Ziua Poliţiei Române la Madrid/Día de la Policía rumana en Madrid

Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei României a aniversat, la Madrid, cei 189 de ani de atestare documentară a Poliţiei Naţionale Române, în cadrul unui eveniment la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Poliţiei Naţionale, Locale şi Municipale spaniole, ai Gărzii Civile, ai poliţiilor autonome, precum şi ataşaţii de interne din ţările Uniunii Europene acreditaţi la Madrid.

Cu aceasta ocazie, ambasadorul României, Maria Ligor, a evocat excelentele relaţii de colaborare între autorităţile judiciare şi poliţieneşti din România şi Spania şi eforturile comune de combatere a criminalităţii transfrontaliere, precum şi sprijinul pe care partea spaniola îl acorda aderării României la spaţiul Schengen în 2011.

Cu această ocazie, s-a inaugurat o expoziţie în care au fost prezentate uniforme, obiecte heraldice şi documente reprezentative pentru istoria Poliţiei Române. Au fost, de asemenea, expuse obiecte şi documente specifice şi poliţiilor din alte state europene şi de pe alte continente.

Ziua de 25 martie a fost desemnată prin lege Ziua Poliţiei Române, iar alegerea acestei date este legată de simbolul creştin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii din anul 1822, simbol ce a fost preluat şi pe actualul drapel al Poliţiei Române.

*****

La Oficina del Agregado de Interior de la Embajada de Rumanía celebró en Madrid, los 189 años de la certificación documental de la Policía Nacional de Rumanía, durante un evento al que fueron invitados representantes de la Policía Nacional, Local y Municipal española, la Guardia Civil, oficiales de policía autonómico, así como agregados del Ministerio de Interior de los países de la UE acreditados en Madrid.

Con esta ocasión, el embajador de Rumanía, Maria Ligor, subrayó las excelentes relaciones de cooperación entre la policía y las autoridades judiciales de Rumanía y España, y los esfuerzos conjuntos para luchar contra la delincuencia transfronteriza y el apoyo dado por España a la adhesión de Rumanía al espacio Schengen en 2011 .

Con esta ocasión, se inauguró una exposición en la que se presentaron uniformes, objetos heráldicos y documentos que representan la historia de la Policía Rumana. Asimismo, se han expuesto objetos y documentos específicos de las policías de otros países europeos y de otros continentes.

El día 25 de marzo fue designado por la legislación rumana Día de la Policía, y la elección de esta fecha está relacionada con el símbolo cristiano de la Anunciación, ubicado en la primera bandera de Gran Agii en 1822, un símbolo que fue tomado en la bandera actual de la Policía Rumana.