Sesiunea specială a examenului de bacalaureat pentru elevii componenţi ai loturilor olimpice

53

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” şi Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu – Karpen” din Bacău vor găzdui, în perioada 19 mai – 1 iunie, sesiunea specială a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale sportive sau pe discipline.
Pentru această sesiune, sunt eligibili 929 de elevi de clasa a XII-a aflaţi în pregătire sau proces de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la diverse competiţii sportive (campionate europene sau mondiale de juniori etc.)
Înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 19-20 mai. Probele de evaluare a competenţelor stabilite de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat se vor desfăşura astfel: 21-22 mai – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă, 23-24 mai – evaluarea competenţelor digitale, respectiv 24-25 mai – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Probele scrise vor avea loc după următorul calendar: 28 mai (limba şi literatura română), 29 mai (proba obligatorie a profilului), 30 mai (proba la alegere a profilului şi specializării), 31 mai (limba şi literatura maternă). Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 31 mai (până la ora 18.00), iar depunerea contestaţiilor în cursul aceleiaşi zile, în intervalul orar 18.00 – 22.00. Vineri, 1 iunie, vor fi soluţionate contestaţiile şi afişate rezultatele finale.
Elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia în timp util.