La 6 decembrie, Spania sărăbătorește Ziua Constituției

Începând din 1983, în Spania, pe 6 decembrie, se sărbătorește aniversarea referendumului din 1978, referendum prin intermediul căruia poporul spaniol a aprobat cu o largă majoritate, actuala Constituție, fiind publicată în Buletinul Oficial de Stat pe 29 decembrie al aceluiași an (1983), și intrând în vigoare în aceeași zi.

Conform Constituției din 1978, Spania este o monarhie parlamentară, compusă din 17 comunitați autonome și 2 provincii, având grade diferite de autonomie. Constituția Spaniei se armonizează continuu cu normele Uniunii Europene, cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Fundamentale

Constituția spaniolă are 169 de articole cu caracter juridic material; mai are ca anexe, numerotate separat, Dispoziții adiționale, Dispoziții tranzitorii, o Dispoziție derogatorie și o altă Dispoziție finală.

Drepturile fundamentale sunt riguros reglementate, chiar didactic, și sunt în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu Convenția Europeană a Drepturilor Fundamentale și cu normele Uniunii Europene. Astfel, art. 13, al.(2) cetațenii rezidenți pe teritoriul Spaniei, pot avea în alegerile municipale dreptul de sufragiu activ (de a alege) a fost revizuit in 1992, conferindu-li-se acestora și dreptul la sufragiu activ ( de a fi aleși).

Forma de guvernământ adoptată de Constituția Spaniolă este monarhia constituțională ereditară. Regele este capul Statului, simbolul unitații și permanenței statale. El nu poate avea alte tribute afară de cele conferite în mod expres prin Constituție.

Constituția Spaniolă, deși nu enunță în mod expres principiul separației puterilor în Stat, îl introduce implicit prin reglementarea distinctă a puterilor și prin menținerea denumirilor clasice – puterea legislativă si puterea judecătorească, chiar dacă se folosește și termenul de “funcție executivă și autoritate reglementară” pentru guvern.

Legile generale adoptate de cortesuri sunt sancționate de Rege într-un termen de 15 zile, care apoi le promulgă și dispune publicarea lor în Buletinul Oficial al Statutului. Puterea executivă și puterea judecătorească sunt amplu reglementate și nu pun probleme deosebite.

În concluzie, Constituția Spaniolă este o operă legislativă remarcabilă, care a determinat evoluția în plin progres a acestui Stat, căci în ultimă instanță stabilitatea și bunăstarea unui popor depind în primul rând de legea sa fundamentală.

A consemnat: Ilinca Fodor