Ambasada României la Madrid: Reuniune de coordonare a conducerii ILR cu persoanele care vor preda cursul LCRR pe teritoriul Spaniei

10

14212712_1298224363551333_370098643169021772_n

La 6 septembrie 2016, doamna Gabriela Dancău, Ambasador al României în Regatul Spaniei, a avut o reuniune de lucru cu doamna Corina Cherteş, directorul Institutului Limbii Române (ILR), aflată la Madrid pentru desfăşurarea concursului de selecţie a personalului care va preda cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Română (LCCR) în Spania în anul şcolar 2016-2017.

În cadrul discuțiilor a fost subliniată importanţa LCCR, care oferă pentru copiii cetăţenilor români din Spania ocazia de a-și consolida – gratuit, regulat şi în aceleaşi spaţii în care merg la şcoală – cunoștințele de limba română și cele privind momentele importante ale istoriei româneşti, valorile culturii şi civilizaţiei ţării noastre.

Au fost trecute în revistă progresele înregistrate de LCCR, care urmează să împlinească un deceniu de la lansarea în Spania, în anul 2007, provocările cu care acest program încă se confruntă precum şi oportunităţile de îmbunătăţire şi extindere. Ambele părţi au convenit asupra necesităţii ca LCCR să continue să fie un program cu standarde şi cerinţe înalte, reflectate în criteriile de selecţie a pedagogilor şi în programa pentru copiii care participă.

La 7 septembrie 2016, la sediul Ambasadei, a avut loc o reuniune de coordonare a conducerii ILR cu persoanele care vor preda cursul LCRR pe teritoriul Spaniei. Au fost stabiliţi paşii de urmat de către cadrele pedagogice, ILR şi Ambasadă pentru buna desfăşurare a cursului, atât între părţile române implicate, cât şi în relaţia cu autorităţile spaniole.

14195991_1298272430213193_8633243646599995923_o [640x480]

Doamna ambasador Gabriela Dancău a exprimat faţă de ILR şi de cadrele didactice disponibilitatea și interesul misiunii diplomatice în sprijinirea extinderii proiectului și asigurării unei mai bune cunoașteri, atât în rândul comunității românești cât și al autorităților regionale spaniole, a programului LCCR şi obiectivelor sale de prezervare a identității de limbă, cultură și civilizație românească, în spiritul dezvoltării multiculturalismului.

Informații de context

Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) a demarat în Spania în anul 2007 în baza HG nr. 857/2007 şi a Declaraţiei comune a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi a Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Spania, semnată la 16 iulie 2007.

Cursul se desfăşoară în sistem extra-curricular în centre școlare publice care asigură sălile de curs şi infrastructura necesară.

Proiectul are ca principal obiectiv predarea cursului opţional de limbă, cultură şi civilizaţie românească elevilor români înscrişi în sistemul educaţional din Spania, unde prezenţa românească este relevantă. Cursul se adresează tuturor nivelurilor: primar, gimnazial şi liceal. Programa cursului, manualele precum şi alte materiale didactice suport sunt asigurate de către

Institutul Limbii Române din România. Orele de curs sunt susținute de învăţători/institutori, profesori cu diploma de licenţă în domeniul ştiinţelor umaniste, iar selectarea şi plata acestora este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Institutul Limbii Române.

În 2007, programul LCCR a fost introdus în Madrid, Castilla-La Mancha și Catalonia cu participarea a 22 de cadre didactice, 60 de unități școlare şi aproximativ 1500 elevi, iar în următorii ani proiectul s-a extins în majoritatea comunităților autonome.

În anul școlar 2015-2016, cursul a fost predat în 13 comunități autonome, fiind implicați 65 de profesori şi peste 7500 elevi, din 362 școli; proiectul a fost extins în cadrul Comunităților Autonome în care deja se aplica și a fost introdus, pentru prima dată, în Ţara Bascilor.