Avocat Bogdan Daniș: Cum pot solicita românii din Spania pensii anticipate statului spaniol

12 [640x480]

În urma articolului din luna octombrie foarte mulți clienți, majoritatea lor cetățeni români rezidenți în Spania, ne-au întrebat care sunt condițiile de solicitare a pensiei anticipate atât din Spania cât și din România.

Astfel că, ne-am gândit să realizăm un articol cu acest subiect care să completeze articolul din luna octombrie, subiect ce va fi împărțit în două: unul pe care îl dezvoltăm acum și ne referim la legislația spaniolă în materia pensionării anticipate și altul, într-un articol din numărul următor, cu privire la legislația română în materie.

Ce este pensia anticipată, potrivit legislației spaniole?

Pensia anticipată este tipul de pensie voluntară sau forțată care se poate solicita înainte de a ajunge persoana la vârsta legală de pensionare dar, numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiții. Așa cum am menționat în articolul din luna octombrie, în Spania vârsta minimă de pensionare se va mări treptat și odată cu ea și vârsta minimă pentru pensionarea anticipată.

Pentru anul 2015, vârsta minimă de pensionare anticipată voluntară variază în funcție de anii cotizați la sistemele de asigurare publică și având îndeplinite condițiile, între 63 de ani și 63 de ani și 3 luni. Pentru anul 2027 este prevăzut ca vârsta de pensionare anticipată să fie de 65 de ani, cu doi ani mai puțin decât va ajunge vârsta de pensionare pentru limită de vârsta, 67 de ani.

Nu trebuie confundat conceptul de pensie anticipată cu cel de pre pensionare, instituție ce există în Spania sub denumirea de ”prejubilación”. Deși ambele instituții presupun retragerea asiguratului de pe piața muncii, pre pensionarea nu este o modalitate de retragere de la Sistemul Public de Asigurări Sociale.

Reprezintă un pact între angajat și angajator unde se acordă o cantitate determinată de bani din momentul încheierii contractului de muncă și până ce angajatul împlinește vârsta legală de pensionare. În acest timp, societatea angajatoare plătește un procentaj din salariu angajatului, de obicei destul de ridicat, între 80 și 100%, acesta primind o indemnizație, plus dreptul la șomaj.

Prin această metodă se poate ajunge la vârsta legală de pensionare fără stres și în condiții economice mult mai avantajoase. Mai mult, angajatorul plătește o sumă pentru a se înscrie în Convenția Specială cu Asigurările Sociale și astfel angajatul cotizează mai mulți ani pentru pensie.

În modalitatea pre pensionarii, angajatul retras, continuă astfel să cotizeze la sistemul public de asigurări sociale figurând ca șomer și ca asigurat la sistemul public de asigurări sociale. Un alt avantaj îl constituie faptul că se poate accede la acest sistem la orice vârstă, neexistând o condiție de vârstă anume.  

Pre pensionării însă nu i se aplică regimul de totalizare și acumulare a perioadelor de cotizare menționat în articolul 6 din Regulamentul nr. 883/2004, principiu comunitar aplicabil pensiilor pentru limită de vârstă, ce a fost dezvoltat pe larg în articolul anterior.

Cu totul diferit se întâmplă însă, cu instituția pensiei anticipate, ce reprezintă o modalitate de retragere de la sistemul de asigurări sociale în calitate de asigurat activ și dobândirea calității de pensionar cu drept de solicitare  a pensiei publice.

Care sunt condițiile necesare pentru a solicita pensie anticipată în Spania?

Condițiile pentru care cetățenii comunitari pot solicita statului spaniol pensie anticipată sunt:

 • Să fi împlinit o vârstă cu 2 ani mai mică decât vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă (în anul 2015 este de 63 de ani). Nu se aplică și nu se cumulează perioadele de reducere a perioadei de pensionare pentru activitățile desfășurate în mediul toxic, în condiții de periculozitate sau insalubre și nici persoanelor care beneficiază de un grad de invaliditate egal sau superior de 45% sau 65%.
 • Să fi cotizat la sistemele de asigurări publice cel puțin 35 de ani fără a se ține cont de ”cotele proporționale ale salariilor extraordinare și ale sumelor cotizate pe ani și zile pentru cotizațiile anterioare anului 1967”-(Acest text este reprodus integral din textul de lege pe care doar l-am enunțat aici ca și condiție, însă este puțin aplicabil cetățenilor români care au cotizat în Spania după 1967). Cel mai important lucru este ca în perioada de cotizare, 2 ani să fie incluși în ultimii 15 ani înainte de data solicitării pensiei ;
 • Să fie înregistrat la sistemul de asigurări sociale (estar dado de alta o situación similar);

În afară de aceste condiții menționate în normativa actuală a pensionarii anticipate în Spania trebuie să mai țineți seama și de câteva excepții:

 • Angajații în regim special cu contract de muncă în sectorul agricol. În acest sector, trebuie ca cei 6 ani din ultimii 10 ani cotizați la asigurările sociale să fie compleți cu activitate continuă. Se adaugă de asemenea, perioadele de ajutor social;
 • Angajații cu contract de muncă cu timp parțial. În acest caz, trebuie cotizat la serviciul public de asigurări o perioadă minimă de 35 de ani, aplicându-se din 04 august 2013, regulile stabilite în Real Decretul Lege nr. 11/2013, din 2 august 2013. Cum această excepție este destul de complexă, pentru cazurile specifice vă sfătuim să apelați la serviciile cabinetului nostru de avocatură.
 • De asemenea, mai există cazuri speciale de solicitare a pensiei anticipate din Spania care nu sunt atât de comune și nu au fost descrise mai sus, iar pentru detalierea și explicarea lor, în cazul în care vă aflați în situația unuia dintre ele, vă invităm să luați legătura cu membrii cabinetului nostru de avocatură.

Cum se pot pensiona anticipat în Spania cei care împlinesc vârsta de 61 de ani ? Ce este pensionarea anticipată involuntară (forțată)?

Vârsta de pensionare anticipată voluntară se va mări de la 63 la 65 de ani și odată cu aceasta și vârsta pentru pensionare anticipată involuntară care va trece în câțiva ani de la 61 la 63 de ani.

Așa cum am mai precizat, ultimele modificări în materia pensionării aduc ca noutate extinderea vârstei minime de pensionare, de formă progresivă începând cu anul 2013 până în anul 2027. Astfel Spania se alătură țărilor comunitare care au adoptat deja astfel de măsuri privind majorarea vârstei de pensionare.

În acest sens, când vorbim de pensia anticipată de 61 de ani, ne referim la pensia anticipată forțată la această vârstă, care poate interveni, de regulă, în urma încetării sau desfacerii contractului de muncă. Această vârstă se va prelungi până la 63 de ani în următorii 12 ani. În anul 2015, vârsta de a accede la această modalitate de pensionare anticipată este de 61 de ani respectiv 61 de ani și 3 luni, în funcție de anii cotizați.

Pentru a solicita și a beneficia de o pensie anticipată involuntară (denumită și pensie anticipată de 61 de ani sau forțată) trebuie să îndepliniți următoarele condiții potrivit legislației spaniole în vigoare:

 • Să vă aflați înregistrați la sistemul de asigurări sociale spaniol sau în situații asimilate înregistrării, cum ar fi calitatea de asigurat la sistemul de asigurări publice ”demandante de empleo” în ultimele 6 luni înaintea datei solicitării pensionării (dacă ați beneficiat de șomaj sau orice alt ajutor social în ultimele 6 luni).
 • Să aveți împliniți de 61 de ani. Nu se vor aplica reduceri ale vârstei de pensionare pentru acest tip de pensionare anticipată acordate drept beneficii pentru anumite categorii profesionale realizate prin activități periculoase, în mediu toxic sau insalubru ori acordate persoanelor care au un grad de reducere a capacității de muncă de 45% sau 65%.
 • Să fi cotizat efectiv minim 30 de ani la sistemele publice de asigurări sociale (aici aplicându-se principiul comunitar de totalizare a perioadelor de cotizare din statele membre UE);
 • Ultimii 2 ani trebuie să fie cuprinși dintr-o serie de 15 ani de cotizare înaintea datei de solicitare a pensiei, dacă se solicită dintr-o situație asimilată înregistrării la asigurările sociale (demandante de empleo);
 • Desfacerea sau încetarea contractului de muncă nu s-a produs ca urmare a demisiei angajatului sau din motive imputabile acestuia. Cauzele de desfacerea contractului de muncă considerate involuntare sunt enumerate în articolul 208.1.1 din Ley General de la Seguridad Social. Printre aceste enumeram: concedierea colectivă pe considerente economice, desfacerea contractului de muncă ca urmare a situației economice a angajatorului, încetarea contractului de muncă ca urmare a unei decizii judecătorești, decesul sau incapacitatea permanentă a angajatorului, forța majoră etc.

Pensionarea anticipată în Spania a persoanelor care au redusă capacitatea de muncă cu 45%.

Există circumstanțe care permit retragerea din viața activă de muncă înainte de vârsta legală de pensionare, iar pensionarea anticipată a persoanelor cu capacitate de muncă redusă cu 45% este una dintre acestea. În acest caz se pot aplica coeficienți de reducere a vârstei de pensionare.

Asemănător angajaților cu capacitate de muncă redusă cu 65% sau mai mare, celor care le sunt recunoscute o diminuare de 45% sau mai mare a capacității de muncă, li se pot aplica coeficienți de reducere a vârstei de pensionare.

Sistemul de asigurări sociale din Spania enumeră condițiile de bază ce trebuie îndeplinite de angajații, asigurații care doresc să solicite acești coeficienți reductori pentru a obține o pensie înaintea vârstei de 65 de ani:

 1. Trebuie să fiți înregistrați în sistemul de asigurări sociale sau asimilați acestuia.
 2. De-a lungul perioadei de muncă să fi lucrat efectiv echivalentul cel puțin al perioadei minime de cotizare ce se cere pentru a putea accede la pensionare, afectați de una din incapacitățile ce au dus la o diminuare a capacității de muncă cu 45% sau mai mare.

Dacă îndepliniți aceste 2 condiții, puteți fi beneficiarul unei cote de reducere a vârstei  de pensionare. Următorul punct de care trebuie să țineți cont ca să vedeți dacă puteți sau nu să beneficiați de această reducere, este tipul de incapacitate de care suferiți.

Nu toate incapacitățile recunoscute în același procent sau mai mare de 45%  vă dau dreptul să solicitați pensia anticipată. Numai incapacitățile strict determinate de lege vă dau acest drept.

Până în momentul de față Instituția Asigurărilor Sociale din Spania (Seguridad Social) descrie astfel incapacitățile care pot fi folosite drept motiv de a solicita pensie anticipată: ”Incapacitățile care în mod evident determină de forma generalizată și apreciabilă o reducere a speranței de viață și care ar putea da dreptul la o pensionare anticipată, sunt enumerate în articolul 2 din RD 1851/2009, din 4 decembrie 2009, în aplicarea articolului 160 bis din LGSS referitor la pensionarea anticipată a angajaților cu capacitatea de muncă redusă cu 45%.”

Ca o ultimă limitare legală se definește pensionarea anticipată pentru persoanele care au redusă capacitatea de muncă cu 45% sau mai mare, drept situația angajatului în care, dacă ar avea ridicate toate aceste reduceri ale capacității sale de muncă, nici un angajat nu s-ar retrage de pe piața muncii ca persoană activă înainte de 56 de ani. Însăși ”Seguridad Social” confirmă acest punct de vedere: ” Vârsta minimă de pensionare pentru persoanele care au afectată capacitate de muncă cu 45% sau mai mare, pentru incapacitățile enumerate și recunoscute de lege, va fi în mod excepțional, de 56 de ani începând cu 1 ianuarie 2012 și până în prezent.

Referitor la calcularea timpului efectiv de muncă ce se va presta în aceste condiții excepționale, e important de știut că se va ține cont de toate perioadele în care nu se lucrează, cu câteva excepții:

 • Pentru perioadele de concediu medical pentru îmbolnăvire comună și sau profesională, accident, de muncă sau nu.
 • Pentru cei care au contractul de muncă suspendat pe motiv de maternitate sau paternitate, adopție, risc pe timpul sarcinii și risc pe timpul alăptării, concediu post natal.
 • Lipsa de la locul de muncă cu drept de remunerație.

Dacă vă aflați în una din situațiile de mai sus puteți solicita o astfel de pensie anticipată, însă înainte de a o face vă sfătuim să apelați la serviciile noastre juridice pentru a vă consulta și a vă îndruma în mod profesional.

Un material realizat în exclusivitate pentru Occidentul Românesc de către Avocat Bogdan Daniș

 R & S

RADU & SÁNCHEZ ABOGADOS SLP

03007 Alicante

C/de Pardo Jimeno, 61, esc. 3, entreplanta, B

E-mail: cradu-calugaru@icali.es

Telefon: 965 924 196, Fax: 966 531 083

Nota redacției:

Biroul de Avocatură RADU & SÁNCHEZ ABOGADOS SLP din Alicante a fost nominalizat pentru Premiile de Excelență „Mihai Eminescu” 2016, în cadrul Galei de premiere a Campaniei „Noi susținem excelența!”, ce se va desfășura în perioada 15 – 17 ianuarie 2016 în Benidorm / Provincia Alicante.