Pensii comunitare – Cum pot solicita cetățenii români rezidenți în Spania pensii anticipate statului român

pag13 [800x600]

Pensii comunitare – Cum pot solicita cetățenii români rezidenți în Spania pensii anticipate statului român

Pensii comunitare – Partea a III-a

Așa cum menționam în articolul din luna noiembrie a anului trecut, continuăm cu partea a doua a acelui articol, unde vom trata pensiile anticipate din perspectiva legislației române.

Începând cu 22 iunie 2015 a fost modificată Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin Legea 155/2015, abrogându-se alineatul 1 lit.a1) și Tabelul nr.11 din articolul 155 și modifică alin 1 lit.b) și tabelul nr.2, al art. 155 precum și art. 158.

Potrivit legislației române actualizată privind sistemul unitar de pensii publice, pensia anticipată se acordă asiguraților care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani și cu reducerea cu cel mult 5 ani a vârstei standard de pensionare calculată în funcție de data de naștere conform anexelor 5 și 6 la legea unitară a pensiilor sau se acordă asiguraților care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani și cu reducerea cu cel mult 5 ani a vârstei standard de pensionare calculate în funcție de data de naștere conform anexelor 5 și 6 la legea unitară a pensiilor, denumită și pensie anticipată parțială.

Astfel potrivit legislației române avem două tipuri de pensii anticipate:

  • Pensie anticipată fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie;
  • Pensie anticipată parțială (cu penalizarea cuantumului drepturilor de pensie).

Pensia anticipată fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie.

Beneficiarii pensiei anticipate fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie sunt:

(1). Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, și care pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

(2). În situaţia cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, dar şi în condiţiile realizării stagiului minim de cotizare în specialitate.

În aceleaşi condiţii, pot beneficia de pensia anticipată şi cadrele militare:

– trecute în rezervă sau care au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

– trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de cotizare în specialitate pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii potrivit anexelor nr.5 și 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei comunitare pentru limită de vârstă cu diferența că nu se iau în calcul punctajele realizate în perioadele asimilate, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) -c) şi g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul untar de pensii publice.

Pentru exemplificare, o femeie născută în martie 1959:

Vârsta standard de pensionare este 61 ani și 4 luni (iulie 2020), iar stagiul complet de cotizare de 31 ani și 4 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 56 de ani și 4 luni (în iulie 2015) persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă, la momentul iulie 2015, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 39 ani și 4 luni (31 ani și 4 luni, fiind stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani).

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea cadru nu poate fi cumulată cu nici o altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Pensia anticipată parţială – cu penalizarea cuantumului drepturilor de pensie.

(1). Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

(2). În situaţia cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege sau au depăşit acest stagiu cu până la 8 ani, dar şi în condiţiile  realizării stagiului minim de cotizare în specialitate.

În aceleaşi condiţii, pot beneficia de pensia anticipată şi cadrele militare:

– trecute în rezervă sau care au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

– trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de cotizare în specialitate pentru femei şi bărbaţi sunt  stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 şi anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Perioada de anticipare, exprimată în luni, reprezintă intervalul de timp cuprins între data acordării pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege.

Penalizarea cuantumului pensiei se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu 0,75%, iar rezultatul se menţine, lună de lună, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a varstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege.

Folosim exemplu anterior pentru femeia născută în martie 1959:

Vârsta standard de pensionare este 61 ani și 4 luni, iar stagiul complet de cotizare de 31 ani și 4 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că începând cu împlinirea vârstei de 56 de ani și 4 luni (în iulie 2015) persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată parţială, însă doar dacă, la momentul iulie 2015, va face dovada realizării stagiului complet de cotizare de 31 ani și 4 luni.

În situaţia în care persoana respectivă solicită drepturile de pensie începând cu luna iulie 2015, perioada de anticipare este de 5 ani (60 luni), iar procentul de penalizare este de 45% (60 luni x 0,75% = 45%).

Dacă, însă, drepturile de pensie sunt solicitate în luna septembrie 2016, perioada de anticipare este de 3 ani şi 9 luni (45 luni), iar procentul de penalizare este de 33,75%( 45 luni x 0,75% = 33,75%).

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă, a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat, a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar, stagiile de cotizare în sisteme de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, respectiv: sistemul de asigurări sociale al avocaţilor şi sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege sau stagiile de cotizare lucrate în străinătate.

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, pot solicita pensia anticipată parţială, fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale situate în zona de 8 km în jurul localităţilor Copşa Mică, Baia Mare şi Zlatna, precum şi a localităţilor componente ale acestora este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a legii. Dovada referitoare la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverinţă-tip eliberată de serviciul public comunitar competent de evidenţă a persoanelor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele de aplicare a legii.

Continuăm în numărul următor cu ce acte trebuie să ne prezentăm când solicităm pensia anticipată, stabilirea pensiei anticipate, modalitățile de plată, recalcularea, revizuirea, suspendarea și încetarea pensiei anticipate.

Articol realizat de Avocat – Bogdan Daniș

RADU & SÁNCHEZ ABOGADOS SLP

03007 Alicante

C/de Pardo Jimeno, 61, esc. 3, entreplanta, B

E-mail: cradu-calugaru@icali.es

Telefon: 965 924 196, Fax: 966 531 083