Nedeclararea domiciliului fiscal se sancționează doar în cazul celor care se stabilesc în străinătate după 1 ianuarie 2018

20

NEDECLARAREA DOMICILIULUI FISCAL ÎN AFARA ȚĂRII SE SANCŢIONEAZĂ DOAR ÎN CAZUL CELOR CARE SE STABILESC ÎN STRĂINĂTATE DUPĂ 1 IANUARIE 2018

Nedepunerea „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” se sancţionează cu amendă de la 50-100 lei doar în cazul celor care pleacă din ţară după data de 1 ianuarie 2018 (v Codul de procedură fiscală, art. 336, alin. 3^1), se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Completarea şi depunerea Chestionarului la sediul ANAF din localitatea de domiciliu se face cu 30 de zile înaintea plecării, de către persoanele care părăsesc ţara pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (6 luni).

Prevederile Codului de procedură fiscală pot fi consultate aici:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_05092017.htm#__RefHeading__3825_1651101228

GHID PENTRU STABILIREA REZIDENȚEI FISCALE LA SOSIREA SAU PLECAREA DIN ROMÂNIA (R)

A fost elaborate un Ghid  care se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.

Acest ghid conține informații despre criteriile de stabilire a rezidenței unei persoanei fizice pentru evitarea dublei impuneri, elemente care atestă rezidenţa fiscală în România, documentele necesare pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în România, documentele necesare pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România, sancţiunile aplicate pentru nedeclararea rezidenţei fiscale şi alte informaţii necesare.

Ghidul este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf

Clarificări privind modificarea rezidenței fiscale la plecarea din România (R – Reluat): Din anul 2012 a fost instituită obligativitatea ca, la plecarea de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (6 luni), persoanele fizice să completeze şi să depună la organul fiscal unde domiciliază „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”, cu 30 de zile înaintea plecării.

Depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România revine de asemenea şi persoanelor care au părăsit teritoriul ţării după data de 30.01.2012.

Se recomandă ca persoanele care au părăsit România după data de 30.01.2012 să intre în contact cu ANAF la sediul unde sunt înregistraţi cu rezidența fiscală, prin transmiterea unei solicitări în baza formularului de contact disponibil pe website-ul ANAF: https://www.anaf.ro/asistpublic/, alegând categoria „Asistență în domeniul fiscal”.

Dacă solicitantul continuă să obţină venituri din România, acesta va fi menţinut în evidenţele fiscale din România, însă va avea statutul de persoană nerezidentă în România, şi, în consecinţă, va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri. Statul care îl consideră rezident fiscal îi va acorda solicitantului credit fiscal pentru impozitul plătit în România.

În vederea aplicării prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, solicitantul va trebui să prezinte şi certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului străin.

Persoanele care părăsesc România fără a depune chestionarul la ANAF vor fi menţinute în evidenţele fiscale cu statutul de rezidenţi români şi vor fi taxaţi în consecinţă.

Formularul se completează în două exemplare (originalul se depune personal sau prin împuternicit la registratura ANAF unde persoana în cauză a avut domiciliul în România, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, iar copia se păstrează de către solicitant). Adresele sediilor teritoriale ale ANAF sunt disponibile aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm#ag

Pentru mai multe detalii, consultaţi la link-ul de mai jos materialul ilustrativ elaborat în 2016, în care sunt explicaţi paşii de urmat pentru persoanele fizice care au plecat sau pleacă din România precum şi modul în care sunt impozitate veniturile obţinute de către aceştia în România. Ghidul poate fi consultat aici: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/dispora7iulie2016_26_07.pdf

De asemenea, răspunsuri concrete la întrebările specifice adresate de cetățenii români din Diaspora în sesiunile online de îndrumare şi asistenţă organizate de ANAF pe pagina de Facebook sunt disponibile aici: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ro_anaf_asistcontr_pf_facebook/

Mai multe detalii aici: https://www.facebook.com/ambasada.madrid/posts/1810104509029980:

Precizări din partea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la „chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”: Reamintim faptul că din anul 2012 a fost instituită obligativitatea ca, la plecarea de pe teritoriul României, pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (6 luni), o persoană fizică să depună la organul fiscal unde domiciliază, cu 30 de zile înaintea plecării, „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”.

Astfel, obligaţia de depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România revine doar persoanelor care au părăsit teritoriul ţării noastre după 30.01.2012, adică data intrării în vigoare a ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012. Persoanele care au părăsit teritoriul României anterior datei la care a intrat în vigoare Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 nu au obligaţia depunerii chestionarului.

Se recomandă ca persoanele vizate să verifice acest aspect la organul fiscal competent unde sunt înregistrate cu rezidența fiscală, prin transmiterea unei solicitări în baza formularului de contact disponibil pe website-ul ANAF: https://www.anaf.ro/asistpublic/, alegând categoria „Asistență în domeniul fiscal”.

Prin depunerea formularului „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” autoritatea competentă fiscală din România va stabili situaţia concretă a contribuabilului, fiind, astfel, posibilă scoaterea din evidenţele fiscale din România şi declararea statutului de persoană nerezidentă.

Dacă solicitantul continuă să obţină venituri din România, pentru care ţara noastră are drept de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri (exemplu: chirii, dobânzi, dividende, redevenţe), acesta va fi menţinut în evidenţele fiscale din România, însă va avea statutul de persoană nerezidentă în România, şi, în consecinţă, va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform convenţiei de evitare a dublei impuneri. Statul care îl consideră rezident fiscal îi va acorda credit fiscal pentru impozitul plătit în România.

În vederea aplicării prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, solicitantul va trebui să prezinte şi certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului străin (în Spania – Agencia Tributaria). Persoanele care părăsesc România fără a depune chestionarul la autoritatea competentă din România vor fi menţinute în evidenţele fiscale cu statutul de rezidenţi români.

Formularul se completează în două exemplare. Originalul se depune personal sau prin împuternicit la registratura organului fiscal central competent din România, unde persoana în cauză a avut domiciliul în ţara noastră, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire. Copia se păstrează de către solicitant.

Urmare a întrebărilor frecvente pe această temă adresate de cetăţenii români aflaţi în străinătate, Ministerul Finanţelor Publice a întocmit, în 2016, un Ghid ilustrativ în care sunt explicaţi paşii de urmat pentru persoanele fizice care au plecat sau pleacă din România precum şi modul în care sunt impozitate veniturile obţinute de către aceştia în România. Ghidul poate fi consultat pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa electronică:

http://discutii.mfinante.ro/…/M…/dispora7iulie2016_26_07.pdf

Informaţii suplimentare pot fi oferite cetăţenilor români din străinătate la numărul de contact pentru asistenţă contribuabili (call center) 0040314039160 sau utilizând serviciul online – formularul de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Răspunsuri concrete la întrebările specifice deja adresate de cetățeni pe această temă pot fi consultate și pe pagina de Facebook a ANAF: https://static.anaf.ro/…/Asisten…/Facebook/FB_20_09_2017.pdf

Informaţii privind stabilirea rezidenţei fiscale se pot obţine şi telefonic la Call Center-ul ANAF: +4 031 403 91 60.