Noutăţi legislative spaniole legate de schimbarea certificatului de rezidenţă comunitară (NIE)

64

1. Noi prevederi legislative

În legătura cu ultimele noutăți legislative legate de schimbarea certificatului de rezidență comunitară (=NIE) vă informăm că:

Din 24 aprilie 2012 – pentru obținerea certificatului de rezidență/foaia verde care include și NIE (numărul de identificare personal) cetățenii comunitari, inclusiv cetățenii români:

– trebuie să lucreze pentru un angajator sau pe cont propriu în Spania sau să facă dovada că dispun pentru ei înșiși și pentru membrii familiei de resurse materiale suficiente și posedă o asigurare medicală completă, care să acopere toate riscurile în Spania; sau

– este nevoie să dovedească înscrierea într-o instituție publică sau privată de învățământ, acreditată sau finanțată de administrația spaniolă pentru studii sau formare profesională, și să dețină asigurare medicală completă care să acopere toate riscurile în Spania; sau

– trebuie să fie membrii de familie care însoțesc sau se alătură unui cetățean al Uniunii care îndeplinește el însuși condițiile menționate anterior.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2007 cetățenii români sunt cetățeni comunitari.

2. Cazurile în care este necesară schimbarea certificatului de rezidență UE

Subliniem că cetăţenii care posedă certificat de rezidență comunitar (NIE=”foaia de culoare verde”) nu trebuie să-și reînnoiască acest document deoarece „FOAIA VERDE” NU expiră!

Singurele cazuri în care trebuie schimbat certificatul de rezidență UE sunt cele de deteriorare/pierdere/furt ale acestuia sau cele în care cetățeanul își schimbă starea civilă sau adresa la care locuiește.

De asemenea, sunt nevoiți să-și modifice certificatul cetățenii români care, în perioada ianuarie-aprilie 2007, după intrarea României în UE, din lipsa instrucțiunilor specifice de aplicare au primit în loc de certificat de rezidență UE, tarjeta de residencia, document eliberat cetățenilor extracomunitari, care are termen de valabilitate de cinci ani.

3. Procedura pentru schimbarea certificatului de rezidență

Toți cetăţenii care doresc schimbarea certificatului de rezidență comunitară (NIE) vor trebui să facă dovada respectării noilor condiții impuse la 24 aprilie 2012 de legislația spaniolă.

Potrivit legii, și ne referim doar la cetățenii comunitari care solicită rezidența/reînnoirea acesteia după 24 aprilie 2012, aceștia trebuie să solicite personal documentul la oficiul pentru străini din provincia unde doresc să rămână și/sau să-și stabilească reședința, sau la sediul Comisariatului de Poliție de care corespund pentru înscrierea lor în Registrul Central de Străini. Solicitarea menționată va trebui făcută la trei luni de la intrarea pe teritoriul Spaniei, fiindu-le acordat, pe loc, un certificat de înregistrare în care vor fi trecute numele, naționalitatea și domiciliul persoanei înregistrate, numărul de identitate ca străin și data înregistrării. Împreună cu cererea de înscriere, va trebui să se prezinte pașaportul sau un document național de identitate valabil, precum și documentația justificatoare a îndeplinirii cerințelor pentru obținerea certificatului de reședință inclusă în noua legislație. În cazul în care pașaportul sau documentul național de identitate sunt expirate, va trebui prezentată o copie și solicitarea de reînnoire.

FOARTE IMPORTANT

Dacă sunteţi în situaţia în care aveţi nevoie de eliberarea unui nou certificat şi acesta vă este refuzat în mod nejustificat, solicitaţi “hoja de reclamaciones”.

Specificarea “cu drept de muncă până la data de 31.12.2012” nu este reglementată legal, dar nici nu contravine legii, înscrierea acesteia în certificat depinzând de autoritatea competentă locală.

Și în situația în care apare această mențiune în certificatul obținut, dreptul la muncă al cetăţenilor români va fi reglementat de legislaţie, nu de respectivul certificat (situaţie similară ridicării restricţiilor, în 2009).

***

Detalii suplimentare pot fi obținute la Ambasadă, telefon: 913 501 881 și la mail: comunicacion.publica@embajadaderumania.es

Ambasada României în Spania, 6 iulie 2012