Dreptul la o locuință în Spania (3) – Alte situații

252

În continuarea celor două articole din edițiile precedente, așa cum am menționat, explic pe parcursul a trei articole cum este reglementat dreptul la o locuință în dreptul spaniol. Astfel cum am precizat, dreptul la o locuință este prevăzut în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în articolul 25 alineatul 1, care prevede că orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa.

În articolul 47 din Constituția spaniolă, dreptul la locuință este garantat pentru toți cetățenii spanioli, care au dreptul de a se bucura de o locuință demnă și adecvată. Autoritățile publice pun la dispoziție condițiile necesare și în acest sens trebuie să stabilească norme pertinente pentru a se realiza acest drept, legislând asupra utilizării terenurilor în conformitate cu interesul general și pentru a împiedica obținerea de beneficii. Dreptul la o locuință din punct de vedere legislativ se referă la contractele de închiriere, de vânzare-cumpărare și ipotecă, contractele de vânzare a nudei proprietăți, locuințe de Protecție Oficială și Apartamente Municipale pentru persoanele în vârstă în Comunitatea Madrid, contracte asupra cărora statul intervine pentru a proteja acest drept.

În ceea ce privește Fondul Social de Locuințe, trebuie să cunoașteți faptul că aceste locuințe sunt puse la dispoziția persoanelor care au fost date afară sau urmează să fie date afară din locuință pentru neplata împrumutului ipotecar și pot fi închiriate pe o durată maximă de doi ani cu chirii între 150 euro și 400 euro lunar, însă nu poate depăși în niciun caz 30% din veniturile totale ale familiei. Familia care ocupă locuința va trebui să achite cheltuielile de lumină, apă, gaz și telefon, banca fiind obligată să acopere restul cheltuielilor (impozit, Comunitatea de proprietari etc.).

Cerințele necesare pentru a avea acces la acest tip de închiriere sunt următoarele: banca trebuie să fi solicitat eliberarea locuinței și să existe o decizie judecătorească în acest sens, eliberarea locuinței să fi fost solicitată după 01 ianuarie 2008, veniturile lunare ale familiei să nu depășească triplul IPREM-ului (1.597,50 euro/lună), niciuna dintre persoanele care locuiesc în casă să nu dețină o altă locuință în proprietate și să se afle într-una din următoarele situații: familie monoparentală cu doi sau mai mulți copii în grija sa; copii minori; dizabilitate/dependență/boală permanentă care să împiedice activitatea muncii; violență în familie; persoane cu vârstă peste 60 ani/pensionați anticipat sau pensionați, care au obținut împrumutul prin aval, copii sau nepoți; alte situații de vulnerabilitate socială. Cererea se depune la entitatea bancară și se va da prioritate acelor situații de mai mare necesitate sau risc social.

Dacă deja aveți o casă în proprietate, Legea 41/2007 din 07 decembrie prin care se modifică Legea 2/1981, din 25 martie, prin care se stabilesc norme privind piața ipotecară și alte norme ale sistemului ipotecar și financiar, permite ipoteca inversă. Prin ipoteca inversă se înțelege împrumutul sau creditul care garantează ipoteca asupra bunului imobil care constituie locuința solicitantului.

Pentru a obține acest tip de ipotecă trebuie să îndepliniți următoarele condiții: locuința trebuie să fie liberă de datorii, solicitantul și beneficiarii să aibă o vârstă care depășește 65 de ani sau să fie dependenți severi sau mari dependenți (în sensul legii), debitorul să dispună de împrumut sau de credit prin sume periodice sau unice, ca împrumutul să se solicite de către creditor când decedează împrumutatul sau ultimul dintre beneficiarii săi, ca locuința să fi fost evaluată și asigurată împotriva daunelor.

Această opțiune se recomandă în special persoanelor care au o locuință în proprietate, însă nu au suficiente venituri pentru a se întreține. Accesând ipoteca inversă, practic se continuă să se locuiască în casă și se obține un venit lunar sau unic din partea unei bănci sau instituții financiare, în schimbul dreptului de proprietate.

O altă variantă pentru a obține venituri fără a părăsi locuința este vinderea nudei proprietăți, adică a dreptului de proprietate, fără a părăsi locuința. Acest tip de vânzare este permis de către Codul Civil, în materia uzufructului și presupune ca vânzătorul să devină uzufructuar al locuinței pe perioada vieții. Astfel că, odată cu decesul vânzătorului, cumpărătorul va obține și dreptul de a folosi locuința achiziționată.

În ceea ce privește Locuințele de Protecție Oficială, acestea sunt reglementate prin Decretul 59/2013 din 18 iulie a Consiliului Guvernului prin care se modifică regulamentul locuințelor cu protecție publică în Comunitatea Madrid, Decretul 74/2009 din 30 iulie prin care se aprobă Regulamentul privind locuințele cu protecție publică din Comunitatea Madrid și Legea 31/1978 din 31 octombrie, asupra locuințelor de protecție oficială.

Locuințele de protecție oficială, cunoscute ca VPO, au ca scop să permită cetățenilor cu un nivel de venituri inferior mediei, accesul la o locuință prin punerea la dispoziție a unor locuințe cu un preț inferior prețului de piață, favorizând accesul la aceste locuințe prin acordarea unor ajutoare sau beneficii fiscale. Pentru a avea acces la acest tip de locuință prin închiriere, trebuie să fiți major, veniturile să nu depășească limitele marcate de normele legale și niciunul dintre membrii unității familiare nu trebuie să fie titular de plin drept al unei locuințe.

Pentru a avea acces la acest tip de locuință prin cumpărare, trebuie să fi trecut 5 ani de la închiriere, să fiți chiriaș al locuinței în acel moment, să se comunice proprietarului în mod oficial dorința de a cumpăra imobilul înainte de a expira contractul de închiriere.

Alt tip de locuință oferită de Comunitatea Madrid este apartamentul municipal pentru persoanele în vârstă din Comunitatea Madrid. Aceste locuințe sunt apartamente/case individuale sau în comun pentru persoanele în vârstă. Pentru a avea dreptul la o astfel de locuință, solicitantul trebuie să aibă mai mult de 65 de ani sau 60 de ani în cazul în care soțul/soția este în grija sa, să fie luat în evidența Primăriei Madrid, să fie în stare fizică și psihică bună pentru a putea realiza activitățile zilnice independent, de a nu avea o locuință stabilă, de a achita 20% sau 25 % din veniturile sale dacă locuiesc într-o locuință individuală sau între 15% și 25% dacă este o locuință comună.

Articol publicat în ediția lunii septembrie  2023 – Occidentul Românesc

Autor: Avocat Ioana Bratuleanu (Madrid) – Colaborator voluntar la Occidentul Românesc
Avocat ICAM specializat în Drept internațional
Telefon 0034.642.308.360
Web: www.brilawabogados.es
E-mail: secretaria@brilawabogados.es

Nota Redacției:

Ioana Brătuleanu este avocat specializat în Drept Intonațional Privat, colaborator voluntar în cadrul redacției Occidentul Românesc din 2015. Licențiată în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Ioana a urmat cursurile Masterului de Drept european din cadrul aceleași universități, perioadă în care a beneficiat și de o bursă de studiu la Universitatea din Insulele Baleare, Spania. În anul 2015 a urmat cursurile Masterului de Acces în Avocatură la Universitatea Complutense din Madrid, iar în anul 2017 a devenit membru al Ilustrului Colegiu de Avocați din Madrid. În prezent își desfășoară activitatea de avocat pe teritoriul Spaniei și al României, având biroul în capitala Spaniei.