Cursuri de mediere pentru românii din Spania

67

646x404 [640x480]

Ce este Medierea?

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoane specializate în calitate de mediator în condiţii de neutralitate şi imparţialitate. Persoanele fizice sau juridice pot apela la serviciile specializate ale mediatorilor atât înainte de declanşarea unui proces în instanţă şi pe toata perioada derulării acestuia, inclusiv în faza de executare silită. Medierea este obligatorie începând cu data de 01.08.2013 însă din 15.02.2013, este obligatorie participarea persoanelor fizice sau juridice la sedinţa de informare privind medierea, în materie civilă, de familie, penală, precum şi în alte materii în condiţiile prevăzute de legea 192/2006.

Cine este mediatorul?

Acesta este o persoană calificată să conducă procesul de mediere. Calificarea respectivă se obţine în urma efectuării unui curs de specialitate pe o durată de 80 ore cu susținerea ulterioară a unui examen ce constă într-o probă practică scrisă şi una orală. Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Are capacitate deplină de exerciţiu
 • Are studii superioare finalizate cu diplomă
 • Vechime în muncă cel puţin 3 ani
 • Bună reputaţie, fără condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate.
 • A absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în condiţiile legii

Mediatorii autorizaţi sunt înscriși în Tabloul Naţional al Mediatorilor publicat în Monitorul Oficial. Medierea are loc de regulă la sediul mediatorilor, iar dacă este cazul aceasta se poate desfăşura oriunde pe teritoriul României sau în Europa în funcţie de înţelegerea dintre mediator şi părţile aflate în conflict.

Avantajele medierii:

 • Scurtarea timpului de soluţionare a conflictului
 • Scutirea de stresul generat de sedinţele de judecată sau de imposibilitatea de a prevedea rezultatul conflictului, sedinţele de mediere nefiind publice
 • Diminuarea costului
 • Restituirea taxei judiciare de timbru
 • Confidenţialitatea elementelor conflictuale supuse medierii
 • Soluţia conflictului va fi dată chiar de părţi, nu va fi impusă de către nici o instanţă
 • Onorariul este negociabil achitându-se de regulă de către ambele părţi.

Cursuri de mediere

Începând cu luna mai 2013, Asociația ,,Centrul Internațional de Soluţionarea Disputelor România”, din București organizează în Madrid și Castellón de la Plana, cursuri pentru profesia de mediator, cursuri care au bază legală Legea 192/2006 modificată prin 115/2012, OG 90/2012, OG 3/2013. Aceste cursuri se vor desfăşura pe parcursul a 80 de ore iar examenul se va susţine din materia parcursă la cursurile respective. Costul unui astfel de curs este de 1.500 euro, sumă care se va achita în baza unui contract dintre cursant şi furnizorul de formare (se poate achita în două tranșe: 400 euro la semnarea contractului iar diferența până la finalizarea cursului, adică în cele 10 zile cât durează cursul).

Ca mediator poţi funcţiona prin birou individual sau în cadrul unei societăţi profesionale de profil. Pot participa la curs atât licenţiaţi cât şi cei care au doar diploma de bacalaureat cu mențiunea faptului că absolvenții de liceu nu pot să îşi deschidă un birou individual dar pot să lucreze ca personal de specialitate în cadrul societăţilor profesionale de mediatori. După examenul final se va obține o diplomă recunoscută de ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări, fostul C.N.F.P.A. şi Ministerul Educaţiei) diplomă ce se poate echivala şi în Spania. Cursul se desfăşoară pe parcursul a 80 ore şi este structurat astfel: 30% teorie și 70 % practică. Orele se vor desfăşura seara dar în condiţiile în care cursanţii au disponibilitate mai mare, se pot organiza și dimineața.

Teoria

Structura:

 • Medierea-legislaţie
 • Avantajele medierii
 • Desfăşurarea procesului de mediere
 • Etapele şi procedura medierii
 • Sesiunea de mediere
 • Închiderea medierii (evaluarea soluţiilor incluse în acord)
 • Domeniile în care se poate recurge la mediere
 • Tehnici de comunicare
 • Prezentarea ghidului pentru organizarea şedinţei de informare privind medierea
 • Formulare utile

Practica:

 • jocuri de roluri
 • dezbatere spețe
 • situaţii practice
 • elaborare soluţii practice

IMPORTANT: Ghidul de desfăşurare complet şi suportul de curs se vor distribui persoanelor interesate după citirea şi semnarea contractului de formare, cu achitarea unui avans minim de 30% din c.v. cursului.

Asociația ,,Centrul Internațional de Soluţionarea Disputelor România”

Preşedinte: mediator Gabriela- Gyongy Mihuţ

Director de Relaţii Publice: mediator Constanţa Corina Niţu

Pentru mai multe informații puteți suna la: 0040/720 687 290 sau 0040/730 310 722.