Președintele României participă la Summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European la Granada (Regatul Spaniei), în zilele de 5 și 6 octombrie 2023

Președintele României, Klaus Iohannis, participă la Summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European la Granada (Regatul Spaniei), în zilele de 5 și 6 octombrie 2023

Summitul Comunității Politice Europene (CPE)
Astăzi, 5 octombrie, președintele Klaus Iohannis a luat parte la cel de-al treilea Summit al Comunității Politice Europene (CPE), un forum interguvernamental de dialog politic între statele europene. Agenda Summitului include dezbateri extinse privind tranziția digitală, inteligența artificială, energia, schimbările climatice, securitatea, multilateralismul și aspecte geostrategice.

În cadrul acestei reuniuni, Președintele României a coprezidat, alături de premierul Regatului Norvegiei, o conferință care s-a concentrat pe energie, mediu și combaterea schimbărilor climatice. Această discuție a adunat lideri din diverse state europene, inclusiv Islanda, Monaco, Slovenia, Olanda, Cehia, Polonia, Serbia, Malta și Ungaria. Președintele Iohannis a subliniat sprijinul României pentru acțiuni decisive în abordarea provocărilor strategice, cu accent pe combaterea schimbărilor climatice și asigurarea resurselor energetice durabile.

Reuniunea informală a Consiliului European
Mâine, la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Președinția spaniolă a Consiliului Uniunii Europene, Președintele Iohannis va participa la lansarea procesului de reflecție asupra viitoarei Agende Strategice a UE. Aceasta va include discuții asupra unor teme majore, cum ar fi apărarea, reziliența și competitivitatea, angajamentul global al UE, migrația și extinderea.

Președintele Klaus Iohannis va pleda pentru o abordare pragmatică și concentrată pe rezultate concrete în elaborarea noii Agende Strategice. De asemenea, va sublinia importanța unei viziuni strategice asupra extinderii UE și va susține deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina până la finalul acestui an. Președintele va evidenția, de asemenea, că avansarea procesului de extindere și reformele interne trebuie să se desfășoare simultan și să se completeze reciproc.

Dezbaterea pe teme de apărare și reziliență
Liderii UE vor aborda, de asemenea, teme legate de apărare, concentrându-se pe consolidarea bazei tehnologice și industriale din sectorul apărării prin investiții, stimularea mobilității militare și achiziții comune. Discuțiile vor include, de asemenea, reziliența și competitivitatea UE, cu accent pe tranzițiile verde și digitală, precum și reducerea vulnerabilităților generate de schimbările climatice și tensiunile geopolitice.

Președintele Klaus Iohannis va sublinia faptul că reziliența internă depinde de integrare, solidaritate și coeziune, evidențiind necesitatea reducerii decalajelor de dezvoltare între statele membre și evitarea fragmentării.

Migrația și răspunsul european
Un alt punct important al dezbaterii va fi fenomenul migrației, cu accent pe implementarea măsurilor agreate și o abordare comprehensivă a migrației, atât internă, cât și externă, în conformitate cu principiile și valorile UE și drepturile omului. Președintele Iohannis va sublinia necesitatea unui răspuns european la provocarea migrației și va pleda pentru găsirea unui mix adecvat de măsuri în cooperare cu țările de origine și de tranzit, reflectat în parteneriate personalizate și reciproc avantajoase.

La Summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, participă 51 de delegații. Aceste evenimente reprezintă o continuare a dialogului interguvernamental pentru consolidarea securității și stabilității în Europa.

Informații și foto:  Administrația Prezidențială