Pensia contributivă și necontributivă

În acest articol am să vă vorbesc despre pensiile pentru limită de vârstă și pensiile necontributive.
Pensia contributivă. Accesul la pensia publică pentru limita de vârstă.
În Spania vârsta de pensionare pentru limita de vârstă în 2019 este de 65 ani și 8 luni (65 ani pentru cei care au lucrat cel puțin 36 ani), persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare vor obține o pensie lunară pe viață a cărei valoare depinde de bazele pentru care au cotizat în ultimii ani lucrați (ultimii 25 de ani în 2022 și anii următori), precum și anii pentru care au cotizat, și de tipul de pensionare la care accede (obișnuită, anticipată sau diferită). Acest lucru se întâmplă doar atunci când sunt îndeplinite cerințele de acces la această pensie:

 1. acreditarea a cel puțin cincisprezece ani de contribuții;
 2. acreditarea unui minim de doi ani de contribuții în intervalul de cincisprezece ani anteriori accesului la pensionare.

Este important de remarcat faptul că vârsta obișnuită de pensionare se va schimba în următorii ani ca urmare a reformei legislative, astfel încât cei 65 de ani și 8 luni vor crește treptat până la 67 de ani în 2027. Cei care atestă cel puțin 38 ani și 6 luni de contribuții vor fi în continuare în măsură să fie pensionați fără penalizare la vârsta de 65 de ani.

Pensia necontributivă. Statul prin garanții de securitate socială, garantează persoanelor aflate în sfera sa de aplicare, pentru realizarea unei activități profesionale contributive sau pentru îndeplinirea cerințelor cerute în modalitatea de necontribuție, o protecție adecvată împotriva situațiilor neprevăzute și în situațiile reglementate de Legea Generală privind Securitatea Socială.

Prin pensiile necontributive, reglementate în prezenta lege, li se asigură cetățenilor în situație de pensionare pentru limita de vârstă sau invaliditate, dar și celor care se regăsesc într-o stare de necesitate, o prestație economică, asistență medicală-farmaceutică gratuită și servicii sociale complementare; chiar dacă nu au cotizat sau au cotizat insuficient pentru a avea dreptul la plata unei Pensii Contributive.

Pensiile pentru limita de vârstă și de Invaliditate necontributive sunt incompatibile între ele cu pensiile de asistență (PAS) și cu Garanția privind venitul minim de ajutor pentru vârsta a treia. Pensia de invaliditate necontributivă este compatibilă cu salariul pentru munca prestată dar nu mai mult de 11.942,03 euro/an. Această limită stabilită este rezultatul sumei pensiei necontributive, plus indicatorul public de venit (IPREM).

Cine poate beneficia de aceste pensii necontributive? Cetățenii spanioli dar și naționalii altor țări, cu reședința legală în Spania care îndeplinesc următoarele cerințe:

Persoanele cu venituri insuficiente; există o nevoie, în cazul în care venitul anual de care dispun este mai mic de 5.488,00 euro.

Cu toate acestea, în cazul în care suma veniturilor este sub 5.488,00 euro pe an pe unitatea familială, cerința este îndeplinită numai în cazul în care suma veniturilor anuale a tuturor membrilor unității economice de conviețuire este mai mică decât sumele mai jos enumerate:

 1. a) conviețuirea numai cu soțul/soția și/sau rudele de sânge de gradul al doilea:
 • 2 persoane pe unitate familială cu un venit de până la 9.329,60 euro/an;
 • 3 persoane pe unitate familială cu un venit de până la 13.171,20 euro/an;
 • 4 persoane pe unitate familială cu un venit de până la 17.012,80 euro/an.
 1. b) dacă printre rudele de sânge cu care locuiți se află oricare dintre părinți sau copii:
 • 2 persoane pe unitate familială cu un venit de până la 23.324,00 euro/an;
 • 3 persoane pe unitate familială cu un venit de până la 32.928,00 euro/an;
 • 4 persoane pe unitate familială cu un venit de până la 42.532,00 euro/an.

În cazul în care în cadrul aceleași familii există mai mulți beneficiari ai pensiei necontributive, suma individuală pentru fiecare dintre ei este următoarea:

 • 2 beneficiari – 4.664,80 euro/an, suma pe care urmează să o primească este de 333,20;
 • 3 beneficiari – 4.390,40 euro/an, suma pe care urmează să o primească este de 313,60;
 • 4 beneficiari – 4.253,20 euro/an, suma pe care urmează să o primească este de 303,80.

Ce regularizare și revizuire li se aplică pensionarilor? Administrația are datoria de a asigura utilizarea corectă a resurselor publice, astfel încât pensionarii sunt obligați să comunice organismului care gestionează aceste pensii, variațiile privind conviețuirea cu alți membrii ai familiei, starea civilă, reședința, resursele economice proprii și/sau familiale, precum și orice alte situații care poate avea un impact asupra conservării dreptului sau a cuantumului pensiei sale.

Să prezentați anual declarația veniturilor personale dar și a celor ale unității familiale în format tipărit, care vă este trimisă de către organismul de gestionare a pensiei dumneavoastră.

În conformitate cu datele declarate de pensionari și de cele disponibile ale administrației, se regularizează sumele primite, anual se stabilește cuantumul pensiei care urmează să o primiți în anul următor, în cazul în care revizuirea a dus la modificarea sumei actualizate inițial. În acest caz pensionarul este obligat să returneze sumele primite în mod nejustificat.

De reținut! Nu veți putea primi pensia din țara în care locuiți/țara în care ați lucrat ultima dată decât din momentul în care ați împlinit vârsta legală de pensionare din acea țară. Toate documentele românești trebuie să fie însoțite de traducerea lor în limba spaniolă. Traducerea fiind efectuată de către traducători autorizați. Într-un viitor articol am să vă vorbesc despre celelalte tipuri de pensii din Spania.
Autor: Alina Manuela Sasu – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Abogada rumana en España
Zaragoza, Provincia Aragon
Telefon: +34 606 012 096
E-mail: alinasasu@icam.es
https://infoextranjeriazaragoza.es/rom-alte.html