Informații de interes despre ajutorul extraordinar pentru angajații în serviciul domestic din Spania

Începând de astăzi, 05 mai a.c., se poate solicita ajutorul extraordinar pentru angajații în serviciul domestic, formularele fiind puse la dispoziția interesaților.

Cine poate solicita ajutorul extraordinar? Vor putea beneficia de această indemnizație extraordinară, persoanele care lucrează în Sistemul Special al Serviciului Domestic înscrise în Sistemul General de Securitate Socială, care aveau contract de muncă în vigoare înainte de Decretul 463/2020 din 14 martie, prin care se declara starea de alarmă pentru gestionarea crizei cauzate de COVID-19, și se află în una dintre situațiile următoare:

a) A încetat să mai presteze serviciile, total sau parțial, cu caracter temporar, cu scopul de a reduce contagierile, din cauze străine voinței sale, în unul sau mai multe domicilii, ca urmare a crizei sanitare COVID-19.

b) A încetat contractul de muncă din cauze străine voinței angajatului și această încetare este urmare a crizei sanitare COVID-19.

Așadar, dacă la data de 14 martie dvs. aveați un contract de muncă valabil și lucrați, iar decretarea stării de alarmă v-a afectat în sensul că vi s-au redus orele de muncă, vi s-a cerut să nu mergeți la muncă sau v-au desfăcut contractul de muncă pentru a evita astfel contagierea, puteți solicita acest ajutor.

Când, cum și unde se poate solicita acest ajutor? Începând cu data de 5 mai și până la o lună după ce încetează starea de alarmă. Există două forme de prezentare:

Online: Cu Certificat electronic sau prin Sistemul Cl@ve, pe pagina web a Serviciului Public de Muncă (SEPE);

Personal: Descărcând formularul de pe pagina SEPE și prezentând solicitarea cu documentele necesare la orice registru sau prin poștă, trecând ca destinatar  Unidad Subsidio Empleadas Hogar.  Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid.

În consecință, dacă în momentul de față nu dispuneți de semnătură electronică sau Cl@ve, nu vă faceți griji pentru că veți avea o lună după încetarea stării de alarmă pentru a prezenta documentele necesare.

Ce documente trebuie să prezentați? În primul rând trebuie să descărcați formularul de solicitare a ajutorului extraordinar din sistemul special al angajaților din serviciul domestic COVID-19 (Solicitud de subsidio extraordinario sistema especial empleados del hogar (COVID-19) disponibil pe pagina web a Serviciului Public de Muncă (SEPE). Pe aceeași pagină găsiți și instrucțiuni privind completarea formularului.

De asemenea, se solicită:

Copie a documentului personal de identitate (atenție – NIE-le trebuie prezentat întotdeauna împreună cu un document cu poză cum ar fi Cartea de identitate sau Pașaportul);

Copie a documentului/elor personal/e de identitate ale angajatorului/ilor;

Declarație de responsabilitate completată de către angajator/i, care se poate descărca de pe pagina web a Serviciului Public de Muncă (SEPE) sau Scrisoarea prin care vă anunță că vă desface contractul de muncă sau mesajul de la Securitatea Socială (Seguridad Social) prin care vă anunță că a încetat contractul de muncă (baja).

Declarație de responsabilitate personală sau completată de angajator sau alte documente privind alte venituri obținute din alte surse în perioada pentru care se solicită ajutorul.

Declarația de responsabilitate completată de către angajator/i se folosește în cazul în care nu vi s-a desfăcut contractul de muncă, astfel că figurați la Securitatea Socială în continuare ca fiind angajat, însă angajatorul v-a cerut ca o perioadă să nu vă prezentați la locul de muncă și nici nu v-a plătit. În cazul în care ați primit mesaj de la Securitatea Socială sau vi s-a comunicat o Scrisoare privind desfacerea contractului de muncă, nu este necesară prezentarea Declarației.

Dovada trebuie făcută pentru fiecare loc de muncă în parte, conform situației. De exemplu, dacă desfășurați serviciile în trei case, având trei angajatori și doi dintre ei v-au cerut să nu mergeți la muncă o perioadă, iar al treilea v-a desfăcut contractul de muncă și ați primit direct un mesaj de la Securitatea Socială, veți prezenta două Declarații de responsabilitate completate de primii doi angajatori și mesajul primit de la Securitatea Socială pentru cel de-al treilea.

Cât durează acest ajutor? Din data la care angajatorul v-a redus orele sau v-a desfăcut contractul de muncă și până la o lună după încetarea stării de alarmă (sau până la data la care ați reînceput munca), atâta timp cât se păstrează îndeplinirea condițiilor pentru a fi beneficiar.

Ce sumă de bani veți primi? Cantitatea se determină aplicând 70% din baza de cotizație corespunzătoare activității care nu s-a mai realizat, neputând depăși suma de 950 euro și excluzând partea proporțională a salariilor extraordinare. Baza de cotizație zilnică se calculează în raport cu baza de cotizație din luna anterioară decretării stării de alarmă împărțit la 30.

De asemenea, suma va depinde și de veniturile pe care le obțineți din alte surse și în funcție de măsura în care s-a redus relația de muncă.

Plata se va face în ziua 10 a lunii, în fiecare lună, în contul bancar indicat în solicitare. Cine a primit ajutorul extraordinar neîndeplinind condițiile, va fi obligat la returnarea sumelor primite. Cine prin intenție sau omisiune a ajutat să se încaseze ajutorul extraordinar în mod fraudulos, vor răspunde alături de beneficiari, în mod subsidiar (atenție pentru Declarațiile de responsabilitate completate în mod fraudulos).

Cu ce venituri este incompatibil ajutorul extraordinar? Ajutorul nu poate fi solicitat dacă sunteți în concediu medical sau s-a stabilit un permis remunerat recuperabil, ori dacă realizați venituri superioare sumei de 950 euro. Odată solicitat ajutorul, aveți obligația de a comunica Serviciului Public de Muncă (SEPE) orice schimbare care poate afecta ajutorul extraordinar.

În cât timp veți primi un răspuns? Odată verificate documentele și îndeplinirea condițiilor, se va dicta o Rezoluție expresă prin care vi se va recunoaște sau vi se va respinge dreptul de a beneficia de acest ajutor. Termenul legal în care se va răspunde va fi de 3 luni.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es