Dreptul la muncă în Spania

89

Principiul în baza căruia funcționează reglemetarea spaniolă în materia dreptului la muncă este simplă: dacă un cetățean român nu era în activitate cu un contract de muncă valabil în data de 22 iulie 2011 sau înscris că este în căutarea unui loc de muncă la Serviciile Publice de Angajare (Servicio PAsblico de Empleo) poate obține drept de muncă în Spania în baza unor condiții specificate de lege. În luna octombrie 2011, legislatorul vine și specifică anumite condiții legate de familia persoanelor care au drept de muncă. Și menționează că:

 • Dacă ruda directă a persoanei cu drept de muncă este rezident în Spania anterior datei de 22 iulie 2011 un i se va aplica această perioadă tranzitorie și nu are nevoie de un permis de muncă

Dacă ruda directă nu era rezident în Spania anterior datei de 22 iulie 2011 aceasta esteobligat să scoată o autorizația de muncă. Dar sunt și aici două situații:

Dacă ruda este cetățean român

Dacă rudă nu este cetățean din Uniunea Europeană.

Ceea ce este important de menționat ar fi faptul că accesul rudei de gradul I al munictorului român are limite. Astfel, intră în aceast categorie soțul/soția sau copiii minori cu mai puțin de 21 de ani care sunt în întreținerea sa (indiferent de naționalitate), indiferent de data la carea au intrat în Spania.

Atenție! În cazul în care ruda de gradul I este autonom sau deține o societate comercială nu semnifică faptul că soțul/soția sau copilul în întreținere are drept de muncă. Ne referim doar la materia contractelor de muncă/ cuenta ajena.

În cazul în care este necesară obținerea autorizației de muncă, primul lucru pe care un cetățean român trebuie să-l îndeplinească este obținerea unei oferte de muncă de la o persoană fizică sau juridică spaniolă. După acest pas trebuie făcută o programare pe site-ul dedicat acestor probleme: www.mpt.gob.es . Din practica noastră, la ora la care citiți aceste rânduri, programările se fac deja pentru sfârșitul lunii noiembrie, în condițiile în care la 31 decembrie 2012 se va revizui această interdicție de a accede pe piața muncii spaniole.

Presupunând că trebuie pregătită documentația pentru a obține acest drept de muncă, trebuie avut în vedere faptul că se vor prezenta la Oficina de extranjerie, următoarele:

 • Un contract de muncă semnat de către angajator și angajat care să garanteze o activitate remunerată de o manieră continuă;
 • Condițiile fixate în contractul de muncă să corespundă cu legislația în vigoare (de ex. Dacă lucrați ca șofer în domeniul transporturilor, contractul să fie în concordanță cu Acordul privind munca în transporturi)
 • Angajatorul să fie înscris în sistemul de Seguridad Social și să fie la zi cu plata obligațiilor către stat
 • Angajatorul trebuie să prezinte garanții că dispune de medii economice, materiale și personale pentru a putea plăti salarial noului angajat
 • Angajatul să fie calificat profesional (dacă e cazul) pentru a exercita profesia respectivă

În materia documentelor care vor fi aportate menționam că se vor prezenta:

 • Modelul oficial EX 12 completat și semnat de către angajator
 • Copia pașaportului sau CI; (dacă sunt expirate, se prezintă copia acestuia și dovada solicitării renovării documentului)
 • Copia documentelor care dovedesc capacitatea și calificarea profesională (dacă este cazul)

Angajatorul va prezenta:

 • NIF sau NIE dacă este o persoană fizică
 • Copie NIF și autorizație din partea societății comerciale că poate semna în numele acesteia ca reprezentant legal (în cazul societăților comerciale)
 • Contractul de muncă semnat
 • Copie declarație IRPF sau IVA
 • Memorie descriptivă a activității care se va desfășura

Prezența este obligatorie atât pentru angajator (reprezentant al societății) cât și pentru angajat. Lista documentelor este în conformitate cu prevederile legii, însă la Oficina de Extranjerie pot fi solicitate orice alte documente care se consideră pertinente. Odată terminată această procedură, solicitantul va primi prin poștă, la domiciliul declarat, adresa cu rezoluția adoptată a se acepta solicitarea sau nu.

Dacă solicitarea este acceptată, ANGAJATORUL va plăti:

 • 380,27 euro pentru un salariu superior salariului minim interprofesional;
 • 190,12 euro pentru un salariu mai mic decât dublul salariului minim interprofesional.

Din fericire am fost părtași la destule autorizații de muncă în ultima perioadă și asta ne bucură. În același timp menținem idea noastră că aceasta este o măsură nedreaptă pentru cetățenii români care prin onorabilitate, seriozitate și capacitate și-au câștigat dreptul și locul pe piața muncii spaniole. Rămâne însă să discutăm dacă în 31 decembrie 2012 va fi ridicată această interdicție în ceea ce privește accesul la un contract de muncă a concetățenilor noștrii.

Mihaela I. Zaragoza

Am lucrat cu contract de muncă în perioada: februarie 2007 – ianuarie 2009. Am plecat din firmă la demisie. De atunci nu am mai avut contract de muncă. Nu am beneficiat niciodată de nimic: șomaj, ajutor, etc. Am acum drept de muncă?

Răspuns:

Din păcate, răspunsul este NU. Și asta din cauza faptului că în data de 22 iulie 2011 nu aveați un contract de muncă și îmi imaginez că nici înscrisă cum că sunteți „în căutarea activă a unui loc de munca” la INEM. În acest caz trebuie să faceți toți pașii procedurii pe care i-am explicat în articolul nostru din acest număr.

Adrian Pricop – Valencia

Vreau să devin autonom. Am discutat cu cineva de la o asesorie și mi s-a spus că trebuie să cer dreptul de muncă ca să pot deveni autonom. Din câte am citit, ca să devi autonom nu e obligatoriu să ai dreptul de muncă. Ce spune legea?

Răspuns:

În cazul în care un cetățean român dorește să devină autonon este suficient să fie rezident în Spania, adică să se afle în posesia certificatului verde și să dețină un număr NIE. Nu trebuie solicitat drept de muncă. Acesta se solicită, așa cum am spus în articolele noastre, de către cetățenii care vor un contract de muncă/cuenta ajena.

Dana G. – Toledo

Aș dori să aflu noutăți despre noua lege privind modificarea dreptului de muncă pentru români. Am înțeles că trebuie să fiu autonom pentru ca soțul să nu piardă dreptul de muncă. Mai exact, soțul nu mai primește nici ajutor de șomaj nici alt ajutor și de câteva luni este fără muncă și am fost informată că dacă în interval de câteva luni (nu știu câte) nu lucrează i se suspendă dreptul de muncă în Spania.

Răspuns:

Modificarea anunțată cu mare pompă în toate mediile nu aduce nimic nou. Dacă dumneavoastră sunteți autonom nu înseamnă că soțul dumneavoastră are drept de muncă automat. Au drept de muncă doar rudele de gradul I ale angajaților cu carte de muncă, nu ai posesorilor de societăți comerciale sau autonomi. Persoanele care nu mai lucrează și sunt înscrise la INEM în căutarea unui loc de muncă și la 22 iulie 2011 erau posesori ai unui contract de muncă nu își pierd dreptul de muncă.

Marius Vili Sârbu – Avocat Madrid