Dan Caragea: Limba noastră cea de toate zilele (7) – Pe două coloane

PE DOUĂ COLOANE

Iată, în încheiere, cum arată tot acest „Glosar de limbaj nediscriminatoriu pentru comunicarea internă și externă”, elaborat de Parlamentul European. Suntem avertizați că acesta este „menit să ajute personalul Parlamentului European să comunice în mod corect despre dizabilități, LGBTI+ și aspecte ce țin de rasă, etnie și religie.”

Să o spunem răspicat: astfel de inițiative care țin mai degrabă de procesul educativ-civilizațional, și nu de norme directive în stilul academiilor de limbă totalitare, ce ajung să „erodeze”, prin uz instituțional și de presă, limba despre ale cărei drepturi nimeni nu vorbește.

Respectată ca cel mai de preț monument național, fără de care națiunea nu există, limba se cuvine păstrată, îngrijită și vegheată în mersul ei înainte. La noi, unde mai toate sunt rămase în urmă, industria limbii ar trebui susținută fără rezerve.

Să ne întoarcem la cartea „vorbelor de aur” unde, mai întâi, abordăm persoanele cu dizabilități. Iată cum (mai) spunem și cum trebuie să spunem de aici înainte (cu bold):

TERMENI REFERITORI LA DIZABILITĂȚI

Surdomuți → Persoane surde/surzi/persoane cu surdocecitate/persoane cu deficiențe auditive/de auz

Bolnavi mintali • Nebuni • Demenți • Alienați → Persoane cu probleme de sănătate mintală/ tulburări psihice • Persoane cu dizabilități psihosociale • Utilizatori și supraviețuitori ai psihiatriei (sintagmă deocamdată rar folosită în română)

Orbi • Semiorbi • Chiori • Deficienți de vedere → Nevăzători sau slab-văzători/Persoane cu deficiențe de vedere

Handicapați motor • Invalizi • Persoane în cărucior cu rotile → Utilizatori de scaune cu rotile/fotolii rulante

Victime ale… • Persoane care suferă de… → Persoane care trăiesc cu o anumită patologie

Infirmi • persoane infirme → Persoane cu deficiențe locomotorii/de mobilitate • Persoane cu mobilitate redusă

Pitici • Pigmei → Persoane de statură mică • Persoane cu nanism/acondroplazie

Persoane cu „sindromul savantului”/genii (trebuie să fim atenți să nu folosim clișeul conform căruia persoanele autiste ar fi extraordinar de inteligente, obsesive și incapabile de interacțiuni sociale) → Persoane cu autism/persoane autiste

Defect din naștere/congenital • Diformitate → Persoane cu dizabilități înnăscute

Persoane cu handicap (apare încă în numeroase documente legislative mai vechi, dar este treptat înlocuit) • Persoane handicapate/handicapați • Infirmi • Invalizi • Persoane cu nevoi speciale (în anumite contexte, poate fi jignitor) → Persoane cu dizabilități

Termenii următori sunt ambigui/incorecți: handicapați mintal, bolnavi mintal, persoane cu deficiențe mintale/retard mintal. • Termeni jignitori: retardați, înapoiați mintal → Persoane cu dizabilități intelectuale/mintale • Persoane cu tulburări de învățare

Persoane normale • Oameni sănătoși → Persoane fără dizabilități

TERMENI REFERITORI LA PERSOANELE CU LGBTI+

Sex biologic → Sex atribuit la naștere

Concubinaj → Uniune civilă/parteneriat înregistrat

Relație între persoane de sex opus → Relație heterosexuală

Drepturile persoanelor LGBTI+ • Drepturile persoanelor gay • Drepturile persoanelor transgen → Tratament echitabil/egalitate de tratament • Tratarea persoanelor în mod echitabil și egal

Nu este recomandabil să se utilizeze termenul „gay” ca termen general care include și persoanele lesbiene. → Persoană gay

(Tratament) preoperatoriu • (Tratament) postoperatoriu • Operație de schimbare de sex/ operație de realocare a sexului • Schimbare de sex • „Operație” → Tratament de confirmare a genului/tratament de afirmare a genului

A nu se confunda cu: orientarea sexuală, sexul sau identitatea de gen → Expresie a genului/expresie de gen

A nu se confunda cu: orientarea sexuală sau sexul. → Identitate de gen

Schimbare de sex • Schimbare de gen • Operație de schimbare de sex/ operație de realocare a sexului → Tranziție de gen/tranziție

Nume real → (Pre)nume atribuit

Hermafrodit (termenul nu este considerat potrivit pentru oameni deoarece se folosește în biologie pentru a desemna plante și animale bisexuate) → Persoană intersexuală (concept: intersexualitate)

A se evita la plural: Lesbiene, Gay, Bisexuali, Homosexuali → Persoane lesbiene • Persoane gay • Persoane bisexuale

Căsătoria gay  • Căsătoria homosexuală  → Drepturi egale la căsătorie

Sex opus → Alt gen/sex

Mamă/tată (strict în contextul formularelor administrative și al contextelor asemănătoare) → Părinți

A nu se confunda cu adopția succesivă → Adopție de către al doilea părinte

A nu se confunda cu: sex/gen → Caracteristici sexuale

Preferință sexuală • Înclinație sexuală • Alegere a stilului de viață • Identitate sexuală • Stil de viață (gay/lesbian/ bisexual) • Acești termeni sunt de evitat întrucât creează iluzia că cineva își alege persoanele față de care simte atracție → Orientare sexuală

Drag queen • Travestit • Transsexual → Trans/Transgen

TERMENI REFERITORI LA RASĂ, ETNIE ȘI RELIGIE

Antițigănism → Atitudine negativă/discriminatorie față de romi • Atitudine antiromă • Rasism antirom • Antigipsism (Formă specifică de rasism față de romi, gitani/sinti, nomazi și alte persoane, care sunt stigmatizate drept „țigani” în imaginarul colectiv.)

Orientali → Asiatici

Imigranți → Solicitanți de azil/refugiați/migranți (în funcție de statutul juridic specific)

Creol • Mulatru → Persoane de origine multirasială • Persoane de origine mixtă • Persoane metise

Negru → Persoane de origine africană/de culoare

Țigani (nu se recomandă folosirea acestui termen de către persoane care nu aparțin comunității rome) → Romi, sinti, gitani, nomazi • Comunitatea romă • Comunitatea sinti Comunitatea nomadă

Migranți ilegali/clandestini → Migranți fără acte/în situație neregulamentară

Caucazieni → Albi

Și astfel „limba de sus” va ajunge probabil și la cei de jos. Dar măcar asta a fost bine ticluită? Nu mi se pare, cel puțin în unele cazuri:

De ce nu pot spune că o persoană suferă de o tulburare afectivă bipolară? Bruxelleza preferă: „persoană care trăiește cu o anumită patologie” (tulburare afectivă bipolară)? Ce să înțelegem că a trăi cu o tulburare e plăcut, iar omul nu suferă? Și mai profund e să ascundem tulburarea sub „o anumită patologie”, ca și cum am avea o misterioasă boală, ca pruritul. Iar dacă tot trecem pe la medicul psihiatru atunci suntem „utilizatori și supraviețuitori ai psihiatriei”, întrucât am fi supraviețuit unui măcel.

Închipuiți-vă câte am avea de schimbat! Cineva întreabă: „Ei, ce mai faceți? Sunteți bine, sănătoși?”, iar micul lingvist școlit corectează: „Ei, ce mai faceți? Sunteți bine, fără dezabilități?” E totul ca în „Albă ca Zăpada și cele șapte persoane de statură mică”.

Exersați și dumneavoastră, câtă vreme popoarele nu-și vor pierde umorul!

Autor: Dan Caragea

Dan Caragea este critic de artă, critic de teatru, critic literar, publicist, eseist și traducător român. Este lusitanist, specialist în psihologie și lingvistică computațională. Debutul său în critică a avut loc încă din clasa a X-a, în revista liceului „Frații Buzești” din Craiova, publicând de atunci o serie de articole și studii de specialitate în reviste din țară și din străinătate. Treptat, eseurile și studiile sale și-au lărgit tematica, îndreptându-se spre lumea artei, literaturii, psihologiei și analizei automate a discursului. A publicat, începând cu anul 2011, în calitate de senior editor, cronici de limbă în publicația Occidentul Românesc din Spania. Din august 2019, redactor -șef .