Normele de aplicare a Legii nr. 86/2016 privind institutirea centrelor comunitare românești în străinătate

closing-documents

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni dă publicității proiectul de Hotărâre de Guvern privind normele de aplicare a Legii nr. 86/2016 privind institutirea centrelor comunitare românești în străinătate. Organizațiile românilor din străinătate sunt invitate să trimită contribuții și sugestii privind proiectul de HG, prin poștă pe adresa Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Bd. Primăverii nr.22, sector 1, Bucureşti, prin fax la nr. (004) 021.233.39.53.99 sau la adresa de e-mail: transparenta@dprp.gov.ro, până la data de 17 decembrie 2016.

NORME METODOLOGICE  de aplicare a Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate

Art. 1

Se aprobă prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor legii privind înființarea centrelor comunitare românești din străinătate.

Art. 2

(1) Centrele comunitare româneşti au drept scop asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic, în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, a valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice.

(2) Centrele comunitare româneşti din străinătate funcționează pe lângă oficiile diplomatice și consulare ale României și nu au personalitate juridică.

(3) În cadrul centrelor comunitare româneşti din străinătate pot fi organizate acțiuni cu scop de informare, educativ, cultural sau de promovare a României și a comunităților din zonele de referință.

(4) Înființarea centrelor comunitare româneşti din străinătate, structura lor organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, numărul de posturi și categoriile de personal, inclusiv personalul angajat pe plan local, se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Cheltuielile de înființare și funcționare a centrelor comunitare româneşti din străinătate se finanțează din bugetul MAE iar programele, proiectele și acțiunile derulate de acestea sunt finanțate din bugetul alocat în acest scop Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

(6) Centrele comunitare pot reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor editoriale şi din proiecte realizate în parteneriat public-privat. Veniturile realizate se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu acţiuni cu caracter social și cultural.

(7) Centrul poate primi şi folosi donaţii şi sponsorizări, potrivit legii.

Art. 3

(1) În scopul asigurării unei bune reprezentativități a românilor din afara granițelor țării și a coeziunii în cadrul comunităților, se pot înființa centre comunitare în statele în care cel puțin 5000 de cetățeni români sunt înregistrați la misiunile diplomatice românești din statele respective.

(2) Înființarea unui centru comunitar într-o anumită localitate se face în baza cererilor adresate Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul MAE de cel puțin o treime din cetățenii români înregistrați la misiunile diplomatice ale României din statul respectiv.

(3) Cererea de înființare a centrului comunitar va conține datele personale de identificare și adresa de domiciliu sau reședință în străinătate ale solicitantului. În cerere se va preciza localitatea în care se dorește înființarea centrului comunitar.

Art. 4

Prezentele norme de aplicare intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Sursa: dprp.gov.ro