DRP lansează propriul proiect: „Cartea de acasă – Tableta cu cărți”

74

Conservarea limbii române, ca element de coeziune a românilor de pretutindeni, și contribuția la promovarea identității lingvistice și culturale românești reprezintă priorități ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), se precizează într-un comunicat.

Prin atribuțiile și obiectivele asumate la nivel instituțional, DRP acționează în sensul sprijinirii acțiunilor de cunoaștere și folosire a limbii române în rândul comunităților românești din afara granițelor.

Având în vedere contextul sanitar actual, precum și noile tendințe în domeniul educației, devine necesară utilizarea unor instrumente moderne, atractive și accesibile de către copiii români din afara granițelor, prin intermediul cărora să fie asigurat accesul la cărți digitale în limba română. Astfel, a fost lansat proiectul propriu Cartea de acasă. Tableta cu cărți.

Acest proiect presupune achiziția și distribuția de tablete electronice care vor fi utilizate pentru activitățile de învățare a limbii române de către copiii români din afara granițelor. Bunurile achiziționate vor fi distribuite prin donație, conform prevederilor legale, în baza solicitărilor primite.

Beneficiari eligibili: copiii români din afara granițelor (cu excepția Republicii Moldova) cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani care frecventează o școală cu predare în limba română sau cursuri de limbă, cultură și civilizație românească. 

Înscrierea în program se face până la data de 20 noiembrie 2021, la adresa electronică secretariat@dprp.gov.ro, prin transmiterea următoarelor documente:

  1. Cerere de înscriere completată conform modelului anexat; Cerere
  2. Copie a documentului de identitate al persoanei care formulează cererea;
  3. Document din care să reiasă că beneficiarul pentru care se face cererea frecventează o școală cu predare în limba română sau cursuri de limbă, cultură și civilizație românească;
  4. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal conform modelului anexat: DECLARAŢIE
  5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (se va completa doar de către persoanele care nu dețin cetățenia română): DECLARAŢIE

Important!

  • Sunt considerate eligibile doar înscrierile însoțite de toate documentele solicitate.
  • Aprobarea cererilor de înscriere se face la nivelul DRP.
  • În cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât cel al bunurilor achiziționate, distribuția se va realiza în ordinea înscrierilor, până la epuizarea bunurilor achiziționate.
  • Distribuția/expediția va fi suportată de către DRP, la adresa specificată de către beneficiar, pe parcursul anului 2021, în limita resurselor existente pentru această activitate, respectiv în anul 2022.

Comunicat și foto: Departamentul Românilor de Pretutindeni