Echivalarea titlului universitar sau preuniversitar în Spania

Echivalarea titlurilor/diplomelor obținute în România, este o procedură pe care ar trebui să o urmați dacă doriți să profesați în Spania conform pregătirii dumneavoastră.

Care este procedura de echivalare a titlului universitar sau preuniversitar în Spania? Dacă sunteți absolvent al învățământului universitar sau preuniversitar și doriți echivalarea studiilor în Spania, trebuie să prezentați o serie de documentate în vederea echivalării acestora. Ministerul Educației spaniol afirmă că omologarea unui titlu străin unui titlu spaniol, permite accesul la o profesie reglementată și va implica posibilitatea exercitării profesiei reglementate în cauză în aceleași condiții ca un cetățean spaniol.

Echivalarea se efectuează atât pentru titlurile universitare dar și pentru cele preuniversitare și are efecte academice și profesionale, astfel încât echivalarea acestora vă va permite continuarea studiilor sau găsirea unui loc de muncă în domeniul în care ați studiat.

Echivalarea unui titlu înscris în catalogul titlurilor universitare oficiale este recunoașterea oficială a formării efectuate pentru obținerea unei calificări străine, echivalentă cu cea necesară pentru obținerea unui titlu spaniol.

Prin diplomă de învățământ superior se înțelege orice titlu, certificat sau diplomă cu valabilitate oficială, care acreditează finalizarea completă a ciclului corespunzător de studii superioare, inclusiv, dacă este cazul, perioada de practică necesară pentru obținerea lui, emis de autoritatea competentă în conformitate cu legea statului căruia îi aparțin sistemul educațional.

Echivalarea și recunoașterea studiilor preuniversitare

Echivalarea studiilor preuniversitare implică faptul că aceste studii sunt declarate echivalente cu titlurile sistemului educațional spaniol în vigoare, pentru a putea continua studiile în Spania. Pentru a vă înscrie copiii la nivelul învățământului obligatoriu (învățământul primar sau învățământul secundar obligatoriu) încorporarea pentru studiile corespunzătoare se face în centrul ales, în conformitate cu reglementările în viitoare.

Pentru restul studiilor sau diplomelor preuniversitare, cum ar fi cazul absolvenților învățământului secundar, bacalaureatului, formarea profesională, învățământul artistic sau predarea sportivă, în vederea echivalării și recunoașterii, este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe:

  • acestea trebuie să fie studii efectuate în unități de învățământ oficiale în țara respectivă;
  • studiile pentru care se solicită echivalarea trebuie să fie finalizate;
  • trebuie să existe suficientă echivalență academică, durată și conținut, cu studiile sau titlul spaniol de referință;
  • cursul pentru care se solicită recunoașterea trebuie să fie finalizat; nu poate fi recunoscută o materie fără să fii finalizat semestrul sau anul respectiv de studii.

Ca normă generală, dosarul pe care trebuie să-l prezentați atunci când doriți, de exemplu, omologarea diplomei de bacalaureat, trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • cererea de echivalare a diplomei sau recunoaștere, însoțită de diplomă și foaia matricola;
  • traducerea oficială efectuată de traducători autorizați a documentelor în limba spaniolă;
  • taxa corespunzătoare fiecărui nivel de studii.

Dacă doriți să obțineți un loc de muncă corespunzător studiilor efectuate, trebuie să obțineți recunoașterea/formarea profesională care vă autorizează acest lucru.

Echivalarea studiilor universitare

Orice persoană îndreptățită poate solicita echivalarea titlurilor oficiale ale învățământului superior. Echivalarea diplomelor de studii superioare conferă titlului respectiv valabilitate în întregul stat, având aceleași efecte academice și profesionale ca ale titlului sau diplomei academice spaniole.

Atunci când se detectează „deficiențe” în cadrul formării acreditate în legătură cu formarea necesară pentru obținerea titlului spaniol corespunzător cu cel care se pretinde echivalare, procesul de recunoaștere poate fi condiționat de efectuarea unor anumite teste de aptitudini, o perioadă de practică, un proiect sau un anumit curs în următorii patru ani, care vor fi indicate în rezoluție.

Echivalarea unei diplome de studii superioare, implică o serie de măsuri care necesită timp, procedura poate dura până la patru ani. Cel mai indicat este să vă informați din timp care sunt documentele pe care trebuie să le prezentați atunci când veți începe demersurile în vederea echivalării studiilor efectuate, în acest fel evitând întârzierea sau chiar nerecunoașterea diplomelor respective.

Autor: Avocat Alina Manuela Sasu (Zaragoza) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Abogada rumana en España
Zaragoza, Provincia Aragon
Telefon: +34 606 012 096
E-mail: alinasasu@icam.es
https://infoextranjeriazaragoza.es/rom-alte.html