Precizări importante și de interes pentru cetățenii români din Comunitatea Valenciană

Pașaportul CRDS nu este un pașaport spaniol

Precizări importante și de interes pentru cetățenii români din Comunitatea Valenciană

DSC_0001 [640x480]

Pentru a răspunde numeroaselor mesaje primite de la cititorii publicației în limba română Occidentul Românesc ne-am deplasat la Consulatul României de la Castellón de la Plana, unde șeful acestui oficiu consular – domnul Dragoș Viorel Țigău ministru plenipotențiar -, a avut amabilitatea să ne răspundă la întrebări. Sperăm ca explicațiile domniei sale care sunt extrem de clare, precise și pe înțelesul tuturor, să înlăture starea de confuzie care s-a creat printre românii din Comunitatea Valenciană în legătură cu obținerea diverselor servicii consulare.

Reporter: Ministerul de Externe a anunțat că va lansa în luna ianuarie 2015 un centru unic de contact şi suport prin implementarea unui sistem informatic integrat de tip Call Center şi Mail Center, destinat cetățenilor români aflați în străinătate. Puteți menționa care este situația acestui proiect?

Dragoș Viorel Țigău: Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate este un proiect de modernizare al sistemului de servicii consulare dezvoltat sub deviza „Consulatul mai aproape de casa ta”. Acest proiect creat de Ministerul de Externe plasează sistemul consular românesc printre cele mai moderne din Europa și constituie un instrument util în beneficiul cetățenilor români asigurând o comunicare permanentă cu aceștia.

Centrul face parte dintr-un sistem mai amplu, Sistemul Informatic Integrat Consular (E-cons), din care mai fac parte următoarele componente: portalul pentru facilitarea solicitării vizelor – E-Viza, Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele (SNIV), prin intermediul căruia se derulează întreg procesul de preluare-eliberare a vizei româneşti, Sistemul Informatic Integrat de Management al Documentelor de Călătorie (E-Pass), Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni, pentru solicitări de servicii consulare din sfera activităţii notariale şi de stare civilă şi Registrul Electronic al Documentelor, un sistem cu rol în monitorizarea documentelor.

Prin intermediul Centrului de Contact, un personal specializat asigură 24 ore/7 zile, adică 24 de ore în fiecare zi a săptămânii, asistență consulară atât în ceea ce privește informarea publicului asupra serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cât și în cazul producerii unor situații de urgență în care sunt implicați cetățenii români: accidente, decese, arestări, îmbolnăviri, acte furate sau pierdute sau alte situații de urgență. Aceste sisteme informatice sunt deja folosite de personalul consular şi de solicitanţii de servicii consulare, dovedindu-și deja eficacitatea în perioada de când au fost implementate astfel că, până în momentul de față un număr considerabil de români au apelat la aceste sisteme într-un interval relativ scurt de timp de la lansarea lor.

De asemenea, începând din 1 ianuarie 2015, de când Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) este complet operațional, au fost primite în primele 31 de zile de funcționare ale Centrului 70.039 de apeluri telefonice, dintre care 13.563 au fost soluţionate de către operatori, 44.557 au obţinut informaţiile solicitate prin intermediul robotului telefonic, iar din cele 7459 e-mail-uri primite de componenta Mail Center din acest Centru unic, 1634 au fost transferate spre soluționare la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Subliniez că, în prima parte a perioadei de testare a acestui Centru de Contact, și anume, în luna aprilie 2014, Consulatul României la Castellón de la Plana a fost inclus în primul grup pilot de trei misiuni pentru care această facilitate a fost operațională.

Reporter: Concret, ce fel de servicii oferă acest centru unic de contact?

Dragoș Viorel Țigău: Principalul obiectiv al Ministerului de Externe este acela de a oferi în permanență sprijinul cetățenilor români aflați în străinătate, astfel că, și acest Centru de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate a fost creat pentru a facilita acestora accesul la servicii consulare cât mai rapide și de calitate.

Apelând la centrul unic de contact, cetățenii români din afara granițelor României pot obține informații atât prin robotul telefonic, cât și prin intermediul operatorilor, disponibil 24 de ore în fiecare zi a săptămânii. Spre exemplu, cetățenii români aflați în zona de competență a Consulatul României la Castellón de la Plana, și anume, provinciile Castellón, Valencia și, respectiv, Alicante, toate incluse în Comunitatea Valenciană, pot apela telefonic centrul unic sunând la numerele de telefon afișate pe site-ul: http://castellon.mae.ro/.

De asemenea, cetățenii români pot transmite solicitările fie prin intermediul paginii de internet a centrului de suport, fie direct către adresa de e-mail a centrului unic de contact: contact@informatiiconsulare.ro, operațională pentru TOȚI solicitanții de pe mapamond, astfel că toate cererile vor fi soluționate în timp util. Rugăm solicitanții de servicii consulare de rutină să nu apeleze numărul de telefon de urgență, acesta fiind disponibil numai pentru situații limită (de exemplu, accidente rutiere cu victime, arestați, decese etc).

Reporter: Pentru că s-au creat foarte multe confuzii printre românii din Comunitatea Valenciană în legătură cu obținerea unui pașaport tip CRDS, ne puteți oferi câteva informații clare despre acest document? Este un pașaport spaniol care îi conferă cetățeanului român rezident în Spania mai multe drepturi așa cum au fost informați de persoane neautorizate, mulți dintre concetățenii noștri?

Dragoș Viorel Țigău: Paşaportul tip CRDS nu este un pașaport spaniol! Pașaportul tip CRDS este un pașaport electronic pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, indiferent că sunt adulți sau minori.

Aceștia pot beneficia de un pașaport CRDS în următoarele condiții:

– a dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, are prelungit succesiv dreptul de şedere pe teritoriul statului respectiv;

– a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;

– a dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;

– a dobândit cetăţenia statului respectiv;

– are drept de muncă;

– este înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;

– este posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European, respectiv Spania.

Pentru obținerea acestui pașaport sunt necesare următoarele documente:

– permisul de şedere original (certificado de residencia comunitaria) sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă (certificado de empadronamiento) sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală în original, cu o traducere legalizată;

– certificatul de naştere românesc, în original;

– certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (pentru cei divorţaţi);

– certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, în original (pentru cei văduvi);

– paşaportul vechi, în original;

– buletinele sau cărţile de identitate româneşti, în original (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de pasaport).

În cazul declarării furtului sau pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă, respectiv, Spania, cu traducerea efectuată de un traducător autorizat. Numai în cazul pierderii, cetățeanul român poate prezenta la consulat o declaraţie pe propria răspundere relatând situaţia şi condiţiile în care s-a pierdut documentul respectiv.

În contextul eforturilor de îmbunătățire a serviciilor consulare oferite cetățenilor români solicitanți de servicii consulare și urmare a multiplicării numărului de plângeri cu privire la serviciile oferite de așa-zișii ”colaboratori” ai oficiului consular, reiterez sfatul de a nu se recurge la persoane neautorizate din afara instituției noastre, pentru obținerea de informații!

Pentru cererile de eliberare a pașapoartelor tip CRDS costurile pot fi reduse (în cazul în care mai mulți membri ai unei familii solicită acest tip de pașaport) prin prezentarea unui empadronamiento colectivo, pe o singură pagină, în care să fie trecuți toți membrii familiei care solicită pașapoarte.

De asemenea, în cazul în care solicitantul de servicii consulare deține o carte de identitate valabilă și solicită eliberarea unui pașaport simplu, NU este nevoie de NIE sau empadronamiento și nici de traducerea acestora.

Solicitanților de servicii consulare li se oferă informația eronată că doar pașaportul tip CRDS este valabil 5 ani, fără a se explica efectele renunțării la domiciliul în România (adică la cartea de identitate).

Toate pașapoartele (simple sau CRDS, adică titulare are domiciliul în România sau în străinătate) sunt biometrice și sunt valabile 5 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani, respectiv, 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani. Excepția o reprezintă doar pașaportul temporar care se eliberează numai în condiții speciale prevăzute de lege, la solicitarea expresă și care este valabil 1 an.

Solicitanților de servicii consulare li se induce în mod eronat ideea că pașaportul cu domiciliul în Spania (CRDS) este un pașaport spaniol, care le conferă mai multe drepturi în Spania. Toți cetățenii români beneficiază de aceleași drepturi și obligații în Spania, indiferent de tipul documentului de identitate deținut (carte de identitate, pașaport cu domiciliul în România sau în străinătate). Statul român eliberează doar pașapoarte românești pentru cetățenii români, așa cum pașapoartele spaniole sunt eliberate doar de către autoritățile spaniole și doar pentru cetățenii spanioli.

În contextul eforturilor de îmbunătățire a serviciilor consulare oferite cetățenilor români solicitanți de servicii consulare de către Consulatul României la Castellón de la Plana și urmare a multiplicării numărului de plângeri cu privire la serviciile oferite de așa-zișii ”colaboratori” ai oficiului consular, reamintesc sfatul de a nu se recurge la persoane neautorizate din afara instituției noastre, pentru obținerea de informații!

Reporter: Care sunt documentele necesare pentru înscrieri de certificate de stare civilă (naștere, căsătorie sau deces), și pentru care dintre aceste documente sunt necesare traduceri legalizate și apostila de la Haga?

Dragoș Viorel Țigău: Consulatul României la Castellón de la Plana a primit în ultima vreme din ce în ce mai multe plângeri referitoare la faptul că potențialilor solicitanți de servicii consulare le sunt efectuate traduceri care nu sunt necesare (pentru cereri de eliberare pașapoarte sau alte documente de călătorie, cereri de transcriere certificate de naștere, de căsătorie etc.).

Potențialii solicitanți de servicii consulare sunt informați eronat, cu scopul ca persoane neautorizate să beneficieze de buna credință a solicitanților. De asemenea, acestora li se promite efectuarea de demersuri sau obținerea de documente care fie nu sunt necesare, fie nu sunt de folos, nefiind întocmite conform prevederilor legale.

Totodată, Consulatul României la Castellón de la Plana reiterează faptul că personalul consular manifestă deschidere totală și încearcă să găsească soluția cea mai avantajoasă, atât din punctul de vedere al costurilor, cât și al timpului de așteptare pentru toți solicitanții de servicii consulare, indiferent de natura acestora.

Reamintim de asemenea faptul că traducătorii autorizați de Ministerul Justiției din România sau de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării din Spania nu sunt angajații sau colaboratorii Consulatului României la Castellón de la Plana. Oficiul nostru consular nu răspunde de profesionalismul acestora sau de calitatea traducerilor efectuate de către aceștia.

Pentru o mai bună înțelegere a acestor situații, subliniez faptul că pentru înscrierea certificatului de naștere, căsătorie sau deces, spre exemplu, se promite obținerea apostilei de la Haga și traducerea în limba română a documentului spaniol, când, de fapt, prin prezentarea modelului certificado plurilingüe (care se obține pe loc și gratuit de la Registrul Civil care a eliberat libro de familia), nu mai este nevoie nici de apostila de la Haga și nici de traducere!

Reporter: Fiind la început de an, ce transmiteți românilor din Comunitatea Valenciană?

Dragoș Viorel Țigău: În primul rând le doresc multă sănătate și putere de muncă, iar în ceea ce privește serviciile consulare, mai multă încredere în funcționarii care lucrează în cadrul Consulatului României de la Castellón de la Plana. Toți cei care fac parte din personalul acestui oficiu consular sunt pe deplin conștienți de importanța muncii lor, în sensul că documentele eliberate trebuie să respecte cele mai înalte stadarde în materie consulară, astfel încât solicitanții să le poată utiliza fără niciun fel de probleme în orice fel de circumstanțe, cu respectarea prevederilor legale române sau spaniole.

Dorim să facem din acest oficiu consular un loc în care să se revină cu plăcere, cu toate facilitățile necesare pentru un stat membru al Uniunii Europene. Reamintesc și doresc să evidențiez din nou sfatul ca orice informație care îi poate ajuta să obțină documentele de care au nevoie, corect și fără implicarea unor taxe inutile, le pot obține numai de la personalul din incinta consulatului.

Așadar, rog să se evite pe cât este posibil preluarea de informații de la persoane neautorizate care nu au nici un fel de legătură oficială și legală cu instituția noastră și care se regăsesc în afara perimetrului clădirii consulatului român din Castellón de la Plana.

Un material realizat și editat de Kasandra Kalmann Năsăudean și Mircea Fluieraș

Prelucrare foto: Florin Valentin Barbu