Cum obțin permis de muncă în Spania ?

Răspuns la întrebările dumneavoastră

Florin Lungu, Georgică Jipa, Tibi Bonda, Maria Atănăsoaie, Viorel Herghelegiu, Pușa Grigoruț, Constantin Fotache, Ancuța Tripon, Mimi Secară/Provincia Madrid

Cum obțin permis de muncă în Spania ?

  • Cei care la data de 22 iulie 2011 aveau un contract de muncă, chiar dacă prin absurd pe 23 iulie 2011 au fost concediați, au drept de muncă în Spania în baza NIE și nu trebuie să intreprindă niciun fel de demers în acest sens.
  • Cei care la data de 22 iulie 2011 aveau NIE cu sau fără să fie înscriși la Seguridad Social, dar care nu aveau un contract de muncă, nu au drept de muncă în Spania. În acest sens, NIE nu mai este valabil decât pentru a locui  în Spania.
  • Sunt de asemenea exceptaţi de la obţinerea dreptului de muncă, cei care la data de 22 iulie 2011 chiar dacă nu mai erau posesori ai unui contract de muncă în vigoare, se aflau într-una din formele de ajutor social oferite de statul spaniol, respectiv ajutor de şomaj, post-şomaj (subsidio) sau orice altă formă (cei trecuţi de 45 ani sau cei în pre-pensionare, după vârsta de 52 ani).

Referitor la obţinerea permisului de muncă

Acesta se poate obţine într-o perioadă de maximum trei luni, funcţie şi de încărcarea organismelor de extranjerie sau de prepararea şi verificarea documentaţiei prezentate. În afara formularului completat şi prezentat de către persoana interesată, și angajatorul trebuie să prezinte documentele firmei sale din care să rezulte legala constituire a acesteia (statutul societăţii ), efectuarea plăților către stat la zi (TC 1 sau TC 2), statele de plată pentru ceilalţi angajaţi, semnate la zi cât şi dovezi elocvente din care să rezulte că firma are posibilitatea reală de a plăti salariul viitorului angajat (fie contracte de prestari servicii cu alte societăţi comerciale, fie un cont bancar în care să se afle o sumă corespunzătoare plăţilor pe societate).

*****

Mirela Biro, Vasile Prisecar, Toader Gorgan, Cristi Neag/Toledo

Ioana Fekete, Mariana Săracu, Jenica Viționescu/Madrid

Cum procedez în condițiile în care nu mai am drept de muncă?

Răspuns:

Aceeași procedură  pe care o parcurg românii plecați în alte țări europene unde se aplică aceleași măsuri restrictive: TREBUIE SĂ GĂSEASCĂ UN ANGAJATOR! Prin urmare, în momentul în care aveți un angajator, românii care au obținut rezidență (NIE) înainte de 22 iulie 2011 și s-au înscris sau nu la Seguridad Social, dar  nu aveau un contract de muncă, trebuie  să meargă la “Delegacion de Gobierno” sau “Subdelegacion de Gobierno” și să obțină un formular EX-18 care este “Solicitud de certificado de registro de residencia comunitaria” și o “Cita previa” (programare) – în vederea obținerii permisului de muncă. Programarea se va face la adresa: https://sede.mpt.gob.es/acceda/procedimientos Cu formularul completat, împreună cu angajatorul, vă prezentați în ziua programată la “Delegacion sau Subdelegacion de Gobierno” și cereți permisul de muncă.

CERTIFICATUL DE COMUNITAR

Certificatul de registru de cetăţean al Uniunii Europene, este un document spaniol, care odată obţinut, demonstrează faptul că titularul, a solicitat şi obţinut înscrierea sa în Registrul Central pentru Străini, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie şi a Gărzii Civile, ca rezident comunitar în Spania. Acest document însă NU face dovada identităţii purtătorului său, fapt pentru care, pentru orice fel de situaţie, acesta trebuie să fie însoţit de un document de identitate naţional al titularului. Beneficiarii regimului comunitar, au dreptul de a intra, ieşi, circula şi locui liber pe teritoriul spaniol, cât şi să aibă acces la orice fel de activitate economică, atât ca angajat cât şi pe cont propriu, sau să studieze în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii spanioli.

Documente necesare ce trebuiesc prezentate:

  • Paşaportul sau Cartea de Identitate în formă originală;
  • Plata taxei corespunzătoare în vederea eliberării respectivului certificat.
  • Empadronamiento.

Aceste documente, împreună cu o cerere ce se întocmeşte în faţa lucrătorilor de la Biroul pentru Străini (Oficina de Extranjeria), se depun PERSONAL de către cel interesat la amintita instituţie.

ATENŢIE!

Obţinerea acestui Certificat de Comunitar prin intermediari sau alte mijloace diferite de cele prezentate, pot produce mari neplăceri şi probleme legale pentru cei ce pot fi prejudiciaţi, fie prin achitarea unor costuri ce depăşesc cu mult valoarea reală a serviciului prestat de organismul de stat spaniol citat, fie prin falsificarea respectivului document, fapt care va atrage până la lămurirea situaţiei, răspunderea penală a purtătorului.

 

 

Laura M./ Alcalá de Henares

Care este sancțiunea dacă un avocat nu s-a înscris și nu a plătit contribuția la asigurările de sănătate obligatorii ?

Răspuns: În situația în care avocatul nu-și achită contribuția la asigurările sociale de stat, va primi o sancțiune pecuniară din partea organismului în fața căruia nu și-a onorat obligațiile fiscale, iar în cazul în care datoriile ajung la un nivel care depășeste plafonul impus de acest organism, se poate ajunge la suspendarea acestuia din activitate.

Ionuț Nițu – Avocat