Concediul de maternitate în Spania în caz de naștere copil sau adopție

123

Înainte de anul 2007, tatăl avea dreptul la doar două zile de concediu plătit pentru naștere copil. În anul 2007 s-a prelungit această perioadă la patru săptămâni, iar din 2008 la opt săptămâni. Din 01 aprilie 2019, prestațiile și permisele de maternitate și paternitate s-au unificat, în prezent fiind cunoscute ca prestații pentru naștere și creștere copil (lb. spaniolă: prestación para Nacimiento y cuidado de menor). Această modificare a denumirii vine ca urmare a publicării Decretului Lege 6/2019, din 01 martie, publicat în data de 7 martie 2019, de măsuri urgente pentru a garanta egalitatea de tratament și oportunitățile între femei și bărbați în domeniul muncii și ocupațiilor.

Acest Decret Lege cuprinde modificări ale Codului Muncii și Statutul Funcționarului Public, precum și  Legea Generală a Securității Sociale, pentru echiparea drepturilor persoanelor angajate și dau același drept de concediu ambilor părinți.

Situațiile protejate de legislația menționată sunt nașterea unui copil, precum și adopția, custodia cu scopul adopției sau plasament, în acest ultim caz, cu o durată minimă de un an și să fie vorba despre minori de până în șase ani.

Beneficiarii prestației sunt persoanele care lucrează ca angajați sau persoane fizice autorizate, indiferent de sex, atâta timp cât există un contract de muncă sau similare în vigoare, doresc să beneficieze de concediul de naștere și creștere copil și dovedesc perioadele minime de cotizare în fiecare caz. De asemenea, vor putea beneficia de aceste prestații toate persoanele de sex feminin care îndeplinesc toate condițiile anterioare, mai puțin cea referitoare la perioada minimă de cotizare.

Condițiile pentru a solicita această prestație sunt următoarele:

Să fie afiliate/ți la sistemul de Securitate Socială sau sisteme alternative cu contracte de muncă sau similare, în vigoare; Să aibă o perioadă de cotizare minimă în funcție de vârstă. Dacă angajatul/a are mai puțin de 21 de ani la data nașterii sau la data deciziei administrative sau judecătorești de plasament sau adopție, nu se va cere o perioadă minimă de cotizare. Dacă angajatul/a a împlinit 26 de ani la data nașterii sau la data deciziei administrative sau judecătorești de plasament sau adopție, i se vor cere 90 de zile cotizate în cei 7 ani anteriori solicitării concediului sau 180 de zile cotizate pe parcursul vieții. Dacă angajatul/a împlinit 21 de ani și are mai puțin de 26 de ani la data nașterii sau la data deciziei administrative sau judecătorești de plasament sau adopție, i se vor cere 180 de zile cotizate în cei 7 ani anteriori solicitării concediului sau 300 de zile cotizate pe parcursul vieții.

Trebuie să fie la zi cu plata cotelor la Securitate Socială persoanele fizice autorizate, chiar și atunci când concediul se recunoaște în regim combinat cu cel de persoană angajată.

În cazul nașterii unui copil, se va avea dreptul la ajutorul economic din aceeași zi în care a început concediul de maternitate. Mama va putea beneficia de concediul de maternitate cu patru săptămâni anterioare datei probabile a nașterii, dată care va fi stabilită în certificatul de maternitate a Serviciului Public de Sănătate. Această decizie aparține mamei. În cazul în care mama se află în imposibilitate de muncă – concediu medical, începutul concediului și prestația aferentă va începe cel mai târziu în ziua nașterii copilului.

În cazul adopției, custodiei cu scopul adopției sau plasament, se va avea dreptul la ajutorul economic din data deciziei administrative sau judecătorești de plasament sau adopție. În cazul adopției internaționale, când este necesară deplasarea prealabilă a părinților în țara de origine a adoptatului, se va putea solicita ajutorul economic și concediul cu patru săptămâni înainte de decizia prin care se constituie adopția.

Durata ajutorului economic va corespunde concediului de odihnă care va fi pentru mama biologică, dacă se aplică Codul Muncii, de șaisprezece săptămâni cu următoarea distribuire: șase săptămâni obligatorii, neîntrerupte imediat după nașterea copilului și zece săptămâni care se pot distribui neîntrerupt după cele șase săptămâni inițiale sau pe perioade săptămânale alternative sau cumulate la alegere, până împlinește copilul un an; în orice caz, acumularea ambelor perioade sau distribuirea săptămânală trebuie comunicate firmei cu preaviz de cincisprezece zile. În cazul decesului copilului, timpul nu se va reduce decât dacă mama decide să se reîntoarcă la muncă după cele șase săptămâni obligatorii.

Celălalt părinte va beneficia de șaisprezece săptămâni cu următoarea distribuire: șase săptămâni neîntrerupte, obligatorii, imediat după naștere și zece săptămâni care se pot completa imediat după cele șase săptămâni obligatorii sau pe perioade săptămânale acumulate sau independente până la împlinirea vârstei de un an al minorului. În cazul decesului mamei biologice, indiferent dacă lucra sau nu, va avea dreptul la cele șaisprezece săptămâni la care ar fi avut dreptul mama biologică. În cazul decesului copilului, timpul nu se va reduce decât dacă părintele decide să se reîntoarcă la muncă după cele șase săptămâni obligatorii.

Este posibilă prelungirea prestației cu o săptămână pentru fiecare părinte în cazul nașterii multiple sau în cazul discapacității copilului. În cazul nașterii premature și în cazurile în care nou-născutul trebuie să rămână internat în spital după naștere, pentru o perioadă mai mare de șapte zile, prestația s-ar putea prelungi pe perioada zilelor în care nou-născutul trebuie să rămână internat în spital, cu un maxim de treisprezece săptămâni în plus. De această prelungire vor beneficia ambii părinți și nu vor fi incluse în cele șase săptămâni obligatorii după naștere.

În cazul adopției, custodiei cu scopul adopției sau plasament, părinții vor beneficia de un total de șaisprezece săptămâni cu următoarea distribuire: șase săptămâni neîntrerupte, obligatorii, imediat după decizia judecătorească sau administrativă și zece săptămâni care se pot completa imediat după cele șase săptămâni obligatorii sau pe perioade săptămânale acumulate sau independente până la împlinirea vârstei de un an al minorului. Este posibilă prelungirea prestației cu o săptămână pentru fiecare părinte în cazul nașterii multiple sau în cazul discapacității copilului. Cererea se depune pe pagina Institutului Național de Securitate Socială sau la sistemul alternativ de Securitate Socială, personal sau prin reprezentant sau împuternicit, iar plata prestației va fi efectuată de către instituție.

Dacă contractul de muncă se finalizează pe perioada concediului de maternitate, se va primi în continuare prestația economică pentru nașterea și creșterea copilului de șaisprezece săptămâni, până la finalizarea acestei perioade. După terminarea acestei perioade, în următoarele cincisprezece zile, se poate solicita ajutorul de șomaj.

Comunitatea Autonomă Madrid oferă un ajutor de 500 de euro mamelor cu o vârstă mai mică de 30 de ani care obțin venituri mai mici de 30.000 de euro pe an, din a cincea lună de sarcină până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului, atâta timp cât beneficiarele au locuit neîntrerupt în Comunitatea Madrid timp de cinci ani imediat anteriori solicitării și nu își schimbă locuința în altă Comunitate Autonomă pe perioada primirii ajutorului.

În cazul în care părintele optează pentru a mai rămâne acasă cu nou-născutul după cele șaisprezece săptămâni de concediu de maternitate, are posibilitatea de a cere o suspendare a contractului de muncă (excedencia) atunci când minorul are mai puțin de trei ani. Suspendarea se solicită în scris, cu un preaviz de cincisprezece zile. Suspendarea se poate solicita oricând, până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului.

De exemplu, dacă minorul are vârsta de doi ani, părintele poate solicita suspendarea contractului până la împlinirea vârstei de trei ani a minorului. Firma nu poate refuza cererea de suspendare a contractului, însă pe perioada suspendării angajatorul nu este obligat să achite drepturile salariale angajatului, astfel că echivalează concediului fără plată.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc

Avocat ICAM specializat în Drept internațional

Telefon 0034.642.308.360

Web: www.brilawabogados.es

E-mail: secretaria@brilawabogados.es