Ce trebuie să știm despre procesul de divorț în Spania, de Alina Manuela Sasu

Vrei să începi un proces de divorț?

Divorțul apare întotdeauna ca urmare a unei crize de coexistență între cupluri care trebuie rezolvată, de preferință, de comun acord pentru a evita luptele, dezacordurile și situațiile conflictuale care pot afecta, foarte negativ, în cazul în care există copii.

Pentru a iniția procedurile de divorț de comun acord singura cerință legală este sa fi trecut 3 luni de la încheierea căsătoriei. Există unele excepții de la această regulă, cum ar fi: să existe risc pentru viață, integritate fizică, libertate, integritate morală a reclamantului, a copiilor lor sau a unuia dintre membrii familiei.

În ceea ce privește copiii, cuplul trebuie să fie de acord asupra deciziilor privind trei aspecte foarte importante: a) cine are custodia; b) modul în care sunt stabilite vizitele părintelui necustodian și ce pensie alimentară vor primi.

Custodia poate fi determinată în favoarea unuia dintre cei doi soți sau se poate stabili custodia de comun acord, în cazul în care există o relație optimă, în ciuda divorțului și condițiilor – cum ar fi reședința în apropiere – care facilitează contactul zilnic cu copiii.

Atunci când unul dintre cei doi membri ai cuplului are custodia, trebuie stabilit un program de vizitare, de obicei, constând în contactul cu copiii la final de săptămână, alternativ, și una sau două după-amiezi în timpul săptămânii pentru părintele necustodian. Perioada vacanțelor este de obicei împărțită în mod egal între părinți.

În ceea ce privește pensia alimentară, suma de bani pe care părintele necustodian o va plăti lunar pentru fiecare copil, trebuie reținut faptul că suma va depinde de anumiți factori. Această sumă reiese din calculul factorilor precum volumul veniturilor ambilor soți, nevoile minorilor și numărul copiilor.

Acordul de reglementare este documentul care reflectă condițiile care marchează divorțul rezultat din acordul părților. Toate aspectele relevante, cum ar fi termenii dizolvării căsătoriei, pensia compensatorie pe care unul dintre soți trebuie să o primească dacă situația sa economică este diminuată, regimul de vizitare etc., sunt specificate în scris

În cazul în care există copii minori, cererea de divorț trebuie depusă de comun acord, fiind însoțită de acordul de reglementare. Această cerere va fi depusă în instanța de domiciliu și trebuie să fie ratificată în fața unui judecător. În acest proces, judecătorul și Parchetul verifică dacă clauzele convenite nu dăunează intereselor minorilor sau ale niciuneia dintre părți. Judecata este pronunțată de către judecător, iar divorțul va fi înregistrat în registrul civil.

Cerințele generale pentru un divorț de comun acord sunt:

 • cererea ambilor soți sau a unuia cu consimțământul celuilalt
 • când au trecut trei luni de la căsătorie.
 • când solicităm divorțul, nu este necesar să dovedim motivul, voința uneia dintre părți este suficientă pentru a fi declarat.

Cum este vorba despre un divorț de comun acord, în plus, soții trebuie să fie de acord cu măsurile care pot fi luate ca urmare a despărțirii lor în raport cu ei și copiii lor.

În ce constă divorțul de comun acord?

Divorțul de comun acord este acela când ambii soți reglementează, împreună sau separat (fiecare cu avocatul lui), consecințele despărțirii lor. Dorința părților de a divorța și acordurile pe care le ating sunt conținute într-un document denumit acord de reglementare.

Măsurile asupra cărora trebuie pronunțat orice acord de reglementare, depind în primul rând de faptul dacă ne confruntăm cu un divorț de comun acord cu copii sau cu un divorț de comun acord fără copii și, la rândul lor, dacă copiii au vârsta legală și sunt independenți financiar de părinții săi sau nu.

Mai exact, acestea sunt următoarele:

 • autoritatea părintească
 • custodia comună sau individuală.
 • regimul de comunicare cu părintele necustode
 • vizitele bunicilor (opțional)
 • atribuirea utilizării locuinței familiei
 • contribuția la povara căsătoriei și a alimentelor
 • pensia compensatorie (dacă este cazul)
 • partajul regimului economic (opțional)

Acordul de reglementare este elaborat de avocații părților după un proces de negociere a conținutului lor și semnat de ambii soți. Odată semnat, este depus în instanță, împreună cu cererea de divorț de comun acord. Acesta urmărește dizolvarea căsătoriei prin divorț și ca acordul de reglementare prevăzut să fie aprobate.

Care sunt avantajele acestui tip de divorț?
(Se spune adesea că este mai bine o afacere proastă decât o bună judecată.)

Un divorț amiabil vă va oferi următoarele avantaje:
reduce impactul emoțional al oricărei rupturi și sentimentul de incertitudine.
la finalizarea procesului ambii protagoniști sunt satisfăcuți în participarea și luarea deciziilor, de comun acord.
numărul de neconformități este redus, deciziile luate sunt asumate în mod voluntar.
rezolvă consecințele rupturii în timp scurt iar costurile economice sunt reduse.

Care sunt documentele necesare unui astfel de divorț?
Pentru a putea negocia și a stabili măsurile corespunzătoare, avocatul vă va solicita documentația necesară în funcție de circumstanțele personale. De exemplu:

 • cheltuieli privind rechizitele școlare, manuale, hrană, îmbrăcăminte, sănătate, cheltuielile privind întreținerea locuinței, etc.)
 • veniturile dumneavoastră
 • situația laborală (vechimea în muncă, orele de lucru, reducerea orelor de lucru, concediul etc.)
 • în ceea ce privește casa familială (ipoteca sau contract de închiriere, costurile privind întreținerea locuinței, de asigurare, IBI etc.)

Documentele necesare pentru a prezenta cererea de divorț de comun acord.

 • certificatul de căsătorie
 • certificate de naștere pentru copii
 • certificatul de înregistrare sau acreditare a locului de domiciliu
 • acordul de reglementare

Ce este un divorț expres de comun acord?

Divorțul expres este numele cunoscut din 2005, odată cu reforma Codului Civil și prin care se elimină necesitatea de a fi separat legal înainte de divorț, precum și cauzele divorțului. Prin urmare, divorțul a devenit un proces mai rapid și mai simplificat. Cu toate acestea, divorțul expres este acum asociat cu divorțul de comun acord, mai precis cu un divorț ieftin.

Recomandarea mea, în cazul în care doriți să divorțați, este să luați legătura cu un avocat specializat în dreptul familiei și de a divorța de comun acord. Evitați divorțul miraculos cu un document semnat în două zile sau cu un divorț gratis.

Ce este un divorț contencios?

În divorțul contencios, doar unul dintre soți prezintă cererea de divorț, astfel încât cererea de divorț nu va fi însoțită de acordul de reglementare. Cu toate acestea, va fi necesar să se indice, în același timp, măsurile care trebuie luate în ceea ce privește încredințarea și încredințarea copiilor, sistemul de vizite, pensiile de întreținere și compensatorii și utilizarea casei familiale, pentru a fi stabilite de către judecător în hotărârea de divorț.

Această procedură este mai lungă și mai scumpă și va fi urmată de procedurile procedurii verbale. Odată ce procesul a fost prezentat, și a răspuns celălalt soț, judecătorul va convoca părțile la o audiere. La această audiere trebuie să se prezinte cu avocații și procuratorii lor. Dacă există copii minori, Parchetul va fi, de asemenea, parte în proces.

După efectuarea audierilor, judecătorul va dicta o hotărâre prin care decretează divorțul și se stabilesc măsurile care reglementează relațiile soților, precum și cele ale soților lor cu copiii lor.

Poți trece de la divorțul contencios la unul de comun acord?

În cazul în care soții reușesc să ajungă la un acord în cadrul procedurii contencioase, acesta poate fi transformat într-o procedură convenită de comun acord. Această schimbare se realizează prin elaborarea și prezentarea instanței a unui acord de reglementare, în care ambii soți trebuie să ratifice.

Se poate întâmpla exact invers în cazul în care este inițiat un divorț de comun acord, iar una dintre părți nu ratifica în fața instanței cererea și acordul depus, procedura de comun acord este arhivată și se inițiază procedura de divorț contencios.

Prin urmare, este important să fiți consiliați de experți în mod corespunzător în funcție de fiecare circumstanță, mai ales atunci când există interese mai mari, cum ar fi cel al copiilor, dar și în ceea ce privește interesele patrimoniale sau economice.

Există două lucruri care sunt esențiale în aceste circumstanțe.

 • În primul rând, nu există nimeni mai bun decât părinții pentru a ajuta copiii în această criză.
 • În al doilea rând, copiii sunt prioritari, mai presus de interesele și sentimentele adulților.
 • Copiii nu sunt o armă cu care să-ți ataci fostul partener.

Divorțul este întotdeauna o experiență diferită pentru copii decât pentru părinți. Familia în care s-au născut copii, au crescut, și au trăit întreaga lor viață este transformată, însă copiii trebuie să simtă că vor continua să aibă sprijinul și securitatea pe care nucleul familial le aduce întotdeauna.

Veți fi întotdeauna părinți, iar împreună veți forma o familie cu o structură diferită și, ca atare, trebuie să acționați pentru ca, copiii să nu simtă acest dezechilibru: „chiar dacă nu mai trăim împreună, vom continua să te iubim foarte mult toată viața noastră și vom continua să avem grijă de tine împreună” ar fi un punct bun început. Divorțăm de partenerul nostru, niciodată de copii.

Autor: Alina Manuela Sasu – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Abogada rumana en España
Zaragoza, Provincia Aragon
Telefon: +34 606 012 096
E-mail: alinasasu@icam.es
www.infoextranjeriazaragoza.es