Reduceri aplicabile Persoanelor Fizice Autorizate în 2023

Noul sistem al cotelor pentru Persoanele Fizice Autorizate (PFA), pentru anul acesta, deși obligatoriu din anul 2024, permite cotizarea în funcție de veniturile generate în fiecare lună. Astfel cum am mai menționat în articolele anterioare, noul sistem de contribuție pentru Persoane Fizice Autorizate a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2023 prin Decretul Lege 13/2022 din 26 iulie, sistem în care se face o estimare a veniturilor lunare și se alege o cotă lunară de plată în funcție de aceste venituri.

În ceea ce privește noile Persoane Fizice Autorizate care își încep activitatea acum, acestea beneficiază de unele reduceri la cota lunară. Dacă până în acest an, noile PFA beneficiau de o cota redusă în primii doi an, care creștea la fiecare 6 luni (cu îndeplinirea condițiilor respective), din 2023 și până în 2025, persoanele care încep o activitate nouă ca PFA pot solicita cota redusă (tarifa plana) de 80 euro (optzeci euro) lunar în primele doisprezece luni de activitate. Solicitarea reducerii trebuie indicată la înscrierea activității.

Vor putea beneficia de aceste condiții Persoanele Fizice Autorizate care nu au mai desfășurat activitatea ca PFA în doi ani anteriori momentului înscrierii ca PFA, sau trei ani anteriori în cazul în care au mai beneficiat de reducerea cotei lunare înainte.

După cele doisprezece luni, se va putea solicita o cotă redusă în următoarele doisprezece luni dacă se prevede că veniturile anuale nete vor fi inferioare salariului minim interprofesional corespunzător acelei perioade și dacă se va solicita în serviciul disponibil pe portalul Importapass.

De asemenea, Persoanele Fizice Autorizate cu un grad de handicap superior de 33%, victime ale violenței în familie sau terorism, pot solicita, în momentul înscrierii activității, o cotă redusă de 80 (optzeci) euro timp de 24 (douăzeci și patru) de luni. Dacă la finalizarea acestei perioade, veniturile nete prevăzute pentru următoarea perioadă ar fi egale sau inferioare salariului minim interprofesional, prin serviciul disponibil pe portalul Importapass se va putea solicita aplicarea cotei reduse pentru următoarele 36 de luni, cotă redusă de 160 euro lunar. Toate solicitările de prelungire trebuie însoțite de o declarație privind veniturile nete care se prevăd a fi obținute și care trebuie să fie mai mici decât salariul minim interprofesional în vigoare.

Reducerile în cotizarea prevăzută anterior nu vor fi aplicabile rudelor lucrătorilor autonomi până la gradul doi inclusiv și, dacă e cazul, rude prin adopție, care se înscriu prima dată ca Persoane Fizice Autorizate. Lucrătorii PFA care se bucură de aceste beneficii pot renunța oricând la aplicarea acestor reduceri prin declarație expresă care se va aplica începând din următoarea lună. Această solicitare se va face, de asemenea, prin serviciul disponibil pe portalul Importapass.

Lucrătorii PFA care până la data de 31 decembrie 2022 erau beneficiari ai sistemului anterior de reduceri, vor continua în acel sistem până se va finaliza perioada maximă în care poate fi acordat, în aceleași condiții.

De o deosibită relevanță este faptul că în Comunitatea Madrid s-a adoptat un text normativ care permite solicitarea aplicării COTEI ZERO în 2023, una dintre măsurile cele mai benefice lucrătorilor PFA, care se aplică și în alte Comunități Autonome ca Andalucia, Murcia sau Insulele Baleare. Așadar, lucrătorii madrileni care se vor înscrie ca PFA pentru prima dată, se vor bucura de reducerea de 100% a cotei în primul an de activitate, dacă aplică pentru cota redusă de 80 de euro oferită de Guvern. De asemenea, alți lucrători PFA vor putea beneficia de COTA ZERO depinzând de o serie de condiții ce trebuie îndeplinite.

Această reducere are scopul de a încuraja și susține Persoanele Fizice Autorizate în primele etape ale activității, având în vedere că vor economisi 960 euro în primul an. Această măsură poate fi prelungită până la 24 de luni, dacă vor îndeplini aceleași condiții oferite de Guvern pentru PFA-urile generale cu activitate nouă, și anume să nu depășească venitul anual minim.

Termenul în care Comunitatea Madrid va rezolva solicitarea este de șase luni, însă solicitarea se poate face după trei luni de la finalizarea primului an de activitate și plata se poate face într-un termen de două luni după acordare, așadar, un PFA nou înființat în anul 2023 va primi returnarea cotelor reduse achitate în luna noiembrie a anului 2024, cel târziu.

Vor putea solicita aplicarea Cotei Zero, astfel cum s-a publicat în Buletinul Oficial al Comunității Madrid, Persoanele Fizice Autorizate care beneficiază de tariful redus de 80 euro aprobat de Guvern cel puțin 12 luni complete de la înscriere, Persoanele Fizice Autorizate care prelungesc această reducere pentru lunile 12-24 și câștigă sub minimul interprofesional, lucrătorii care au un grad de handicap de 33% și care beneficiază de această reducere a cotei, oferită de Guvern, timp de 24 luni complete, victimele violenței în familie care beneficiază de această reducere a cotei, oferită de Guvern, timp de 24 luni complete, femeile care, după ce au încetat activitatea din cauza concediului de maternitate, reiau activitatea în doi ani imediat posteriori datei încetării și lucrătorii care beneficiază de ajutoare pentru îngrijirea minorilor cu cancer sau alte boli grave și care au beneficiat de cota redusă pe timpul primirii ajutorului.

De asemenea, Persoanele Fizice Autorizate trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a beneficia de aplicarea Cotei Zero pe lângă cele menționate anterior și anume completarea formularului disponibil pe pagina sediului electronic al Comunității Madrid. Pentru a-l putea completa trebuie să dispuneți de certificat electronic sau puteți face solicitarea prin contabilul dumneavoastră. Pe de altă parte, trebuie prezentate documentele privind dovada plății cotelor reduse, modelul 037 sau 036 în care să apară domiciliul fiscal în Comunitatea Madrid, Certificatul de la Finanțe cum că sunteți la zi cu plata obligațiilor fiscale, Certificat de la Institutul Național de Securitate Socială în care să apară că sunteți la zi cu plata obligațiilor, în cazul PFA-urilor obligate să dispună de un Plan de Prevenție a Riscurilor la locul de muncă, dovada că există, iar în cazul în care se prezintă de către contabil solicitarea, autorizația către acesta.

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon: 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Nota redacției:

Ioana Brătuleanu este avocat specializat în Drept Intonațional Privat, colaborator voluntar în cadrul redacției Occidentul Românesc din 2015. Licențiată în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași, Ioana a urmat cursurile Masterului de Drept european din cadrul aceleași universități, perioadă în care a beneficiat și de o bursă de studiu la Universitatea din Insulele Baleare, Spania. În anul 2015 a urmat cursurile Masterului de Acces în Avocatură la Universitatea Complutense din Madrid, iar în anul 2017 a devenit membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid. În prezent își desfășoară activitatea de avocat pe teritoriul Spaniei și al României, având biroul în capitala Spaniei.