Pensia de văduv sau văduvă în Spania

Scopul principal al pensiei de văduv/ă este de a oferi cetățeanului siguranța acoperirii necesităților sale economice în cazul decesului soțului/soției. Această pensie este compatibilă cu pensia de drept, cu veniturile din salarii sau cu pensia pentru incapacitate în muncă, însă trebuie știut faptul că nu toate persoanele văduve au dreptul la pensie de văduv/ă, ci trebuie îndeplinite o serie de condiții atât în persoana cauzatului (decedatului), cât și în persoana beneficiarului. De exemplu, această pensie se primește pe tot parcursul vieții beneficiarului, însă în cazul în care beneficiarul se recăsătorește, se pierde dreptul la această pensie.

Pentru a beneficia de această pensie în Spania, trebuie îndeplinite următoarele condiții pentru soțul decedat – să fi cotizat la Sistemul de Securitate Socială General o perioadă stabilită prin lege, în funcție de situația sa, și anume:

Dacă decesul s-a produs ca urmare a unei boli comune, acesta trebuie să fi cotizat o perioadă de minim 500 de zile într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani imediat anteriori decesului sau la data la care a dispărut obligația de a mai cotiza, dacă decedatul se afla în situația de înscris la Securitate Socială fără obligația de a cotiza. Această condiție nu se aplică în cazul pensiei de orfan, dacă la data decesului, cauzatul se afla în situație activă în viața muncii. În cazul lucrătorilor cu program parțial, trebuie să dovedească perioada cotizată cerută și începând cu data de 04.08.2013 se vor aplica regulile stabilite prin Decretul Lege 11/2013, din 2 august, adică se va face un calcul global al perioadei lucrate.

Pentru lucrătorii în regimul casnic (empleados del hogar), din 2012 până în 2018, orele efectiv lucrate în acest regim se vor determina în funcție de baza de cotizare la care se referă dispoziția tranzitorie nr. 16 din Legea Generală a Securității Sociale, împărțite la suma fixată pentru baza minimă orară a Regimului General. Adică, în acest caz, având în vedere timpul care se lucrează în general în acest regim special, este aproape imposibil de îndeplinit condiția privind timpul minim de cotizare. Dacă decesul este produs de un accident, fie el de muncă sau nu, sau de o boală profesională, nu se cere o perioadă minimă de cotizare.

Nu se cere nici o perioadă minimă de cotizare anterioară pentru ajutorul de deces, însă decedatul trebuie să se fi aflat în perioada activă a muncii. Ajutorul de deces în Spania este de doar 46,50 euro și poate fi solicitat de către soțul supraviețuitor, perechea în fapt supraviețuitoare, copiii ori rudele care au locuit cu decedatul.

Vor beneficia de pensie de văduv/ă și soții/soțiile persoanelor care la data decesului nu erau angajate în activ însă aveau o perioadă minimă de cotizare de 15 ani. De asemenea, se vor îndeplini condițiile dacă decedatul era pensionat de drept sau anticipat, dacă beneficia de o pensie de incapacitate permanentă etc.

În ceea ce privește beneficiarul pensiei de văduv/ă și acesta trebuie să îndeplinească o serie de condiții în anumite circumstanțe:

Dacă decesul a fost cauzat de o boală comună de care suferea dinaintea căsătoriei, soțul supraviețuitor va trebui să facă dovada existenței unuia dintre următoarele condiții: că există copiii în comun, dacă căsătoria s-a încheiat cu un an înaintea decesului (nu se va cere această condiție a timpului minim, dacă se dovedește că, adunat cu timpul căsătoriei, a conviețuit cu defunctul ca pereche de fapt cel puțin doi ani). Dacă nu se îndeplinește unul dintre aceste condiții, beneficiarul va putea avea dreptul la o pensie temporară de văduv/ă, dacă se îndeplinesc restul condițiilor.

Persoanele separate judiciar sau divorțate, vor putea beneficia de pensie atâta timp cât nu s-au recăsătorit și sunt beneficiare de o pensie compensatorie în sensul art. 97 din Codul Civil. Pensia de văduv/ă se va diminua până la suma stabilită prin sentință pentru pensie compensatorie, pe timpul și în modalitatea prevăzută în sentință. În tot cazul, vor avea dreptul la pensie de văduvă femeile care dovedesc calitatea de victimă a violenței în familie în momentul separării sau divorțului prin sentință definitivă, sau arhivare a cauzei penale pentru stingerea responsabilității penale prin decesul inculpatului; în lipsa sentinței, prin ordinul de protecție stabilit sau certificat eliberat de Procuror prin care se indică existența indiciilor de violență în familie.

Pentru decesele anterioare datei de  01 ianuarie 2022, cu caracter general, pentru a beneficia de pensia de văduv/ă se va cere ca decesul să fie ulterior anului 2008, să fi fost înscrisă perechea de fapt (pareja de hecho) în unul din registrele specifice existente în Comunitățile Autonome sau Primării din locul de reședință sau prin document autentic din care să rezulte constituirea perechii de fapt, în ambele cazuri, cu minim doi ani înaintea decesului. Conviețuirea trebuie să fie notorie, cu caracter imediat anterior decesului cauzatului și cu o durată neîntreruptă de cinci ani. De asemenea, în timpul perioadei de conviețuire, pentru niciuna dintre persoane nu trebuie să fi existat vreun impediment pentru a se căsători, adică să nu fi fost căsătorită cu altă persoană.

În ceea ce privește veniturile, în anul anterior decesului, trebuie să nu fi ajuns la 50% din suma veniturilor proprii plus cele ale cauzatului avute în aceeași perioadă sau 25% în cazul în care nu există copii în comun cu drept de pensie de orfan, ori să fie inferioare sumei corespunzătoare la 1,5 din venitul Salariului Minim Interprofesional în vigoare în momentul decesului. Această suma va crește cu 0,5 din venitul Salariului Minim Interprofesional pentru fiecare copil în comun cu drept de pensie de orfan care conviețuiește cu perechea supraviețuitoare.

Suma se va ridica la 52% din baza de cotizare, cu caracter general, însă va crește la 60% dacă persoana beneficiară va îndeplini următoarele condiții: are o vârstă egală sau superioară la 65 de ani, nu are dreptul la altă pensie spaniolă sau străină, nu primește venituri din activități de muncă, nu are venituri din capital mobiliar sau imobiliar, câștiguri patrimoniale sau venituri din activități economice superioare sumei de 7.707 euro/an.

Suma se va ridica la 70% din baza de cotizare, atunci când pe perioada primirii pensiei se îndeplinesc următoarele condiții: beneficiarul locuiește cu copii mai mici de 26 ani sau mai mari, cu dis capacitate, iar veniturile familiei, inclusiv ale beneficiarului, împărțite între numărul de membri care compun familia, în calcul anual, nu depășesc 75% din Salariul Minim Interprofesional în vigoare, excluzând partea proporțională a celor două salarii extraordinare.

De asemenea, se solicită ca pensia de văduv/ă să constituie principala sursă de venituri, considerând îndeplinită această condiție atunci când suma anuală a pensiei depășește 50% din totalul veniturilor beneficiarului. Pensia de văduv/ă se achită beneficiarilor lunar, cu două plăți extraordinare pe an, care se achită în lunile de iunie și noiembrie, cu excepția cazurilor de accident de muncă și boală profesională, când și aceste sume vor fi împărțite în doisprezece luni. Pensia se revalorizează la începutului fiecărui an. Pensia constituie un venit impozabil, astfel că trebuie avut în vedere la data declarării impozitului de profit anual al persoanelor fizice (declaración de renta), cu excepția pensiilor care au la baza cauzei acte de terorism.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid)
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Nota redacției:

Ioana Brătuleanu este avocat specializat în Drept Internațional Privat, colaborator voluntar în cadrul redacției Occidentul Românesc din 2015. Licențiată în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași, Ioana a urmat cursurile Masterului de Drept european din cadrul aceleași universități, perioadă în care a beneficiat și de o bursă de studiu la Universitatea din Insulele Baleare, Spania. În anul 2015 a urmat cursurile Masterului de Acces în Avocatură la Universitatea Complutense din Madrid, iar în anul 2017 a devenit membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid. În prezent își desfășoară activitatea de avocat pe teritoriul Spaniei și al României, având biroul în capitala Spaniei.