Un expert ONU recomandă asigurarea unor condiţii esenţiale înaintea reformelor judiciare în România

70

Gabriela Knaul, raportor special ONU pentru independenţa magistraţilor şi avocaţilor, a cerut Guvernului român să ia în considerare amânarea cu cel puţin un an a aplicării noilor Coduri penal şi civil, insistând asupra necesităţii unei „reflecţii profunde” într-un proces atât de complex. „O reformă care îşi propune cu adevărat să genereze schimbări pozitive trebuie să aibă în vedere evaluări, criterii clare şi indicatori de aplicare, precum şi consultări ample cu toate părţile implicate”, a afirmat ea, la încheierea unei misiuni de şase zile în România. Knaul a apreciat că sunt necesare mai multe condiţii esenţiale înaintea adoptării Codurilor, printre care se numără şi asigurarea resurselor financiare şi umane adecvate pentru procuratură şi tribunale. Ea a adăugat că şi opinia publică trebuie informată în legătură cu modificările juridice care urmează să fie introduse şi despre rezultatele aşteptate pe teren, în timp ce oficialii din justiţie au nevoie de pregătire pentru noua reformă şi implicaţiile acesteia. Raportorul special al ONU a cerut Guvernului român să facă o estimare a actualelor necesităţi ale Justiţiei – inclusiv în termeni de infrastructură, personal şi buget -, precum şi a modului în care vor fi gestionate acestea în perioada de aplicare a reformei. Reforma justiţiei a fost un proces de schimbare, care a însoţit eforuturile României de a se dezvolta ca democraţie, a adăugat Knaul. „În actualul stadiu, obiectivul său major trebuie să fie garantarea unui sistem de administrare a justiţiei care asigură independenţa, imparţialitatea, integritatea, egalitatea şi transparenţa, toate necesare pentru ca toată lumea să se bucure de drepturile omului în România”, a afirmat ea. În timpul misiunii în România, Knaul a făcut vizite la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Piteşti şi a discutat cu reprezentanţi ai Guvernului, societăţii civile, mediului academic şi Justiţiei. Raportul său urmează să fie prezentat la sesiunea Consiliului ONU pentru drepturile omului din 2012.

Sursa: MediaFax

A consemnat, Mircea Fluieraș – Redactor, Occidentul Românesc