte normative ce stabilesc forma şi conţinutul de date ale documentelor de identitate.
Mai precis, instituţia propune un nou model pentru actele de identitate ce urmează a fi puse în circulaţie începând de anul viitor, acesta fiind în conformitate cu noile dispoziţii introduse în luna iulie.
Buletinele electronice se vor elibera începând din 1 aprilie 2014, iar punerea în circulaţie a noilor documente de identitate se va realiza, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Atenţie! Legea nr. 235/2013 stabileşte că, de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta fie pentru eliberarea unei cărţi de identitate, fie pentru eliberarea cărţii electronice de identitate.

„Cine nu doreşte carte de identitate electronică poate opta pentru una normală, care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului”, a explicat, în luna iunie, Laura Cuşa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţă Persoanelor.

Pentru implementarea corespunzătoare a dispoziţiilor acestei legi, este necesară modificarea şi completarea mai multor acte normative în domeniu, în vederea instituirii unui cadru normativ metodologic şi unitar.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, precum şi pentru aprobarea procedurilor de preluare a datelor biometrice pentru emiterea documentelor electronice şi a condiţiilor tehnice şi aspectelor procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul cip-ului cărţii electronice de identitate şi cărţii electronice de rezidenţă.

Concret, proiectul de act normativ stabileşte, printre altele, forma şi conţinutul de date ale documentelor de identitate ce urmează a fi puse în circulaţie începând cu data de 1 aprilie 2014.
Mai precis, este vorba despre cartea de identitate (C.I.), cartea electronică de identitate (C.E.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P.) şi dovada de reşedinţă în cazul cetăţenilor români şi de cartea de rezidenţă, cartea electronică de rezidenţă (C.E.R.), cartea de rezidenţă permanentă şi cartea de rezidenţă electronică permanentă, pentru cetăţenii statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care au reşedinţa pe teritoriul României.

Astfel, documentul publicat de MAI prevede că noile cărţi de identitate vor conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale şi datele înscrise în mediu de stocare, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă, suplimentare faţă de cele aflate în circulaţie în prezent. Astfel, datele cu caracter personal vizibile sunt:
– numele şi prenumele titularului;
– sexul;
– cetăţenia titularului;
– data şi locul naşterii titularului;
– semnătura olografă a titularului;
– imaginea facială a titularului;
– C.N.P.;
– adresa de domiciliu a titularului.