Informații consulare: Titlul de călătorie

1 [640x480]

Titlul de călătorie

Conform Legii nr 248/2005, titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îşi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se întoarce în ţară.

Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de cel mult un an. Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai sunt în posesia unui document de călătorie valabil şi care trebuie să se deplaseze în România într-un termen scurt, sau persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea unui paşaport în străinătate, pot solicita consulatului român cel mai apropiat, eliberarea unui titlu de călătorie.

Titlul de călătorie se eliberează direct de consulat, pe baza cererii completată şi semnată şi solicitant şi a dovezilor privind identitatea şi cetăţenia română a solicitantului. Titlul de călătorie este valabil numai 30 de zile şi permite titularului o singură călătorie în România. Titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea la intrarea pe teritoriul României şi nu poate fi folosit pentru reîntoarcerea în ţara de reşedinţă sau de domiciliu şi nici pentru deplasarea în alte state.

Pentru obţinerea unui titlu de călătorie nu este necesară o programare prealabilă, iar eliberarea acestuia se face în aceeaşi zi.

Costul unui titlu de călătorie este de 65 de euro și are o valabilitate de 30 de zile.

Eliberarea Titlului de Călătorie pentru adulți

În cazul adulților, este obligatorie prezentarea pașaportului și a cărtii de identitate expirate. În cazul în care aceste acte au fost pierdute sau furate, este obligatorie prezentarea unui denunț în fața autorităților spaniole.

De asemenea, dacă nu mai posedați niciun document de identitate românesc, este recomandabil să prezentați o copie a cărții de identitate sau a pașaportului, cartea de alegător, permisul de conducere românesc, livretul militar sau să cunoașteți codul dumneavoastră numeric personal, cod ce conține 13 cifre și poate fi găsit atât în certificatul de naștere cât și în cărțile de identitate și pașapoarte.

Eliberarea Titlului de Călătorie pentru minori

În cazul minorilor este obligatorie prezența ambilor părinți (sau, după caz, a celui care deține custodia minorului) care trebuie să prezinte, în original, cărțile de identitate sau pașapoartele valabile, pașaportul expirat al minorului și certificatul de naștere al copilului.

Daca minorul are doar certificat de naștere eliberat de Registrul Civil Spaniol, acesta trebuie, în mod obligatoriu, să nu conțină erori cu privire la datele de identificare ale părinților și ale minorului. În acest caz, titlul de călătorie se va întocmi în baza certificatului spaniol de naștere CERTIFICADO PLURILINGÜE.  Acest tip de certificat nu trebuie să poarte Apostila de la Haga și nici nu trebuie tradus în limba română.

IMPORTANT!

În cazul în care în locul extrasului multilingv (CERTIFICADO PLURILINGÜE) veți prezenta CERTIFICADO LITERAL, acesta va trebui să poarte Apostila de la Haga.

Apostila de la Haga este aplicată gratuit numai la Tribunalul Superior de Justiție al Comunității Autonome în care a fost eliberat certificatul. Nu este valabilă apostila aplicată de notari.

În cazul minorilor încredințați unuia dintre părinți, trebuie prezentată, în original, hotărârea românească de divorț/încredințare a minorului cu mențiunea „definitivă și irevocabilă”.

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați și certificatul de căsătorie, sentința de divorț sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Dacă unul sau ambii părinți au documentele de identitate românești expirate, acestora li se vor elibera, de asemenea,  titluri de călătorie.

În cazul pierderii pașaportului anterior al minorului, se va prezenta denunțul făcut în fața autorităților spaniole.

În cazul în care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la consulat, este necesar acordul scris al celuilalt părinte, autentificat de un notar public din România sau de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.

NOTĂ:

În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, părinții pot prezenta o fotografie a copilului, fără a mai fi necesară prezența acestuia.

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎȘI PIERD VALABILITATEA!