Angel Tîlvăr: Ziua Unirii Principatelor Române este şi va dăinui ca sărbătoare a tuturor românilor, din ţară şi de peste hotare

Data de 24 ianuarie 1859 marchează un act istoric esenţial în înfăptuirea statului național român unitar. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei şi al Valahiei a creat premisele pentru recunoașterea internațională a Unirii Principatelor Române şi făcut posibilă iniţierea de reforme majore în toate domeniile, reforme care au constituit temelia unui stat modern.

La 158 de ani de la acest eveniment, suntem datori să salutăm, cu respect şi recunoştinţă, marile personalităţi române ale vremii, care au luptat pentru înfăptuirea acestui proiect politic vital şi să onorăm importanta susţinere demonstrată prin votul popular de ambele părţi ale Milcovului.

Mica Unire ne arată că, într-o Europă tulburată de conflicte, poporul român a ştiut să îşi găsească calea către unitate şi să îşi impună voinţa de a trăi în aceeaşi ţară, în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire.

Astăzi, într-un context global, cuvântul „unire” este mai relevant şi mai important ca oricând. Acest cuvânt trebuie să ne aducă împreună în jurul aceloraşi valori şi tradiţii care au constituit cheia de boltă a evenimentelor din 1859.  Ziua Unirii Principatelor Române este şi va dăinui ca sărbătoare a tuturor românilor, din ţară şi de peste hotare, însufleţiţi de aceleaşi aspiraţii pentru o Românie puternică, prosperă, democratică şi europeană. 

Angel Tîlvăr – Deputat PSD de Vrancea