Spania: Hramul parohiei Coslada

24 [640x480]

3 [640x480]

8 [640x480]

Hramul împlineşte acelaşi rol în viaţa bisericii ca şi îngerul păzitor în viaţa personală a credincioşilor. El este paznicul, ocrotitorul bisericii, este primul care se îngrijeste de soarta ei. El veghează neîncetat pentru trăinicia bisericii în istorie, căci aceasta este mireasa lui Hristos.

Ocrotitorul bisericii priveghează continuu la viaţa spirituală a credincioşilor, care vin permanent în sfântul lăcaş, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste. Acestora le dă milă şi ajutor, îi scapă de necazuri şi nevoi, de dureri şi suferinţe.

În timp ce îngerul păzitor al credinciosului se îngrijeşte de salvarea unui singur suflet creştinesc, sfântul ocrotitor al bisericii parohiale ocroteşte viaţa şi se îngrijeşte de mântuirea tuturor credincioşilor bisericii. Hramul Bisericii este modelul viu de urmat în pelerinajul nostru pământesc prin viaţa harică a sfintelor taine, prin care creştem în Hristos, intrăm în comuniune de viaţă fericită cu Sfânta Treime, ne îndumnezeim.Ajungem îngeri luminaţi în trup, una în sfinţenie, după care tânjeşte sufletul credinciosului. Când credinciosul exclamă: “Mă duc la hram!”, el mărturiseşte: “Mă duc să mă întâlnesc cu sfântul sărbătorit, să mă sfinţesc şi să fiu fericit!”

Sfântul Nectarie Taumaturgul a fost sărbătorit anul acesta în comunitatea noastră cu mare jertfă din partea credincioşilor, dar a fost trăit cu mare bucurie, cu intensitate maximă, mulţumită şi invitaţilor de seamă care ne-au onorat cu prezenţa lor.

Duminică, 27 octombrie, au fost deschise oficial activităţile dedicate sărbătorii hramului, cu slujba paraclisului Sf. Nectarie, în prelungirea căreia a fost rostită cateheza cu titlul: „Familia, între dăruire şi supravieţuire” şi a fost vizionată pelicula “Viaţa şi minunile Sf. Dimitrie cel Nou”, realizată de TrinitasTv.

Duminică, 3 noiembrie, în cadrul Sfintei Liturghii, a fost săvârşit botezul pruncului George-Laurenţiu, apoi Taina Sf. Maslu, iar seara, după Paraclisul Sfântului Nectarie, a fost susţinută a doua parte a catehezei dedicate familiei, cu titlul “Exemplul părinţilor în educaţia copiilor”, urmată de conferinţa video „Despre omul frumos”, a regizorului Dan Puric.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 spre 9 noiembrie, de la ora 23.00, a fost săvârşită slujba privegherii în cinstea Sf. Nectarie Taumaturgul, urmată de Sfânta Liturghie arhierească, prezidată de PS Ignatie Mureşeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, în cadrul căreia a avut loc şi hirotonia întru diacon a tânărului Marian Mocanu, absolvent al Facultăţii de Teologie, Secţia Pastorală, promoţia 2013. La Sfânta Liturghie în sobor au participat: Pc Pr. Marius Picu (Parohia „Sfinţii Români” – Mostoles), Pc Pr. Dorin Cătălin Sas (Parohia „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea” – Valdemoro), Pc Pr. Florin Voinea (Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” – Toledo) şi Pc Pr. Ilie Tabarcia (Parohia „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul – Villalba).

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a elogiat personalitatea Sfântului Ierarh Nectarie, ocrotitorul nostru, arătând că fiecare suflet care-L slujeşte pe Domnul lucrează fără cuget viclean, cu dăruire deplină. Sfântul Nectarie L-a iubit din toată inima şi din tot sufletul pe Dumnezeu şi a fost iubit de Acesta, L-a iubit pe Păstorul său ca pe păstorul cel bun şi Acesta l-a iubit pe el. Pe Păstorul său L-a cunoscut, I-a ascultat glasul şi L-a urmat. De aceea, a şi fost mult prigonit. Dumnezeu îngăduie ispite pentru cei care au râvnă să-L urmeze pe Hristos. Sunt suflete care-L iubesc pe Dumnezeu, care au înlăuntrul lor fierbinţeala iubirii, a închinării şi a slujirii lui Dumnezeu şi, de aceea, rezistă. Oamenii răi se fac instrumente ale diavolului, ale răului şi osândesc, judecă. Dumnezeu îngăduie sminteala, nu intervine, o lasă să se întâmple. Există pericolul ca sufletul slab să se simtă părăsit, să deznădăjduiască. Sfântul Nectarie nu şi-a pierdut credinţa, nu s-a smintit înaintea lui Dumnezeu, nu a gândit că Dumnezeu l-a părăsit în mijlocul celor răi, ci a primit să pătimească. Aşa şi noi suntem datori să biruim sminteala şi să ne dăruim lui Dumnezeu întru totul, aşa cum evanghelia spune: Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este Împărăţia cerurilor.

Sărbătoarea praznicului s-a prelungit şi duminică, 10 noiembrie, când la Sfânta Liturghie am avut ca invitaţi pe Preacucernicul Părinte Mihai Solomon de la Parohia „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul şi Sfântul Grigorie Palama” din Girona, care a rostit şi cuvântul de învăţătură, şi  Preacuviosul Părinte Arhim. Nikodimos Kabarnos din Grecia. Liturghia s-a prelungit cu o agapă, fiecare dintre cei prezenţi bucurându-se de ospitalitatea şi generozitatea credincioşilor parohiei. Ziua s-a încheiat cu un Concert de muzică bizantină susţinut de Arhim. Nikódimos Kabarnós, în colaborare cu psalţii Ioannis Athanasiou şi Giorgios Savvas, din Grecia.

Muzica bizantină este o  muzică cu o destinaţie cu totul şi cu totul aparte. Este o muzică ce deserveşte un scop foarte bine definit, anume acela de a-l pune pe om în starea cea mai potrivită de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ea este o muzică născută în Biserică, din întâlnirea omului cu Dumnezeu.

Ceea ce am încercat să oferim, prin vocea şi măiestria invitatului nostru, este tocmai această experienţă pe care omul trebuie să o aibă în cadrul eclezial, în biserică. Experienţa întâlnirii lui cu Dumnezeu. Şi unde este această întâlnire mai desăvârşită, dacă nu în Sfânta Liturghie. De aceea, concertul organizat în comunitatea noastră a cuprins imnuri rostite şi cântate în Sfânta Liturghie

După ce am ascultat  minunatele alcătuiri bizantine şi am admirat glasul minunat, plin, vibrant, condus cu rafinament al părintelui Nikódimos Kabarnós, renumit protopsalt în Grecia, dar iubit de ortodocşii din toate bisericile ortodoxe, invitatul nostru, dimpreună cu colaboratorii săi au primit Diploma de excelenţă „Sf. Nectarie Taumaturgul”, „pentru dragostea şi pasiunea arătate în cultivarea şi promovarea frumuseţilor şi tainelor muzicii bisericeşti de inspiraţie bizantină, pentru extraordinara lucrare misionară, de sensibilizare a sufletelor prin melosul bizantin autentic…, precum şi pentru prietenia caldă şi plină de afecţiune arătată poporului român”.

La final, Preasfinţitul Părinte Timotei s-a adresat celor peste 450 de persoane, mulţumind parohiei pentru iniţiativă şi celor prezenţi pentru participare, adăugând că muzica bizantină are darul de a linişti sufletul. Ea este o adevărată revărsare a stării duhovnicești lăuntrice. Inima se bucură de Hristos și omul vorbește lui Dumnezeu cu o inimă plină de veselie.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Mulţumesc tuturor celor care au făcut o cât de mică jertfă pentru ca bucuria să fie deplină. Mulţumesc invitaţilor pentru dragoste, creştinilor care prin jertfa lor au înfrumuseţat biserica să arate ca o mireasă, creştinelor care cu răbdare şi cu multă, multă osteneală au pregătit agapa, ca fiecare să îşi ostoiască nu doar setea sufletească, ci să îşi astâmpere şi foamea trupească. Mulţumesc doamnei preotese pentru râvna sa neobosită şi pentru acrivia cu care le-a rânduit pe toate. Protopsaltului parohiei, pentru căldura şi dulceaţa interpretării imnurilor la priveghere şi a răspunsurilor la Sfânta Liturghie. Viaţă lungă şi bună, pastoraţie binecuvântată noului diacon şi cât mai multă disponibilitate în a se jertfi pentru Hristos şi Biserica Sa. Cu adevărat, am simţit că Sfântul Nectarie are în comunitatea aceasta ucenici buni, oameni frumoşi, harnici, credincioşi, curaţi, ospitalieri şi cinstiţi.

Dragii mei, în întunericul acestei lumi, în care răul este la el acasă, există şi „lumini” pe care Bunul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, în milostivirea Sa infinită, le păstrează aprinse pentru lume. Voi sunteţi aceste lumini! Sunt sigur că iubirea Lui va triumfa, însă, e clar, aşa cum v-am spus mereu, nu putem aştepta fără să facem nimic. Dumnezeu are nevoie de noi: de mine, de tine, pentru ca să-L ajutăm în a-i face fericiţi pe ceilalţi.

Vă port în rugăciunile mele, vă preţuiesc, vă iubesc, vă îmbrăţişez şi vă doresc bucuria pe care nimeni să nu o poată lua de la voi!