DPRRP – MAE: Precizări cu privire la primul Congres al Românilor de pretutindeni

congres-1_648

Pentru a veni în întâmpinarea numeroaselor cereri de informaţii privitoare la data şi modul de organizare a primului Congres al Românilor de Pretutindeni, cereri formulate de către reprezentanţi ai media şi ai mediului asociativ românesc de peste hotare, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) face următoarele precizări:

1. Toate demersurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe în scopul convocării – prin decizia Birourilor permanente reunite ale celor două Camere – a acestui Congres, precum şi în scopul aprobării metodologiei propuse de către MAE privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor,  sunt în acord cu prevederea expresă din Legea 299/2007, republicată, conform căreia Parlamentul României este forul decizional în convocarea şi organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni;

2.  În anul 2014, Ministerul Afacerilor Externe a demarat un proces de identificare a modalităţilor preliminare care ar putea conduce la convocarea Congresului;

3.  În perioada martie – septembrie 2014, MAE a inițiat o corespondenţă pe această temă cu Parlamentul României;

4.  Totodată, la inițiativa MAE, a fost demarat un proces de elaborare a unei propuneri de proiect de metodologie, o variantă de lucru menită să ofere suport decidenţilor politici în vederea asumării deciziei de convocare a Congresului.

5.  Propunerea de metodologie a fost înaintată în luna mai 2014 Parlamentului României spre analiză, observaţii și decizie. La momentul la care va exista o variantă de lucru agreată de către cele două Camere, proiectul va parcurge toate etapele necesare pentru asigurarea procesului de transparență publică;

6. Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, care au atribuții în organizarea Congresului, au discutat această propunere în cadrul ședinței din 16 iunie 2014 și au convenit, de principiu, asupra aprobării acesteia, sub rezerva  alocării bugetului de către Guvern. Ca urmare a acestei ședințe, a fost solicitată MAE o estimare a costurilor necesare organizării Congresului, estimare care a fost trimisă de MAE conducerii Camerei Deputaților, fără a fi luată o decizie oficială privind convocarea Congresului;

7.  În luna septembrie 2014, Ministerul Afacerilor Externe a transmis o nouă scrisoare adresată Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, prin care readuce în atenţia acestora organizarea primului Congres al Românilor de Pretutindeni, respectiv necesitatea convocării acestuia prin decizie a Birourilor permanente reunite ale celor două Camere şi a aprobării metodologiei propuse de MAE privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor;

8.  DPRRP salută interesul ridicat în rândul comunităţilor româneşti din străinătate cu privire la demersul organizării primului Congres al Românilor de Pretutindeni şi se angajează să pună la dispoziţia acestora toată informaţia relevantă pe această temă, de îndată ce ea va fi confirmată / oficială.

Sursa: http://www.dprp.gov.ro/precizari-din-partea-dprrp-mae-cu-privire-la-stadiul-actual-al-convocarii-si-organizarii-primului-congres-al-romanilor-de-pretutindeni/