Munca în străinătate: drepturi de ședere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

În calitate de cetăţean european, aveţi dreptul să lucraţi (ca angajat sau lucrător independent) în orice ţară din UE, fără permis de muncă. Excepţie: Pentru cetăţenii croaţi există încă restricţii temporare de muncă în unele dintre ţările UE.

De asemenea, aveţi dreptul de a trăi în ţara respectivă, atâta timp cât îndepliniţi anumite condiţii. Nu uitaţi că mutarea într-o altă ţară din UE presupune schimbări importante cu privire la: prestaţiile sociale (concediu medical, concediu de maternitate/paternitate, pensii, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ajutoare de deces, indemnizaţii de şomaj, pensii anticipate, prestaţii familiale etc.); ţara/ţările în care trebuie să plătiţi impozite.

Drepturi de ședere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă: În calitate de cetățean european, aveți dreptul de a vă căuta un loc de muncă în altă țară din UE. Dacă ați fost angajat în altă țară din UE și v-ați pierdut locul de muncă sau dacă sunteți lucrător independent și nu mai aveți contracte, s-ar putea să vă păstrați totuși dreptul de a rămâne în țara respectivă, în anumite condiții.

Dacă vă căutați un loc de muncă în altă țară din UE pe o perioadă mai mică de 6 luni, nu aveți nevoie decât de o carte de identitate sau de un pașaport valabil. În multe țări din UE, trebuie să aveți permanent asupra dumneavoastră cartea de identitate sau pașaportul. În aceste țări, ați putea fi amendat sau reținut temporar dacă vă uitați documentele de identitate acasă, dar nu puteți fi obligat să vă întoarceți în țara de origine doar din acest motiv.

Persoanele care își caută un loc de muncă nu sunt nevoite să se înscrie în registrul de populație în primele 6 luni de ședere. Însă, în unele țări din UE, trebuie să vă semnalați prezența pe lângă autoritățile relevante într-un interval rezonabil de timp de la data sosirii. De cele mai multe ori, este vorba despre primărie sau poliție.

Egalitatea de tratament: Ca cetățean european care lucrează în altă țară, atât dumneavoastră, cât și membrii de familie, aveți dreptul să fiți tratați ca și cetățenii țării respective. În calitate de cetățean al UE, trebuie să fiți tratat exact în același mod ca și colegii dumneavoastră din țara gazdă. Această egalitate de tratament vizează:

  • remunerarea și celelalte condiții de angajare și de lucru;
  • sănătatea și siguranța la locul de muncă;
  • accesul la formare profesională, școli profesionale și centre de recalificare – pentru lucrători și copiii lor;
  • accesul la locuințe, inclusiv la locuințe sociale sau facilitarea accesului la cumpărarea de locuințe;
  • dreptul de a se afilia la un sindicat, de a vota și de a fi ales în posturi de administrare sau de conducere ale unui sindicat;
  • avantajele sociale și fiscale;
  • concedierea, reintegrarea după concediere și reinserția profesională.

Prestații: În calitate de cetățean european aveți dreptul la aceleași prestații și avantaje ca și lucrătorii din țara gazdă, încă din prima zi de lucru, fie că sunteți angajat sau lucrător independent. Ar putea fi vorba, printre altele, de avantaje care nu sunt legate în mod direct de locul de muncă – reduceri la transport, pensii complementare, burse de studiu sau indemnizații de șomaj pentru copiii care își caută primul loc de muncă. De asemenea, ați putea fi eligibil pentru prestații nefinanciare (de exemplu, dreptul de a avea un interpret în cadrul procedurilor judiciare). Ca cetățean european, veți avea și dreptul la prestațiile acordate lucrătorilor și familiilor lor pe motiv că locuiesc în țara gazdă.

Continuare în ediția tipărită OR pentru luna august 2017.