Documente ce trebuie obținute din România și prezentate în Spania pentru obținerea asistenței medicale

Conform articolului 2.1.b.2 din Decretul Regal 1192/2012, cetățenii unui stat membru UE care au reședința legală ăn Spania și au venituri sub 100 000 euro au dreptul la asistență medicală gratuită.

În afara documentelor privind veniturile obținute de la administrația spaniolă, cetățenii români trebuie să prezinte, după caz, și următoarele documente eliberate în România:

1. Adeverință de venit, care se eliberează de către Administrația Financiară pe a cărei rază se află domiciliul persoanei în cauză.

2. Adeverință de asigurat sau negația – Conform Legii 95/2006 (cu modificările și completările ulterioare) privind reforma în domeniul sănătății, cetățenii români cu domiciliul în România sunt obligați să achite contribuția asigurărilor sociale de sănătate. Desigur, sunt categorii exceptate de la plata contribuției, cum ar fi: copiii până la 18 ani, tinerii între 18-26 ani care nu realizează venituri din muncă, numai dacă sunt elevi, studenți sau ucenici, pensionarii cu venit mai mic de 740 lei, femeile însărcinate care nu realizează venituri impozabile pe perioada sarcinii și lăuziei, persoanele beneficiare de legi speciale. Casa de Asigurări de Sănătate la care este afiliată persoana eliberează adeverință de asigurat sau negația.

3.Pensionarii care nu au alte venituri și care dobândesc reședința într-un stat membru al UE/SEE sau Elveția au dreptul la formularul S1, eliberat de Casa de Asigurari de Sănătate, care conferă drept la asistență medicală în statul respectiv.

4. Studenții sau persoanele care efectuează cursuri de formare/perfecționare într-un stat membru au și ei dreptul la formularul S1 (E 106) pe perioada desfășurării studiilor, în condițiile de la pct.2.

Cristina Florea – Consilier/Probleme de muncă și sociale – Ambasada României în Regatul Spaniei